Wie we zijn

Leer ons team kennen

Wij zijn stichting CAS: Climate Adaptation Services. Een betrokken, enthousiast en creatief team. Vanuit een veelheid aan expertises werken we samen aan dezelfde missie: een klimaatbestendige wereld voor iedereen. Nieuwsgierig naar de mensen achter CAS? Lees snel verder!

Team

Anna Stolk

Bekijk Profiel

Arjen Koekoek

Bekijk Profiel

Daniël Staal

Bekijk Profiel

Eva Boon

Bekijk Profiel

Hasse Goosen

Bekijk Profiel

Jan-Willem Anker

Bekijk Profiel

John Backer

Bekijk Profiel

Kim van Nieuwaal

Bekijk Profiel

Koen Veenenbos

Bekijk Profiel

Lisette Klok

Bekijk Profiel

Malou ten Have

Bekijk Profiel

Marit Heinen

Bekijk Profiel

Simone Kroes

Bekijk Profiel

Timo Kelder

Bekijk Profiel

Vera Thiermann

Bekijk Profiel

CAS door de tijd

2023
Lancering Klimaateffectatlas BES

CAS lanceert de eerste versie van de Klimaateffectatlas voor de BES-eilanden, in opdracht van IenW en in samenwerking met verschillende organisaties.

2022
CAS bestaat 10 jaar!

CAS viert haar 10-jarig bestaan met een symposium in Bussum. Hier formuleert ze met haar netwerk gezamenlijke ambities rond het Kennisportaal Klimaatadaptatie en de Klimaateffectatlas.

2022
Officiële lancering van het Knowledge Portal in Bangladesh

Bangladesh lanceert een kennisportaal bij haar deltaplan. Dit portaal heeft CAS samen met Bengalese partners ontwikkeld.

2021
EU-project REACHOUT

Samen met Deltares haalt CAS het EU-project REACHOUT binnen. Dit project past de aanpak van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie toe in zeven regio’s in Europa.

2021
Update Klimaateffectatlas

Om de toenemende aantallen bezoekers aan te kunnen, is de software van de Klimaateffectatlas vernieuwd en is de website gebruiksvriendelijker gemaakt.

2021
Award Copernicus

CAS wint award op het Copernicus Climate Change Service Gala met een klimaatinformatiedienst voor boeren in Kenia.

2021
Eerste Monitoring Lab

CAS organiseert het eerste Monitoring Lab Klimaatadaptatie.

2020
Wetenschappelijke review Deltaprogramma

CAS coördineert de zesjaarlijkse wetenschappelijke review van het Deltaprogramma.

2019
Lancering Klimaatschadeschatter

CAS lanceert de eerste versie van de Klimaatschadeschatter.

2019
Eerste Finance Lab

CAS organiseert samen met Wageningen Environmental Research (WENR) het eerste Lab over klimaatrisico’s voor de financiële sector.

2018
Bangladesh stelt een Deltaplan vast

Zowel bij de voorbereidingen als bij de implementatie van dit plan speelt CAS een rol.

2017
LIFE IP Klimaatadaptatie

CAS neemt met team NAS, RIVM en Deltares het initiatief voor de indiening van een LIFE-IP-aanvraag, die in 2021 wordt gehonoreerd.

2017
Klimaateffectatlas vertrekpunt voor de stresstesten

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is afgesproken dat overheden klimaatstresstesten gaan maken. De Klimaateffectatlas vormt het vertrekpunt met basisinformatie.

2016
Publicatie Nationale Klimaatadaptatiestrategie

CAS is medeauteur van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS).

2016
Internationaal netwerk Climate Adaptation Platforms

CAS is mede-initiatiefnemer van een internationaal netwerk voor klimaatportalen, waaruit onder andere het KE4CAP-project voortkomt.

2016
Verhuizing naar Bussum

CAS verhuist naar de watertoren in Bussum, één van de duurzaamste kantoorgebouwen van Nederland.

2015
NKWK Klimaatbestendige Stad

CAS is samen met IenW en STOWA initiatiefnemer van het kennisprogramma NKWK Klimaatbestendige Stad.

2014
Lancering Kennisportaal Ruimtelijke adaptatie

CAS lanceert de eerste versie van het Kennisportaal Klimaatadaptatie, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Kennis voor Klimaat.

2012
Oprichting Climate Adaptation Services (CAS)

CAS wordt opgericht vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (2008-2014), met als doel de continuïteit van de Klimaateffectatlas te waarborgen.

Vorige
Volgende

Raad van Toezicht

Marianne Linde

Voorzitter

Linda Herms

Lid

Kees van Deelen

Lid

Pier Vellinga

Lid

Hoe is CAS ontstaan?

CAS is ontstaan vanuit de onderzoeksprogramma’s Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte, ondersteund door en in nauwe samenwerking met WENR, KNMI en Deltares.