Klimaatrisicoscan Nationaal Erfgoed RCE

Kaart geeft eerste landelijk beeld van klimaatrisico’s voor cultureel erfgoed

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Nederland
2023

Klimaatrisicoscan Nationaal Erfgoed RCE

Kaart geeft eerste landelijk beeld van klimaatrisico’s voor cultureel erfgoed

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Nederland
2023

Door heel Nederland heen is veel cultureel erfgoed te vinden. Hierbij kun je denken aan gebouwde monumenten, UNESCO werelderfgoed of bijvoorbeeld archeologische vindplaatsen. Veel van dit cultureel erfgoed is kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Daarom heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ons gevraagd om een kaart te maken die een eerste landelijke beeld geeft van de risico’s van klimaatverandering voor het erfgoed.

Koen Veenenbos weet alles over dit project

Wat hield het project in?

In dit project hebben we een basiskaart ontwikkeld die de risico’s van klimaatverandering voor cultureel erfgoed in heel Nederland in beeld brengt. Daarvoor hebben we eerst een klimaatrisicoscan uitgevoerd. Deze scan toont hoe kwetsbaar het cultureel erfgoed in Nederland is voor de toenemende wateroverlast, droogte, hitte en risico’s op overstroming. De resultaten van de klimaatrisicoscan hebben we verwerkt in verschillende kaartlagen en een kaartverhaal. Het kaartverhaal legt uit wat de kaartlagen laten zien, hoe je ze kunt gebruiken en welke methodes er zijn gebruikt bij het ontwikkelen van de kaart.

Wat is het doel van het project?

Provincies en andere overheden, maar ook gebouweigenaren en onderzoeksbureaus, kunnen deze basiskaart als startpunt gebruiken om voor hun cultureel erfgoed te onderzoeken hoe kwetsbaar dit is voor klimaatverandering. Dat onderzoek kunnen ze verder verdiepen met specifiekere informatie over onderwerpen die alleen op lokaal of regionaal niveau spelen.

Wij hebben de klimaatrisicoscan uitgevoerd en de kaarten, resultaten en uitleg over de methodes samengebracht in een kaartverhaal. De RCE levert de gegevens over cultureel erfgoed, bijvoorbeeld de locaties van gebouwen en monumentale bomen.

Wat hield het project in?

In dit project hebben we een basiskaart ontwikkeld die de risico’s van klimaatverandering voor cultureel erfgoed in heel Nederland in beeld brengt. Daarvoor hebben we eerst een klimaatrisicoscan uitgevoerd. Deze scan toont hoe kwetsbaar het cultureel erfgoed in Nederland is voor de toenemende wateroverlast, droogte, hitte en risico’s op overstroming. De resultaten van de klimaatrisicoscan hebben we verwerkt in verschillende kaartlagen en een kaartverhaal. Het kaartverhaal legt uit wat de kaartlagen laten zien, hoe je ze kunt gebruiken en welke methodes er zijn gebruikt bij het ontwikkelen van de kaart.

Wat is het doel van het project?

Provincies en andere overheden, maar ook gebouweigenaren en onderzoeksbureaus, kunnen deze basiskaart als startpunt gebruiken om voor hun cultureel erfgoed te onderzoeken hoe kwetsbaar dit is voor klimaatverandering. Dat onderzoek kunnen ze verder verdiepen met specifiekere informatie over onderwerpen die alleen op lokaal of regionaal niveau spelen.

Wij hebben de klimaatrisicoscan uitgevoerd en de kaarten, resultaten en uitleg over de methodes samengebracht in een kaartverhaal. De RCE levert de gegevens over cultureel erfgoed, bijvoorbeeld de locaties van gebouwen en monumentale bomen.

Delen via: