Inventarisatie Monitor Beleidsimplementatie Klimaatadaptatie

We werken mee aan de ontwikkeling van een Nationale Monitor Klimaatadaptatie

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Planbureau voor de Leefomgeving
Nederland
2022-2024

Inventarisatie Monitor Beleidsimplementatie Klimaatadaptatie

We werken mee aan de ontwikkeling van een Nationale Monitor Klimaatadaptatie

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Planbureau voor de Leefomgeving
Nederland
2022-2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om een ontwerp te maken voor een landelijk monitoring- en evaluatiesysteem voor de uitvoering van klimaatadaptatie. Het doel van deze Nationale Monitor Klimaatadaptatie (NMK) is om zicht te krijgen in hoeverre we op koers liggen met klimaatadaptatie in Nederland. Daarvoor wil het PBL eerst weten welke informatie hiervoor nog nodig is, wat er al gebeurt aan monitoring en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het PBL heeft aan ons gevraagd om deze inventarisatie te doen. We hebben de resultaten gepubliceerd in een matrixoverzicht en samengevat in een eindrapport.

Download het eindrapport

Download het matrixoverzicht

 

Malou ten Have weet alles over dit project

Wat houdt de inventarisatie in?

De inventarisatie geeft per beleidssector een beeld van hoe het ervoor staat met klimaatadaptatie. Ook toont de inventarisatie welke mogelijkheden, uitdagingen en kansen er zijn om de voortgang van klimaatadaptatie te monitoren. Verder geeft het eindrapport van de inventarisatie aanbevelingen voor vervolgstappen om een monitor van de beleidsimplementatie uit te werken.

Hoe hebben we de inventarisatie uitgevoerd?

Voor de inventarisatie hebben we informatie verzameld per beleidssector. Daarbij hebben we gekeken naar beleid, processen, maatregelen en effecten/indicatoren. Om deze informatie op te halen, hebben we gesprekken gevoerd met contactpersonen van de verschillende beleidssectoren. Ook hebben we relevante beleidsdocumenten op hoofdlijnen geanalyseerd. De resultaten van de inventarisatie hebben we verzameld in een matrixoverzicht in Excel en samengevat in een eindrapport.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het PBL zal de resultaten van de inventarisatie gebruiken om een monitor uit te werken van de beleidsimplementatie. Dit is onderdeel van de tweede stap om te komen tot een nationale monitor. De stappen die nodig zijn om zo’n nationale monitor te ontwikkelen, zijn:

  1. Herijking van de risicoanalyses
  2. Een monitor uitwerken van de beleidsimplementatie
  3. Een monitoring- en evaluatiesysteem opzetten voor de langere termijn

Deze drie stappen staan ook beschreven in de scopingstudie van Ligtvoet et al (2021).

Wat houdt de inventarisatie in?

De inventarisatie geeft per beleidssector een beeld van hoe het ervoor staat met klimaatadaptatie. Ook toont de inventarisatie welke mogelijkheden, uitdagingen en kansen er zijn om de voortgang van klimaatadaptatie te monitoren. Verder geeft het eindrapport van de inventarisatie aanbevelingen voor vervolgstappen om een monitor van de beleidsimplementatie uit te werken.

Hoe hebben we de inventarisatie uitgevoerd?

Voor de inventarisatie hebben we informatie verzameld per beleidssector. Daarbij hebben we gekeken naar beleid, processen, maatregelen en effecten/indicatoren. Om deze informatie op te halen, hebben we gesprekken gevoerd met contactpersonen van de verschillende beleidssectoren. Ook hebben we relevante beleidsdocumenten op hoofdlijnen geanalyseerd. De resultaten van de inventarisatie hebben we verzameld in een matrixoverzicht in Excel en samengevat in een eindrapport.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het PBL zal de resultaten van de inventarisatie gebruiken om een monitor uit te werken van de beleidsimplementatie. Dit is onderdeel van de tweede stap om te komen tot een nationale monitor. De stappen die nodig zijn om zo’n nationale monitor te ontwikkelen, zijn:

  1. Herijking van de risicoanalyses
  2. Een monitor uitwerken van de beleidsimplementatie
  3. Een monitoring- en evaluatiesysteem opzetten voor de langere termijn

Deze drie stappen staan ook beschreven in de scopingstudie van Ligtvoet et al (2021).

Delen via: