Monitoring Lab Klimaatadaptatie

We helpen om klimaatadaptatie te monitoren

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Nederland
2020-heden

Monitoring Lab Klimaatadaptatie

We helpen om klimaatadaptatie te monitoren

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Nederland
2020-heden

CAS heeft de ambitie om op het gebied van monitoring van klimaatadaptatie een rol te spelen door te pionieren, te innoveren en aan te moedigen. Het Monitoring Lab Klimaatadaptatie is de belangrijkste pijler onder de innovatieambities van CAS op dit onderwerp. Op deze pagina lees je hoe we sinds 2016 investeren in het onderwerp monitoring, wat het Monitoring Lab inhoudt en wat we ermee willen bereiken.

Ga naar de website van het Monitoring Lab Klimaatadaptatie

Kim van Nieuwaal weet alles over dit project

Waarom investeren we in monitoring?

Om te weten hoever we zijn met onze ambitie om Nederland klimaatbestendig in te richten en of we snel genoeg gaan, is het nodig om klimaatadaptatie te monitoren. Maar monitoring van klimaatadaptatie is een ingewikkeld onderwerp. Daarnaast kom je sneller tot goede inzichten als alle partijen bij het ontwikkelen en uitvoeren van monitoring van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Een gezamenlijke zoektocht naar vergelijkbare referentiekaders, zoals definities, standaarden en methodieken, is daarbij van grote waarde.

Hoe hebben we tot nu toe geïnvesteerd in monitoring van klimaatadaptatie?

We hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan verschillende innovatieve ontwikkelingen op het gebied van monitoring:

 • We hebben de ambities helpen formuleren die in de Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) staan, en deze uitgewerkt in een plan van aanpak. Eén van de speerpunten daarvan was om te investeren in een langjarig kennis- en monitoringsysteem.
 • Samen met de staf Deltacommissaris hebben we de methode ontwikkeld die ten grondslag ligt aan de zesjaarlijkse wetenschappelijke review van het Deltaprogramma. Deze methode levert inzichten op die belangrijk zijn voor monitoring op nationale schaal.
 • Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben we een definitiestudie gedaan om de uitvoering van het klimaatadaptatiebeleid voor de kortere en lange termijn te kunnen monitoren.
 • Voor het onderzoeksvoorstel voor LIFE IP NAS hebben wij samen met Deltares het onderdeel monitoring geschreven. Dit heeft het voorstel niet alleen versterkt, maar het heeft er ook voor gezorgd dat het voorstel aansluit bij de definitiestudie van het PBL.

Daarnaast proberen we slimme verbindingen te leggen met de praktijk, bijvoorbeeld via het Kennisportaal Klimaatadaptatie dat we beheren. Zo hebben we daar voor iedereen die goed onderlegd aan de slag wil met monitoring een kennisdossier monitoring ingericht. In dat kennisdossier vind je actuele informatie en links naar monitoringprojecten. Dit kennisdossier is een eerste versie, die de komende tijd verder uitgebreid kan worden.

Wat houdt het Monitoring Lab in?

Om de landelijke ontwikkelingen te verbinden met wat er in de praktijk aan monitoring gebeurt, hebben we een Monitoring Lab Klimaatadaptatie in het leven geroepen. Dit Monitoring Lab geeft de unieke mogelijkheid om in een vertrouwde en gecontroleerde omgeving samen met verschillende partijen te brainstormen over een integraal monitoringsysteem voor klimaatadaptatie. De deelnemers wisselen ervaringen en ideeën uit, wat ook direct waardevolle inzichten en concrete ideeën oplevert om in de praktijk in pilotprojecten mee te oefenen. Aan het Lab doen partijen mee om te helpen met het ontwikkelen van een monitoringsystematiek. CAS heeft deze partijen uitgenodigd om deel te nemen aan het Lab, zodat zij van anderen kunnen leren en ook anderen kunnen inspireren. Zo kunnen de verschillende deelnemers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een integrale monitoringsystematiek. Het gaat om koplopers onder de decentrale overheden, waarbij provincies, (DPRA-werk)regio’s, waterschappen en gemeenten vertegenwoordigd zijn. Deze decentrale overheden doen ook allemaal mee aan concrete pilotprojecten. IenW, PBL en staf Deltacommissaris zijn aangesloten voor de verbinding met de landelijke trajecten.

 

Wat willen we ermee bereiken?

Uiteindelijk is het de intentie van alle deelnemers aan het Monitoring Lab om een monitoringsysteem te ontwikkelen dat niet alleen werkt voor de eigen ambities en doeleinden. Samen willen we bijdragen aan een integraal monitoringsysteem dat antwoord kan geven op de volgende vragen:

 • Doen we wat is afgesproken?
 • Welke effecten zien we in de praktijk?
 • Liggen we op koers?
 • Hoe kunnen we hiervan leren en er slimmer in worden?

