Risicobeoordeling van Europese assets

We analyseren welke Europese assets het meeste risico lopen

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
CBRE Investment Management
Europa
2022

Risicobeoordeling van Europese assets

We analyseren welke Europese assets het meeste risico lopen

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
CBRE Investment Management
Europa
2022

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de vastgoedsector. CBRE Investment Management (IM) wil daarom in kaart brengen hoe haar vastgoed en andere assets worden blootgesteld aan de gevolgen van klimaatverandering en wat de risico’s daarvan zijn. Wij helpen hen daarbij door de best beschikbare openbare data te analyseren voor de overstromingskans vanuit de kust en rivieren in Europa. Deze analyses gebruiken we om inzicht te krijgen in de overstromingsrisico’s van de assets binnen één van de fondsen van CBRE IM. Klimaatadaptatie is voor CBRE IM onderdeel van de transitie naar een duurzame, koolstofneutrale, veerkrachtige, rechtvaardige en gezonde samenleving, waarin zij een voortrekkersrol wil vervullen.

Timo Kelder weet alles over dit project

Wat houdt het project in?

In dit project kijken we naar de overstromingsrisico’s vanuit de kust en rivieren in Europa. Daarvoor analyseren we de best beschikbare openbare data voor overstromingskansen in Europa. Deze analyses gebruiken we om inzicht te krijgen in de overstromingsrisico’s van de assets binnen één van CBRE IM’s open-ended fondsen. Daarbij geven we ook aan welk vervolgonderzoek CBRE kan doen en welke adaptatiemaatregelen er mogelijk zijn om hoge overstromingsrisico’s te verminderen. Verder draagt het project bij aan certificeren van een duurzaam gebouwde omgeving volgens internationaal erkende normen.

Wat is onze rol?

Onze rol in het project is om de best beschikbare openbare data te analyseren voor de overstromingskans vanuit de kust en rivieren in Europa. Daarbij kijken we specifiek naar hoe de gebieden al beschermd worden, bijvoorbeeld door dijken. Die gebiedsbescherming wordt in andere analyses vaak niet meegenomen. Zo helpt dit project om de ‘red flags’ te identificeren: de assets waar het risico het hoogst is.

Wat houdt het project in?

In dit project kijken we naar de overstromingsrisico’s vanuit de kust en rivieren in Europa. Daarvoor analyseren we de best beschikbare openbare data voor overstromingskansen in Europa. Deze analyses gebruiken we om inzicht te krijgen in de overstromingsrisico’s van de assets binnen één van CBRE IM’s open-ended fondsen. Daarbij geven we ook aan welk vervolgonderzoek CBRE kan doen en welke adaptatiemaatregelen er mogelijk zijn om hoge overstromingsrisico’s te verminderen. Verder draagt het project bij aan certificeren van een duurzaam gebouwde omgeving volgens internationaal erkende normen.

Wat is onze rol?

Onze rol in het project is om de best beschikbare openbare data te analyseren voor de overstromingskans vanuit de kust en rivieren in Europa. Daarbij kijken we specifiek naar hoe de gebieden al beschermd worden, bijvoorbeeld door dijken. Die gebiedsbescherming wordt in andere analyses vaak niet meegenomen. Zo helpt dit project om de ‘red flags’ te identificeren: de assets waar het risico het hoogst is.

Partner

Delen via: