Data visualiseren: durf verder te gaan dan je eigen fantasie

‘Bij CAS willen we internationale kennisongelijkheid over klimaateffecten tegengaan’