Meer weten?

Wil je meer weten over de pilotprojecten die er lopen op het gebied van monitoring? Ga dan naar de website van het Monitoring Lab Klimaatadaptatie. Of neem een kijkje in het kennisdossier monitoring op het Kennisportaal klimaatadaptatie. Daar vind je ook nog andere projecten die bruikbare of interessante resultaten hebben opgeleverd.

Waarom investeren we in monitoring?

Om te weten hoever we zijn met onze ambitie om Nederland klimaatbestendig in te richten en of we snel genoeg gaan, is het nodig om klimaatadaptatie te monitoren. Maar monitoring van klimaatadaptatie is een ingewikkeld onderwerp. Daarnaast kom je sneller tot goede inzichten als alle partijen bij het ontwikkelen en uitvoeren van monitoring van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Een gezamenlijke zoektocht naar vergelijkbare referentiekaders, zoals definities, standaarden en methodieken, is daarbij van grote waarde.

Hoe hebben we tot nu toe geïnvesteerd in monitoring van klimaatadaptatie?

We hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan verschillende innovatieve ontwikkelingen op het gebied van monitoring:

 • We hebben de ambities helpen formuleren die in de Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) staan, en deze uitgewerkt in een plan van aanpak. Eén van de speerpunten daarvan was om te investeren in een langjarig kennis- en monitoringsysteem.
 • Samen met de staf Deltacommissaris hebben we de methode ontwikkeld die ten grondslag ligt aan de zesjaarlijkse wetenschappelijke review van het Deltaprogramma. Deze methode levert inzichten op die belangrijk zijn voor monitoring op nationale schaal.
 • Samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben we een definitiestudie gedaan om de uitvoering van het klimaatadaptatiebeleid voor de kortere en lange termijn te kunnen monitoren.
 • Voor het onderzoeksvoorstel voor LIFE IP NAS hebben wij samen met Deltares het onderdeel monitoring geschreven. Dit heeft het voorstel niet alleen versterkt, maar het heeft er ook voor gezorgd dat het voorstel aansluit bij de definitiestudie van het PBL.

Daarnaast proberen we slimme verbindingen te leggen met de praktijk, bijvoorbeeld via het Kennisportaal Klimaatadaptatie dat we beheren. Zo hebben we daar voor iedereen die goed onderlegd aan de slag wil met monitoring een kennisdossier monitoring ingericht. In dat kennisdossier vind je actuele informatie en links naar monitoringprojecten. Dit kennisdossier is een eerste versie, die de komende tijd verder uitgebreid kan worden.

Wat houdt het Monitoring Lab in?

Om de landelijke ontwikkelingen te verbinden met wat er in de praktijk aan monitoring gebeurt, hebben we een Monitoring Lab Klimaatadaptatie in het leven geroepen. Dit Monitoring Lab geeft de unieke mogelijkheid om in een vertrouwde en gecontroleerde omgeving samen met verschillende partijen te brainstormen over een integraal monitoringsysteem voor klimaatadaptatie. De deelnemers wisselen ervaringen en ideeën uit, wat ook direct waardevolle inzichten en concrete ideeën oplevert om in de praktijk in pilotprojecten mee te oefenen. Aan het Lab doen partijen mee om te helpen met het ontwikkelen van een monitoringsystematiek. CAS heeft deze partijen uitgenodigd om deel te nemen aan het Lab, zodat zij van anderen kunnen leren en ook anderen kunnen inspireren. Zo kunnen de verschillende deelnemers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een integrale monitoringsystematiek. Het gaat om koplopers onder de decentrale overheden, waarbij provincies, (DPRA-werk)regio’s, waterschappen en gemeenten vertegenwoordigd zijn. Deze decentrale overheden doen ook allemaal mee aan concrete pilotprojecten. IenW, PBL en staf Deltacommissaris zijn aangesloten voor de verbinding met de landelijke trajecten.

 

Wat willen we ermee bereiken?

Uiteindelijk is het de intentie van alle deelnemers aan het Monitoring Lab om een monitoringsysteem te ontwikkelen dat niet alleen werkt voor de eigen ambities en doeleinden. Samen willen we bijdragen aan een integraal monitoringsysteem dat antwoord kan geven op de volgende vragen:

 • Doen we wat is afgesproken?
 • Welke effecten zien we in de praktijk?
 • Liggen we op koers?
 • Hoe kunnen we hiervan leren en er slimmer in worden?

Meer weten?

Wil je meer weten over de pilotprojecten die er lopen op het gebied van monitoring? Ga dan naar de website van het Monitoring Lab Klimaatadaptatie. Of neem een kijkje in het kennisdossier monitoring op het Kennisportaal klimaatadaptatie. Daar vind je ook nog andere projecten die bruikbare of interessante resultaten hebben opgeleverd.

Delen via: