Werken aan een klimaat- bestendige wereld

We slaan een brug tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk

We moeten ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat heet klimaatadaptatie. Van overheden tot bedrijven en inwoners: iedereen moet een steentje bijdragen. Hiervoor is kennis nodig: kennis waar je in de praktijk mee verder komt. Dat is waar we bij CAS goed in zijn: wetenschappelijke kennis over klimaat toegankelijk maken, zodat zoveel mogelijk mensen ermee aan de slag kunnen.

Dit is waar we goed in zijn

Ons uitgangspunt is ‘houd het simpel’

We ontwikkelen onze tools en diensten samen met de gebruiker. Daarbij focussen we op informatie waar de lokale ambtenaar, waterdeskundige, adviseur of inwoner mee verder kan. We ontwikkelen innovatieve producten, niet vanuit het kennisaanbod maar vanuit vragen in de praktijk. Ons uitgangspunt is ‘houd het simpel’.

Dit is onze aanpak

We zijn een betrokken, enthousiast en creatief team.

Heb je een vraag? We denken graag met je mee

Heb je een vraag over onze tools of diensten? Of wil je om een andere reden met ons in contact komen? We denken graag met je mee!

Neem contact op