Kennisportaal Klimaatadaptatie

We ontwikkelen en beheren het landelijke klimaatportaal

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2014 – heden
https://klimaatadaptatienederland.nl/

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. Het portaal biedt een centrale informatievoorziening voor overheden, marktpartijen, onderwijsinstellingen en inwoners om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig te maken. CAS heeft het portaal in 2014 ontwikkeld vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering.

Menno van Bijsterveldt weet alles over dit project

Sinds de lancering zorgt CAS – in opdracht van het ministerie van IenW –  ervoor dat het kennisportaal actueel blijft. Nieuwe hulpmiddelen, voorbeelden, rapporten en evenementen worden dagelijks aan het portaal toegevoegd. De aandacht voor klimaatadaptatie is de laatste jaren enorm toegenomen. Deze toename in interesse is terug te zien in de activiteiten op de website: het aantal bezoekers blijft jaarlijks flink toenemen en ook het aantal downloads blijft stijgen.

CAS zorgt ervoor dat de structuur van het portaal aansluit bij de beschikbare kennis en informatie, én bij de wensen van de gebruikers. Jaarlijks komt een gebruikersgroep bijeen om mogelijke verbeteringen van het portaal te bespreken. Op basis van verzamelde verbeterpunten zijn inmiddels twee grote updates doorgevoerd.

Naast het beheer en onderhoud van het portaal vervult CAS ook de helpdeskfunctie. Bezoekers van de website kunnen via een formulier eenvoudig vragen stellen over de informatie op het portaal en meer algemene vragen over klimaatadaptatie.

Ga naar het Kennisportaal Klimaatadaptatie en volg het laatste nieuws via de Sociale Media kanalen Twitter en LinkedIn.

Sinds de lancering zorgt CAS – in opdracht van het ministerie van IenW –  ervoor dat het kennisportaal actueel blijft. Nieuwe hulpmiddelen, voorbeelden, rapporten en evenementen worden dagelijks aan het portaal toegevoegd. De aandacht voor klimaatadaptatie is de laatste jaren enorm toegenomen. Deze toename in interesse is terug te zien in de activiteiten op de website: het aantal bezoekers blijft jaarlijks flink toenemen en ook het aantal downloads blijft stijgen.

CAS zorgt ervoor dat de structuur van het portaal aansluit bij de beschikbare kennis en informatie, én bij de wensen van de gebruikers. Jaarlijks komt een gebruikersgroep bijeen om mogelijke verbeteringen van het portaal te bespreken. Op basis van verzamelde verbeterpunten zijn inmiddels twee grote updates doorgevoerd.

Naast het beheer en onderhoud van het portaal vervult CAS ook de helpdeskfunctie. Bezoekers van de website kunnen via een formulier eenvoudig vragen stellen over de informatie op het portaal en meer algemene vragen over klimaatadaptatie.

Ga naar het Kennisportaal Klimaatadaptatie en volg het laatste nieuws via de Sociale Media kanalen Twitter en LinkedIn.

Delen via: