Klimaatimpacts in beeld voor verschillende sectoren in Drenthe

Drents AdaptatieBeeld biedt inzicht in gevolgen van klimaatverandering

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Provincie Drenthe
Drenthe
2022-2023

Klimaatimpacts in beeld voor verschillende sectoren in Drenthe

Drents AdaptatieBeeld biedt inzicht in gevolgen van klimaatverandering

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Provincie Drenthe
Drenthe
2022-2023

Provincie Drenthe heeft een kaartportaal ontwikkeld dat laat zien wat de belangrijkste impacts van klimaatverandering zijn voor Drenthe: het Drents AdaptatieBeeld. De provincie gebruikt dit kaartportaal om aan een klimaatbestendige omgeving te werken en om discussies over maatregelen te voeden. Het Drents AdaptatieBeeld bestaat uit meerdere kaartverhalen. Het eerste kaartverhaal vertelt meer over de klimaateffecten voor Drenthe: wat betekent het voor Drenthe dat het natter, droger en warmer wordt en dat de zeespiegel stijgt? De andere kaartverhalen gaan in op de impacts die klimaatverandering kan hebben voor verschillende sectoren in Drenthe: wat voor gevolgen heeft klimaatverandering voor de landbouw, natuur, gebouwde omgeving, infrastructuur, vitale en kwetsbare functies, en recreatie en toerisme?

Arjen Koekoek weet alles over dit project

Wat is onze rol in het project?

CAS heeft de kaartverhalen voor de sectoren natuur, landbouw en gebouwde omgeving gemaakt. De andere kaartverhalen zijn gemaakt door TAUW. We hebben de kaartverhalen gemaakt in samenwerking met Geo-Inspiratie. Geo-Inspiratie is expert op het gebied van bodem en landschap en heeft een landschappelijke bodemkaart voor Drenthe ontwikkeld. Deze bodemkaart brengt op lokaal niveau gestructureerd in beeld welke plekken gevoelig zijn voor klimaatimpacts. Veel klimaatimpacts rond droogte en wateroverlast spelen namelijk op lokaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan winderosie in de landbouw en droogtegevoeligheid van grondwaterafhankelijke natuur.

Afbeelding: de landschappelijke bodemkaart voor Drenthe

Wat staat er in de kaartverhalen?

Elk kaartverhaal laat zien wat de gevolgen van een droger, natter en warmer klimaat zijn voor de sector. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de NAS-bollenschema’s. Deze hebben we op maat gemaakt, samen met medewerkers van de provincie Drenthe. Met hen hebben we ook bepaald welke gevolgen de meeste impact hebben op Drenthe. Hieronder zie je bijvoorbeeld in de zwart omrande bollen de belangrijkste impacts van droogte voor de landbouw. De belangrijkste impacts staan in de kaartverhalen verder uitgewerkt.

Afbeelding: bollenschema toont impacts van droogte op de landbouw in Drenthe

Wat is onze rol in het project?

CAS heeft de kaartverhalen voor de sectoren natuur, landbouw en gebouwde omgeving gemaakt. De andere kaartverhalen zijn gemaakt door TAUW. We hebben de kaartverhalen gemaakt in samenwerking met Geo-Inspiratie. Geo-Inspiratie is expert op het gebied van bodem en landschap en heeft een landschappelijke bodemkaart voor Drenthe ontwikkeld. Deze bodemkaart brengt op lokaal niveau gestructureerd in beeld welke plekken gevoelig zijn voor klimaatimpacts. Veel klimaatimpacts rond droogte en wateroverlast spelen namelijk op lokaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan winderosie in de landbouw en droogtegevoeligheid van grondwaterafhankelijke natuur.

Afbeelding: de landschappelijke bodemkaart voor Drenthe

Wat staat er in de kaartverhalen?

Elk kaartverhaal laat zien wat de gevolgen van een droger, natter en warmer klimaat zijn voor de sector. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de NAS-bollenschema’s. Deze hebben we op maat gemaakt, samen met medewerkers van de provincie Drenthe. Met hen hebben we ook bepaald welke gevolgen de meeste impact hebben op Drenthe. Hieronder zie je bijvoorbeeld in de zwart omrande bollen de belangrijkste impacts van droogte voor de landbouw. De belangrijkste impacts staan in de kaartverhalen verder uitgewerkt.

Afbeelding: bollenschema toont impacts van droogte op de landbouw in Drenthe

Partners

Delen via: