Kennisportaal Klimaatadaptatie

We ontwikkelen en beheren het Nederlandse portaal voor klimaatadaptatie

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2014 – heden

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. Het portaal biedt een centrale informatievoorziening voor overheden, marktpartijen, onderwijsinstellingen en inwoners om  Nederland klimaatbestendig te maken. CAS heeft het portaal in 2014 ontwikkeld vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Sinds de lancering beheren we dit kennisportaal in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De aandacht voor klimaatadaptatie is de laatste jaren enorm toegenomen en dat zie je ook in de activiteiten op de website: het aantal bezoekers en ook het aantal downloads blijft flink stijgen. Je kunt het kennisportaal volgen via Twitter en LinkedIn.

Menno van Bijsterveldt weet alles over dit project

Wat vind je op kennisportaal?

We houden het Kennisportaal Klimaatadaptatie actueel met nieuwsberichten, interviews en een agenda. Daarnaast vind je op het portaal veel hulpmiddelen om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Het portaal bevat ook een kaart met voorbeelden uit heel Nederland: van adaptatiestrategieën tot uitgevoerde maatregelen. En wil je je in een bepaald onderwerp verdiepen? Dat kan via de kennisdossiers, zoals het kennisdossier Stedelijke Waterkwaliteit, Vitaal en Kwetsbaar, Groen in de Stad en Water en bodem als basis: een transitie.

Kennisdossier Stedelijke waterkwaliteit

Het RIVM heeft in 2021 samen met nog een aantal kennisinstellingen onderzocht welke gevolgen klimaatverandering kan hebben op de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. Wij hebben aan het project bijgedragen door de resultaten van het onderzoek te verwerken tot een online kennisdossier op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Daarin beschrijven we in begrijpelijke taal en op een overzichtelijke manier welke gevolgen klimaatverandering kan hebben op de waterkwaliteit. Deze gevolgen worden ook in beeld gebracht met visualisaties. Een van deze visualisaties is interactief: als je in de visualisatie klikt op een onderwerp, krijg je een beschrijving en kun je doorklikken voor meer informatie. Verder lees je in het dossier waar je op moet letten bij de aanleg en het beheer van verschillende adaptatiemaatregelen, om te voorkomen dat ze de waterkwaliteit verslechteren.

Kennisdossier Vitaal en kwetsbaar

Stel dat het netwerk van elektriciteit, drinkwater of snelwegen uitvalt door extreem weer: dan hebben we een groot probleem. Dit soort belangrijke functies kunnen kwetsbaar zijn voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Daarom heten ze vitaal en kwetsbaar. Samen met Deltares, Arcadis, Royal HaskoningDHV en de Universiteit Twente hebben we verkend hoe je beoordeelt in hoeverre vitale en kwetsbare functies goed beschermd zijn en wat er nodig is om ze beter te beschermen. De resultaten hebben we verwerkt in een kennisdossier op het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

Hoe zorgen we ervoor dat het portaal goed werkt?

We zorgen ervoor dat de structuur van het portaal aansluit bij de beschikbare kennis en informatie, én bij de wensen van de gebruikers. Jaarlijks komt een gebruikersgroep bijeen om mogelijke verbeteringen van het portaal te bespreken. Op basis van verzamelde verbeterpunten zijn inmiddels twee grote updates doorgevoerd. Naast het beheer en onderhoud van het portaal vervullen we ook de helpdeskfunctie. Bezoekers van de website kunnen via een formulier eenvoudig vragen stellen over de informatie op het portaal en meer algemene vragen over klimaatadaptatie.

Wat vind je op kennisportaal?

We houden het Kennisportaal Klimaatadaptatie actueel met nieuwsberichten, interviews en een agenda. Daarnaast vind je op het portaal veel hulpmiddelen om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Het portaal bevat ook een kaart met voorbeelden uit heel Nederland: van adaptatiestrategieën tot uitgevoerde maatregelen. En wil je je in een bepaald onderwerp verdiepen? Dat kan via de kennisdossiers, zoals het kennisdossier Stedelijke Waterkwaliteit, Vitaal en Kwetsbaar, Groen in de Stad en Water en bodem als basis: een transitie.

Kennisdossier Stedelijke waterkwaliteit

Het RIVM heeft in 2021 samen met nog een aantal kennisinstellingen onderzocht welke gevolgen klimaatverandering kan hebben op de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. Wij hebben aan het project bijgedragen door de resultaten van het onderzoek te verwerken tot een online kennisdossier op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Daarin beschrijven we in begrijpelijke taal en op een overzichtelijke manier welke gevolgen klimaatverandering kan hebben op de waterkwaliteit. Deze gevolgen worden ook in beeld gebracht met visualisaties. Een van deze visualisaties is interactief: als je in de visualisatie klikt op een onderwerp, krijg je een beschrijving en kun je doorklikken voor meer informatie. Verder lees je in het dossier waar je op moet letten bij de aanleg en het beheer van verschillende adaptatiemaatregelen, om te voorkomen dat ze de waterkwaliteit verslechteren.

Kennisdossier Vitaal en kwetsbaar

Stel dat het netwerk van elektriciteit, drinkwater of snelwegen uitvalt door extreem weer: dan hebben we een groot probleem. Dit soort belangrijke functies kunnen kwetsbaar zijn voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Daarom heten ze vitaal en kwetsbaar. Samen met Deltares, Arcadis, Royal HaskoningDHV en de Universiteit Twente hebben we verkend hoe je beoordeelt in hoeverre vitale en kwetsbare functies goed beschermd zijn en wat er nodig is om ze beter te beschermen. De resultaten hebben we verwerkt in een kennisdossier op het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

Hoe zorgen we ervoor dat het portaal goed werkt?

We zorgen ervoor dat de structuur van het portaal aansluit bij de beschikbare kennis en informatie, én bij de wensen van de gebruikers. Jaarlijks komt een gebruikersgroep bijeen om mogelijke verbeteringen van het portaal te bespreken. Op basis van verzamelde verbeterpunten zijn inmiddels twee grote updates doorgevoerd. Naast het beheer en onderhoud van het portaal vervullen we ook de helpdeskfunctie. Bezoekers van de website kunnen via een formulier eenvoudig vragen stellen over de informatie op het portaal en meer algemene vragen over klimaatadaptatie.

Delen via: