Klimaatrisico’s langs Mozambikaanse rivieren

We maken een klimaatkwetsbaarhedenkaart voor het Mozambikaanse waterschap ARA-Norte

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Blue Deal – Nederlandse waterschappen
Mozambique
2023

Klimaatrisico’s langs Mozambikaanse rivieren

We maken een klimaatkwetsbaarhedenkaart voor het Mozambikaanse waterschap ARA-Norte

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Blue Deal – Nederlandse waterschappen
Mozambique
2023

Overal ter wereld merken waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen, droogte en een gebrek aan schoon water nemen wereldwijd toe. Daardoor neemt ook de vraag naar kennis en expertise op het gebied van waterbeheer toe.

De Blue Deal is een internationaal programma van 17 langdurige partnerschappen in 15 landen, waaronder Mozambique. Vanuit de Blue Deal ontwikkelen we een klimaatkwetsbaarhedenkaart voor het werkgebied van het Mozambikaanse waterschap ARA-Norte. Mozambikaanse waterbeheerders kunnen de informatie gebruiken om te bepalen welke problemen urgent zijn en waar mogelijkheden liggen voor klimaatadaptatie.

Sophie van der Horst weet alles over dit project

Hoe gaan we te werk?

Om de klimaatkwetsbaarhedenkaart voor het werkgebied van ARA-Norte te kunnen maken, verzamelen we eerst bestaande data en gebruiken we lokale kennis die we op zullen halen tijdens workshops. Tijdens een laatste workshop in november 2023 over de klimaatrisico’s in het gebied gebruiken we een conceptversie van de kaart. Deze evalueren we dan met lokale stakeholders. Op basis van de feedback die we tijdens de evaluatie krijgen, maken we na de workshop een definitieve kaart.

Wat kunnen waterbeheerders met de klimaatkwetsbaarhedenkaart?

Mozambikaanse waterbeheerders kunnen de klimaatkwetsbaarhedenkaart gebruiken als praatplaat tijdens risicodialogen. De uitkomsten van die dialogen kan het waterschap ARA-Norte dan bijvoorbeeld uitwerken tot een klimaatadaptatieplan. Ook is het mogelijk om met behulp van de klimaatkwetsbaarhedenkaart prioriteiten aan te geven bij het werven van fondsen. Verder zouden we de data die we voor de kaart hebben verzameld, ook kunnen gebruiken om een regionale klimaateffectatlas voor lokale beleidsmakers te ontwikkelen.

Hoe gaan we te werk?

Om de klimaatkwetsbaarhedenkaart voor het werkgebied van ARA-Norte te kunnen maken, verzamelen we eerst bestaande data en gebruiken we lokale kennis die we op zullen halen tijdens workshops. Tijdens een laatste workshop in november 2023 over de klimaatrisico’s in het gebied gebruiken we een conceptversie van de kaart. Deze evalueren we dan met lokale stakeholders. Op basis van de feedback die we tijdens de evaluatie krijgen, maken we na de workshop een definitieve kaart.

Wat kunnen waterbeheerders met de klimaatkwetsbaarhedenkaart?

Mozambikaanse waterbeheerders kunnen de klimaatkwetsbaarhedenkaart gebruiken als praatplaat tijdens risicodialogen. De uitkomsten van die dialogen kan het waterschap ARA-Norte dan bijvoorbeeld uitwerken tot een klimaatadaptatieplan. Ook is het mogelijk om met behulp van de klimaatkwetsbaarhedenkaart prioriteiten aan te geven bij het werven van fondsen. Verder zouden we de data die we voor de kaart hebben verzameld, ook kunnen gebruiken om een regionale klimaateffectatlas voor lokale beleidsmakers te ontwikkelen.

Delen via: