Kennisportaal Klimaatadaptatie

We ontwikkelen en beheren het Nederlandse portaal voor klimaatadaptatie

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2014 – heden

Kennisportaal Klimaatadaptatie

We ontwikkelen en beheren het Nederlandse portaal voor klimaatadaptatie

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2014 – heden

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. Het portaal biedt een centrale informatievoorziening voor overheden, marktpartijen, onderwijsinstellingen en inwoners om  Nederland klimaatbestendig te maken. CAS heeft het portaal in 2014 ontwikkeld vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Sinds de lancering beheren we dit kennisportaal in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De aandacht voor klimaatadaptatie is de laatste jaren enorm toegenomen en dat zie je ook in de activiteiten op de website: het aantal bezoekers en ook het aantal downloads blijft flink stijgen. Je kunt het kennisportaal volgen via LinkedIn.

Menno van Bijsterveldt weet alles over dit project

Wat vind je op het kennisportaal?

We houden het Kennisportaal Klimaatadaptatie actueel met nieuwsberichten, interviews en een agenda. Daarnaast vind je op het portaal verschillende ingangen om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan en staan er tal van hulpmiddelen en voorbeelden op. En wil je je in een bepaald onderwerp verdiepen? Dat kan via de kennisdossiers. Verder vind je er alles over klimaatadaptatiebeleid: van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) tot financiële regelingen, samenwerkingsverbanden en kennisprogramma’s.

Kennisdossiers

Via de kennisdossiers op het portaal kun je je verdiepen in verschillende onderwerpen. Hier kun je bijvoorbeeld meer lezen over klimaatverandering of verschillende gevolgen ervan, zoals wateroverlast of droogte. Of je kunt je verdiepen in de gevolgen van klimaatverandering voor een bepaalde sector. Daarnaast zijn er nog tal van andere onderwerpen waarin klimaatadaptatie een rol heeft, zoals stedelijke waterkwaliteit, bodemdaling, groen in de stad, water en bodem sturend en inwoners stimuleren. Een deel van de kennisdossiers komt voort uit onderzoeken die we samen met andere partijen hebben uitgevoerd. De resultaten uit deze onderzoeken presenteren we dan zo helder en overzichtelijk mogelijk in een kennisdossier. Hieronder lichten we een paar van deze kennisdossiers uit.

Kennisdossier Stedelijke waterkwaliteit

Het RIVM heeft in 2021 en 2022 samen met andere kennisinstellingen onderzocht welke gevolgen klimaatverandering kan hebben op de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. Wij hebben aan het project bijgedragen door de resultaten van het onderzoek te verwerken tot een online kennisdossier op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Daarin beschrijven we in begrijpelijke taal en op een overzichtelijke manier welke gevolgen klimaatverandering kan hebben op de waterkwaliteit. Ook hebben we samen met de kennisinstellingen twee interactieve tools gemaakt: een visualisatie waarin je op verschillende plaatjes kunt doorklikken voor meer informatie. Ook hebben we een interactieve handreiking ontwikkeld. Hiermee kun je heel gericht voor een situatie bekijken hoe klimaatverandering en adaptatiemaatregelen de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden.

Ga naar het kennisdossier Stedelijke Waterkwaliteit

Kennisdossier Vitaal en kwetsbaar

Stel dat het netwerk van elektriciteit, drinkwater of snelwegen uitvalt door extreem weer: dan hebben we een groot probleem. Dit soort belangrijke functies kunnen kwetsbaar zijn voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Daarom heten ze vitaal en kwetsbaar. Samen met Deltares, Arcadis, Royal HaskoningDHV en de Universiteit Twente hebben we verkend hoe je beoordeelt in hoeverre vitale en kwetsbare functies goed beschermd zijn en wat er nodig is om ze beter te beschermen. De resultaten hebben we verwerkt in een kennisdossier op het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

Ga naar het kennisdossier Vitaal en Kwetsbaar

LIFE-IP Klimaatadaptatie

Een indrukwekkend programma waarvan alle kennis te vinden is op het kennisportaal is LIFE-IP Klimaatadaptatie. Dit programma loopt van 2022 tot en met 2027 en is bedoeld om klimaatadaptatie te versnellen door een betere samenwerking en organisatie. LIFE-IP is een Nederlands programma met cofinanciering door de Europese Unie. De EU-bijdrage is bijna 10 miljoen euro. Het programma wordt gecoördineerd door IenW en het RIVM, en uitgevoerd door een consortium van 22 overheden en organisaties. Het is uniek dat de kennis uit zo’n groot project wordt gedeeld via het kennisportaal en niet via een aparte website. Het mooie daaraan is dat de kennis meteen wordt ingebed in de bestaande kennisinfrastructuur van klimaatadaptatie. Vanuit CAS zorgen we ervoor dat alle informatie over het project een logische plek krijgt op het portaal.

Hoe zorgen we ervoor dat het portaal goed werkt?

We zorgen ervoor dat de structuur van het portaal aansluit bij de beschikbare kennis en informatie, én bij de wensen van de gebruikers. Jaarlijks komt een gebruikersgroep bijeen om mogelijke verbeteringen van het portaal te bespreken. Op basis van verzamelde verbeterpunten zijn inmiddels twee grote updates doorgevoerd. Naast het beheer en onderhoud van het portaal vervullen we ook de helpdeskfunctie. Bezoekers van de website kunnen via een formulier eenvoudig vragen stellen over de informatie op het portaal en meer algemene vragen over klimaatadaptatie.

Wat vind je op het kennisportaal?

We houden het Kennisportaal Klimaatadaptatie actueel met nieuwsberichten, interviews en een agenda. Daarnaast vind je op het portaal verschillende ingangen om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan en staan er tal van hulpmiddelen en voorbeelden op. En wil je je in een bepaald onderwerp verdiepen? Dat kan via de kennisdossiers. Verder vind je er alles over klimaatadaptatiebeleid: van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) tot financiële regelingen, samenwerkingsverbanden en kennisprogramma’s.

Kennisdossiers

Via de kennisdossiers op het portaal kun je je verdiepen in verschillende onderwerpen. Hier kun je bijvoorbeeld meer lezen over klimaatverandering of verschillende gevolgen ervan, zoals wateroverlast of droogte. Of je kunt je verdiepen in de gevolgen van klimaatverandering voor een bepaalde sector. Daarnaast zijn er nog tal van andere onderwerpen waarin klimaatadaptatie een rol heeft, zoals stedelijke waterkwaliteit, bodemdaling, groen in de stad, water en bodem sturend en inwoners stimuleren. Een deel van de kennisdossiers komt voort uit onderzoeken die we samen met andere partijen hebben uitgevoerd. De resultaten uit deze onderzoeken presenteren we dan zo helder en overzichtelijk mogelijk in een kennisdossier. Hieronder lichten we een paar van deze kennisdossiers uit.

Kennisdossier Stedelijke waterkwaliteit

Het RIVM heeft in 2021 en 2022 samen met andere kennisinstellingen onderzocht welke gevolgen klimaatverandering kan hebben op de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. Wij hebben aan het project bijgedragen door de resultaten van het onderzoek te verwerken tot een online kennisdossier op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Daarin beschrijven we in begrijpelijke taal en op een overzichtelijke manier welke gevolgen klimaatverandering kan hebben op de waterkwaliteit. Ook hebben we samen met de kennisinstellingen twee interactieve tools gemaakt: een visualisatie waarin je op verschillende plaatjes kunt doorklikken voor meer informatie. Ook hebben we een interactieve handreiking ontwikkeld. Hiermee kun je heel gericht voor een situatie bekijken hoe klimaatverandering en adaptatiemaatregelen de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden.

Ga naar het kennisdossier Stedelijke Waterkwaliteit

Kennisdossier Vitaal en kwetsbaar

Stel dat het netwerk van elektriciteit, drinkwater of snelwegen uitvalt door extreem weer: dan hebben we een groot probleem. Dit soort belangrijke functies kunnen kwetsbaar zijn voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Daarom heten ze vitaal en kwetsbaar. Samen met Deltares, Arcadis, Royal HaskoningDHV en de Universiteit Twente hebben we verkend hoe je beoordeelt in hoeverre vitale en kwetsbare functies goed beschermd zijn en wat er nodig is om ze beter te beschermen. De resultaten hebben we verwerkt in een kennisdossier op het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

Ga naar het kennisdossier Vitaal en Kwetsbaar

LIFE-IP Klimaatadaptatie

Een indrukwekkend programma waarvan alle kennis te vinden is op het kennisportaal is LIFE-IP Klimaatadaptatie. Dit programma loopt van 2022 tot en met 2027 en is bedoeld om klimaatadaptatie te versnellen door een betere samenwerking en organisatie. LIFE-IP is een Nederlands programma met cofinanciering door de Europese Unie. De EU-bijdrage is bijna 10 miljoen euro. Het programma wordt gecoördineerd door IenW en het RIVM, en uitgevoerd door een consortium van 22 overheden en organisaties. Het is uniek dat de kennis uit zo’n groot project wordt gedeeld via het kennisportaal en niet via een aparte website. Het mooie daaraan is dat de kennis meteen wordt ingebed in de bestaande kennisinfrastructuur van klimaatadaptatie. Vanuit CAS zorgen we ervoor dat alle informatie over het project een logische plek krijgt op het portaal.

Hoe zorgen we ervoor dat het portaal goed werkt?

We zorgen ervoor dat de structuur van het portaal aansluit bij de beschikbare kennis en informatie, én bij de wensen van de gebruikers. Jaarlijks komt een gebruikersgroep bijeen om mogelijke verbeteringen van het portaal te bespreken. Op basis van verzamelde verbeterpunten zijn inmiddels twee grote updates doorgevoerd. Naast het beheer en onderhoud van het portaal vervullen we ook de helpdeskfunctie. Bezoekers van de website kunnen via een formulier eenvoudig vragen stellen over de informatie op het portaal en meer algemene vragen over klimaatadaptatie.

Delen via: