Hoe we werken

Ontdek onze aanpak

Wij geloven in de kracht van visualisaties en verhalen. We ontwikkelen innovatieve producten waarbij we gebruikmaken van de nieuwste visualisatietechnieken en van ‘storytelling’. Zo kunnen we kennis over klimaatverandering laten aansluiten bij de behoeften van gebruikers. Onze speerpunten zijn innoveren, verbinden en denken vanuit de gebruiker.

We maken onze producten samen met de gebruiker

We maken onze producten samen met gebruikers, zodat de resultaten aansluiten bij hun kennis en behoeften. Zij moeten de informatie begrijpen én ermee aan de slag willen en kunnen.

We houden het simpel

Onze producten zijn laagdrempelig en visueel aantrekkelijk. Ons motto is ‘hou het simpel’. Dat doen we door ons in te leven in de gebruiker. Zo kunnen we ingewikkelde klimaatinformatie toegankelijk en begrijpelijk maken voor een breed publiek.

We zorgen voor continuïteit en bestendiging van de kennisinfrastructuur

We bouwen voort op de wetenschappelijke kennis en ervaring uit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat, dat liep van 2008 tot 2014. Vanuit dit programma is CAS opgericht. We hebben dus een wetenschappelijke basis en werken veel samen met kennisinstellingen en adviesbureaus. Vaak zijn we de verbindende partij tussen kennisinstellingen en gebruikers. We zorgen voor afstemming, borging en ontsluiting van kennis in het publieke domein.

Benieuwd naar de mensen achter CAS?

We zijn een betrokken, enthousiast en creatief team dat samen werkt aan een klimaatbestendige wereld. Benieuwd naar de mensen achter CAS? Lees meer over ons team.

Alles over het team