Kim van Nieuwaal

Kim van Nieuwaal

Kim houdt zich binnen CAS vooral bezig met de strategische lijnen, de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur en de relatie met het nationale beleid. Als programmamanager van Kennis voor Klimaat (2008-2014) was hij nauw betrokken bij de oprichting van Stichting CAS. Kim is één van de schrijvers van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). Het programma LIFE IP Klimaatadaptatie is één van zijn geesteskinderen. Verder stond hij aan de wieg van het programma NKWK Klimaatbestendige Stad en adviseert hij sinds 2010 het Deltaprogramma. Kim is ook directeur van de Delta Alliance en bestuursvoorzitter van de Waddenvereniging.

“Investeringen in de kennisinfrastructuur betalen zich dubbel en dwars uit in de praktijk.”
“Investeringen in de kennisinfrastructuur betalen zich dubbel en dwars uit in de praktijk.”

Delen via: