Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland

We helpen Zuid-Nederland om te monitoren of ze op koers ligt

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Provincie Noord-Brabant
Zuid-Nederland (Brabant en Limburg)
2021-2022

Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland

We helpen Zuid-Nederland om te monitoren of ze op koers ligt

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Provincie Noord-Brabant
Zuid-Nederland (Brabant en Limburg)
2021-2022

Vanuit het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland (P-KAZN) ondersteunen de provincies Noord-Brabant en Limburg lokale overheden en andere partijen bij het monitoren van klimaatadaptatie. Daarvoor hebben we samen met hen een Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland ontwikkeld. Deze moet inzicht bieden in de vraag of organisaties in Zuid-Nederland op koers liggen om tot een klimaatbestendige leefomgeving te komen. Deze eerste versie van de monitor kan de komende jaren worden ingezet om klimaatadaptatie in Zuid-Nederland te monitoren.

 

“Door de gesprekken met de werkregio’s en provincies haalden we niet alleen informatie op. We stimuleerden hen zo ook om zelf na te denken over de vraag: liggen we op koers?”

Menno van Bijsterveldt weet alles over dit project

Wat hield het project in?

Samen met de werkregio’s en provincies hebben we onderzocht wat de verschillende overheden en andere partijen wilden monitoren. Op basis daarvan hebben we bepaald hoe de monitor eruit moest zien. Vanuit CAS onderscheiden we drie typen monitoring:

  • Doen we wat is afgesproken?
  • Wat zijn de effecten van de maatregelen in de praktijk?
  • Liggen we op koers?

In dit project focusten we op type 3. Daarvoor hebben we vijftien gesprekken gevoerd met de provincies en werkregio’s. De resultaten van de gesprekken hebben we samengevat in de monitor.

Wat hield het project in?

Samen met de werkregio’s en provincies hebben we onderzocht wat de verschillende overheden en andere partijen wilden monitoren. Op basis daarvan hebben we bepaald hoe de monitor eruit moest zien. Vanuit CAS onderscheiden we drie typen monitoring:

  • Doen we wat is afgesproken?
  • Wat zijn de effecten van de maatregelen in de praktijk?
  • Liggen we op koers?

In dit project focusten we op type 3. Daarvoor hebben we vijftien gesprekken gevoerd met de provincies en werkregio’s. De resultaten van de gesprekken hebben we samengevat in de monitor.

Wat was onze rol in het project?

We hebben de opdracht in co-productie uitgevoerd met ORG-ID: we hebben samen de opzet van de monitor bedacht en de gesprekken gevoerd met alle regio’s. Verder hebben wij de monitor gebouwd en gevuld met content. Ook leggen we via het Monitoring Lab Klimaatadaptatie verbindingen met andere projecten rondom monitoring.

Wat zijn de resultaten van het project?

De Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland legt uit wat monitoring is, visualiseert de drie typen monitoring en geeft een overzicht van de conclusies uit de gesprekken met de werkregio’s. Deze monitor is in 2021 gestart en zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. Meer over de monitor kun je ook lezen in het nieuwsbericht op het Klimaatportaal Brabant.

Wat was onze rol in het project?

We hebben de opdracht in co-productie uitgevoerd met ORG-ID: we hebben samen de opzet van de monitor bedacht en de gesprekken gevoerd met alle regio’s. Verder hebben wij de monitor gebouwd en gevuld met content. Ook leggen we via het Monitoring Lab Klimaatadaptatie verbindingen met andere projecten rondom monitoring.

Wat zijn de resultaten van het project?

De Monitor Klimaatadaptatie Zuid-Nederland legt uit wat monitoring is, visualiseert de drie typen monitoring en geeft een overzicht van de conclusies uit de gesprekken met de werkregio’s. Deze monitor is in 2021 gestart en zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. Meer over de monitor kun je ook lezen in het nieuwsbericht op het Klimaatportaal Brabant.

Partner

Delen via: