Klimaateffectatlas voor de BES-eilanden

Klimaateffectatlas voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bonaire, Sint Eustatius en Saba
2023 – heden

Klimaateffectatlas voor de BES-eilanden

Klimaateffectatlas voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bonaire, Sint Eustatius en Saba
2023 – heden

Om Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) te helpen zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, hebben we in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een klimaateffectatlas ontwikkeld: de Klimaateffectatlas BES. De atlas kan door iedereen gebruikt worden die zich op Bonaire, Sint Eustatius of Saba met klimaatverandering bezighoudt.

Deze eilanden staan voor enorme uitdagingen als gevolg van klimaatverandering. De stijgende zeespiegel vormt een bedreiging voor dorpen aan de kust en kwetsbare natuur. Tegelijk worden orkanen, hittegolven en regenbuien steeds extremer. Voor een veilige toekomst van de eilanden is het belangrijk om te begrijpen hoe kwetsbaar ze zijn voor weersextremen. Een klimaateffectatlas kan inzicht bieden in de kwetsbaarheden en helpen om de juiste maatregelen te nemen. Zo hopen we met deze atlas bij te dragen aan een duurzame kennisinfrastructuur.

Timo Kelder weet alles over dit project

Wat houdt het project in?

De eerste klimaateffectatlas voor de BES-eilanden bestaat uit drie onderdelen:

  1. Klimaatstatistieken voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  2. Een kaartviewer voor Bonaire
  3. Klimaatverhalen voor Bonaire

De klimaatstatistieken geven informatie over temperatuur, neerslag, wind en zeeniveau in het huidige en toekomstige klimaat. Voor deze statistieken hebben we gebruik gemaakt van de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s voor Nederland en de BES-eilanden die in het najaar van 2023 verschenen zijn. Verder toont de viewer voor Bonaire de beschikbare kaarten met een korte uitleg. De klimaatverhalen geven achtergrondinformatie bij de belangrijkste kaartlagen in de viewer en kunnen helpen om de kaarten te gebruiken.

Wat hebben we gedaan?

In 2023 hebben we de viewer en de verhalen voor Bonaire ontwikkeld. Daarvoor hebben we in oktober 2023 met verschillende stakeholders workshops georganiseerd over hoe de klimaateffectatlas er het beste uit kan zien. De kennis die we tijdens deze workshops hebben opgehaald, gebruiken we voor vervolgplannen, bijvoorbeeld voor Sint Eustatius en Saba. De eerste versie van de Klimaateffectatlas BES is eind 2023 gelanceerd.

Wie dragen bij aan de ontwikkeling van de atlas?

De Klimaateffectatlas BES wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met CAS als coördinator. De data voor de atlas komen van de Dutch Caribbean Biodiversity Database (DCBD), het Instituut voor Milieuvraagstukken (VU-IVM), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en Wageningen University & Research (WUR). Het programma NWO-Eilande(rs)n aan het Roer helpt om het perspectief en de kennis van eilandbewoners in de atlas te integreren.

Andere betrokken organisaties

De Klimaateffectatlas BES wordt ondersteund door de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), het TERRAMAR museum, STINAPA, EcoVision, Wageningen Environmental Research (WENR), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), de Technische Universiteit Delft (TU Delft), Rijkswaterstaat (RWS), het Informatiehuis Marien, Deltares, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat houdt het project in?

De eerste klimaateffectatlas voor de BES-eilanden bestaat uit drie onderdelen:

  1. Klimaatstatistieken voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  2. Een kaartviewer voor Bonaire
  3. Klimaatverhalen voor Bonaire

De klimaatstatistieken geven informatie over temperatuur, neerslag, wind en zeeniveau in het huidige en toekomstige klimaat. Voor deze statistieken hebben we gebruik gemaakt van de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s voor Nederland en de BES-eilanden die in het najaar van 2023 verschenen zijn. Verder toont de viewer voor Bonaire de beschikbare kaarten met een korte uitleg. De klimaatverhalen geven achtergrondinformatie bij de belangrijkste kaartlagen in de viewer en kunnen helpen om de kaarten te gebruiken.

Wat hebben we gedaan?

In 2023 hebben we de viewer en de verhalen voor Bonaire ontwikkeld. Daarvoor hebben we in oktober 2023 met verschillende stakeholders workshops georganiseerd over hoe de klimaateffectatlas er het beste uit kan zien. De kennis die we tijdens deze workshops hebben opgehaald, gebruiken we voor vervolgplannen, bijvoorbeeld voor Sint Eustatius en Saba. De eerste versie van de Klimaateffectatlas BES is eind 2023 gelanceerd.

Wie dragen bij aan de ontwikkeling van de atlas?

De Klimaateffectatlas BES wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met CAS als coördinator. De data voor de atlas komen van de Dutch Caribbean Biodiversity Database (DCBD), het Instituut voor Milieuvraagstukken (VU-IVM), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en Wageningen University & Research (WUR). Het programma NWO-Eilande(rs)n aan het Roer helpt om het perspectief en de kennis van eilandbewoners in de atlas te integreren.

Andere betrokken organisaties

De Klimaateffectatlas BES wordt ondersteund door de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), het TERRAMAR museum, STINAPA, EcoVision, Wageningen Environmental Research (WENR), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), de Technische Universiteit Delft (TU Delft), Rijkswaterstaat (RWS), het Informatiehuis Marien, Deltares, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Delen via: