Klimaatrisicoscan Nationaal Erfgoed RCE

Kaart geeft eerste landelijk beeld van klimaatrisico’s voor cultureel erfgoed

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Nederland
2023

Klimaatrisicoscan Nationaal Erfgoed RCE

Kaart geeft eerste landelijk beeld van klimaatrisico’s voor cultureel erfgoed

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Nederland
2023

Door heel Nederland heen is veel cultureel erfgoed te vinden. Hierbij kun je denken aan gebouwde monumenten, UNESCO werelderfgoed of bijvoorbeeld archeologische vindplaatsen. Veel van dit cultureel erfgoed is kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Daarom wil de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) graag een eerste landelijke beeld krijgen van de risico’s van klimaatverandering voor het erfgoed.

Koen Veenenbos weet alles over dit project

Wat houdt het project in?

In dit project ontwikkelen we een basiskaart die de risico’s van klimaatverandering voor cultureel erfgoed in heel Nederland in beeld brengt. Daarvoor voeren we eerst een klimaatrisicoscan uit. Deze scan toont hoe kwetsbaar het cultureel erfgoed in Nederland is voor de toenemende wateroverlast, droogte, hitte en risico’s op overstroming. De resultaten van de klimaatrisicoscan verwerken we in verschillende kaartlagen en een kaartverhaal. Het kaartverhaal legt uit wat de kaartlagen laten zien, hoe je ze kunt gebruiken en welke methodes er zijn gebruikt bij het ontwikkelen van de kaart.

Wat is het doel van het project?

De provincies kunnen deze basiskaart als startpunt gebruiken om voor het cultureel erfgoed binnen de eigen provincie te onderzoeken hoe kwetsbaar dit is voor klimaatverandering. Dat onderzoek kunnen ze verder verdiepen met specifiekere informatie over onderwerpen die alleen binnen de provincie spelen.

Wat is onze rol?

Wij voeren de klimaatrisicoscan uit en brengen de kaarten, resultaten en uitleg over de methodes samen in een kaartverhaal. De RCE levert de gegevens over cultureel erfgoed, bijvoorbeeld de locaties van gebouwen en monumentale bomen.

Wat houdt het project in?

In dit project ontwikkelen we een basiskaart die de risico’s van klimaatverandering voor cultureel erfgoed in heel Nederland in beeld brengt. Daarvoor voeren we eerst een klimaatrisicoscan uit. Deze scan toont hoe kwetsbaar het cultureel erfgoed in Nederland is voor de toenemende wateroverlast, droogte, hitte en risico’s op overstroming. De resultaten van de klimaatrisicoscan verwerken we in verschillende kaartlagen en een kaartverhaal. Het kaartverhaal legt uit wat de kaartlagen laten zien, hoe je ze kunt gebruiken en welke methodes er zijn gebruikt bij het ontwikkelen van de kaart.

Wat is het doel van het project?

De provincies kunnen deze basiskaart als startpunt gebruiken om voor het cultureel erfgoed binnen de eigen provincie te onderzoeken hoe kwetsbaar dit is voor klimaatverandering. Dat onderzoek kunnen ze verder verdiepen met specifiekere informatie over onderwerpen die alleen binnen de provincie spelen.

Wat is onze rol?

Wij voeren de klimaatrisicoscan uit en brengen de kaarten, resultaten en uitleg over de methodes samen in een kaartverhaal. De RCE levert de gegevens over cultureel erfgoed, bijvoorbeeld de locaties van gebouwen en monumentale bomen.

Delen via: