SAFE4ALL

Safeguarding African Foodsheds and Ecosystems for All

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Europese Commissie
Kenia, Ghana en Zimbabwe
2024 – 2027

SAFE4ALL

Safeguarding African Foodsheds and Ecosystems for All

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Europese Commissie
Kenia, Ghana en Zimbabwe
2024 – 2027

Dit Europees-Afrikaanse project richt zich op voedselzekerheid en migratie in verschillende Afrikaanse landen. Het belangrijkste doel van het project bestaat uit twee delen: we willen lokale en regionale partijen ondersteunen bij het nemen van beslissingen om voedselproducerende gebieden beter te beschermen tegen extreem weer. Daarnaast willen we gemeenschappen op verschillende niveaus helpen zich beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Doordat weer- en klimaatrisico’s toenemen, is er steeds meer behoefte aan betere informatie en diensten. De diensten die er al zijn, staan vaak op zichzelf en zouden aan elkaar gekoppeld moeten worden om nog beter te functioneren. Ook wordt er bij de informatievoorziening een top-downaanpak gevolgd die op nationaal niveau werkt, maar op regionaal en lokaal niveau beter kan. SAFE4ALL wil klimaatdiensten aanbieden voor gebruikers op lokaal niveau, om met elkaar samenhangende problemen aan te pakken op het gebied van klimaatverandering, voedselzekerheid en migratie naar de stad.

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Wat houdt het project in?

We gaan betaalbare diensten met lokale informatie verbeteren en opschalen om in de behoeften te voorzien van eindgebruikers in Kenia, Ghana en Zimbabwe. In deze landen zullen er casestudies georganiseerd worden met kleine boerengemeenschappen, middelgrote gemeenten en steden, waarbij cocreatie voorop staat. SAFE4ALL zal de acties helpen coördineren van overheden, maatschappelijke organisaties, de academische wereld en internationale organisaties om de kennis en vaardigheden van eindgebruikers te versterken. Ook is het de bedoeling om bij te dragen aan voedselzekerheid en de voedselproductie klimaatbestendiger te maken.

Wat is het doel van het project?

Het doel is om gemeenschappen beter bestand te laten zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, overstromingen en ander extreem weer. Adaptatiemaatregelen en beleid die gemeenschappen weerbaarder maken tegen extreem weer, kunnen bovendien helpen om te voorkomen dat bewoners naar de stad verhuizen voor een leefbaar bestaan.

Wat is onze rol?

Het is onze ambitie dat de producten en tools van SAFE4ALL deel gaan uitmaken van de dagelijkse bezigheden en bestaande organisatiestructuren van de eindgebruikers. Daarom willen we de kennis en vaardigheden van belangrijke medewerkers, lokale autoriteiten, gemeenschappen en ondernemers vergroten. We gaan regionale portalen ontwikkelen waarop we de projectresultaten verzamelen. En met behulp van storytelling en datavisualisatie willen we de leerervaringen van de casestudies onder de aandacht brengen.

Wat houdt het project in?

We gaan betaalbare diensten met lokale informatie verbeteren en opschalen om in de behoeften te voorzien van eindgebruikers in Kenia, Ghana en Zimbabwe. In deze landen zullen er casestudies georganiseerd worden met kleine boerengemeenschappen, middelgrote gemeenten en steden, waarbij cocreatie voorop staat. SAFE4ALL zal de acties helpen coördineren van overheden, maatschappelijke organisaties, de academische wereld en internationale organisaties om de kennis en vaardigheden van eindgebruikers te versterken. Ook is het de bedoeling om bij te dragen aan voedselzekerheid en de voedselproductie klimaatbestendiger te maken.

Wat is het doel van het project?

Het doel is om gemeenschappen beter bestand te laten zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, overstromingen en ander extreem weer. Adaptatiemaatregelen en beleid die gemeenschappen weerbaarder maken tegen extreem weer, kunnen bovendien helpen om te voorkomen dat bewoners naar de stad verhuizen voor een leefbaar bestaan.

Wat is onze rol?

Het is onze ambitie dat de producten en tools van SAFE4ALL deel gaan uitmaken van de dagelijkse bezigheden en bestaande organisatiestructuren van de eindgebruikers. Daarom willen we de kennis en vaardigheden van belangrijke medewerkers, lokale autoriteiten, gemeenschappen en ondernemers vergroten. We gaan regionale portalen ontwikkelen waarop we de projectresultaten verzamelen. En met behulp van storytelling en datavisualisatie willen we de leerervaringen van de casestudies onder de aandacht brengen.

Delen via: