NAS-adaptatietool

Tool die de gevolgen van klimaatverandering visualiseert

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2020 – heden

De NAS-adaptatietool is een tool waarmee je de gevolgen van klimaatverandering visueel kunt maken. Met deze tool kun je bollenschema’s maken die laten zien wat de gevolgen zijn van de toenemende hitte, droogte, wateroverlast en zeespiegelstijging. Je kunt bijvoorbeeld een bollenschema maken dat de gevolgen visualiseert voor een bepaalde sector of voor je eigen werkveld. Je kunt zelf selecteren welke klimaattrends en welke sectoren je wilt visualiseren.

De NAS-adaptatietool is ontwikkeld op basis van visuele bollenschema’s uit de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (2016). We beheren de tool in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

 

Menno van Bijsterveldt weet alles over dit project

Wat is onze rol?

Samen met IenW coördineren we de inhoudelijke updates van de tool. Verder beheren we de inhoud van de tool en voeren we de updates door. Daarnaast beantwoorden we vragen van gebruikers en verwerken we suggesties die ze tussentijds kunnen doen via het ideeënformulier. Ook houden we zelf bij of er ontwikkelingen zijn waardoor we gevolgen of effecten moeten aanpassen of uitbreiden. En in 2022 hebben we ervoor gezorgd dat de tool voldoet aan de eisen van digitale toegankelijkheid.

Meer weten?

Wil je meer weten over de NAS-adaptatietool? Ga dan naar het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Wil je de tool direct gebruiken? Ga dan naar de NAS-adaptatietool zelf.

Wat is onze rol?

Samen met IenW coördineren we de inhoudelijke updates van de tool. Verder beheren we de inhoud van de tool en voeren we de updates door. Daarnaast beantwoorden we vragen van gebruikers en verwerken we suggesties die ze tussentijds kunnen doen via het ideeënformulier. Ook houden we zelf bij of er ontwikkelingen zijn waardoor we gevolgen of effecten moeten aanpassen of uitbreiden. En in 2022 hebben we ervoor gezorgd dat de tool voldoet aan de eisen van digitale toegankelijkheid.

Meer weten?

Wil je meer weten over de NAS-adaptatietool? Ga dan naar het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Wil je de tool direct gebruiken? Ga dan naar de NAS-adaptatietool zelf.

Delen via: