PIISA: Europees onderzoek naar hoe verzekeraars kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie

We werken aan een pilot waarin verzekeraars klanten aanmoedigen hun dak te vergroenen

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Europese Unie en CINEA
Europa
2023-2026

PIISA: Europees onderzoek naar hoe verzekeraars kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie

We werken aan een pilot waarin verzekeraars klanten aanmoedigen hun dak te vergroenen

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Europese Unie en CINEA
Europa
2023-2026

Door het veranderende klimaat nemen schaderisico’s toe. Bestaande verzekeringen kunnen hun klanten hier niet altijd genoeg bescherming tegen bieden. Het Europese project PIISA wil nieuwe verzekerings-concepten ontwikkelen die bijdragen aan klimaatadaptatie. PIISA staat voor Piloting Innovative Insurance Solutions for Adaptation. In dit project moedigen verzekeringsmaatschappijen hun klanten aan om de risico’s op schade door het veranderende klimaat te verminderen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door korting te geven op hun premie. Of door een handreiking aan te bieden waarin duidelijk staat hoe klanten zelf de risico’s op schade kunnen verminderen.

Wij werken in dit project aan een pilot waarin verzekeringsmaatschappijen klanten aanmoedigen om hun dak te vergroenen.

Lisette Klok weet alles over dit project

Wat is het doel van het PIISA-project?

Het PIISA-project is een Horizon Europe-missie. Op dit moment zijn we niet genoeg aangepast aan klimaatverandering om de schades binnen de perken te houden. Anders gezegd: het gat tussen klimaatadaptatie en klimaatrisico’s is te groot. Doel van het project is om via nieuwe verzekeringsconcepten dit gat in Europese regio’s te helpen dichten.

Hoe is het PIISA-project opgebouwd?

In totaal werken er 12 partners vanuit 8 landen in het project. Wij houden ons bezig met de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsconcepten in de stedelijke sector, andere partners in het project richten zich op de landbouw- of bosbouwsector. Hiervoor worden literatuur- en modelstudies uitgevoerd. Daarnaast worden de verzekeringsconcepten getest en uitgewerkt in pilots. De pilots bestaan uit twee stappen:

  1. Er wordt een verzekeringsconcept uitgewerkt en getest in een specifieke Europese regio.
  2. Er wordt onderzocht of en zo ja hoe dit concept ook kan worden toegepast in de andere Europese regio’s.

Wat is onze rol in het project?

Samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit (VU-IVM) en verzekeraar Interpolis werken we aan een pilot rond groene daken. Het doel van deze pilot is om verzekeringsarrangementen te ontwikkelen voor de Europese verzekeringsindustrie die de aanleg van groene daken doen toenemen. Daarvoor onderzoeken we het succes van de actie van Interpolis waarmee ze klanten stimuleert om platte daken te vergroenen. Ook onderzoeken we wat het succes verder kan vergroten en hoe andere verzekeraars in Nederland en Europa deze actie kunnen gebruiken.

Hoe gaan we te werk?

We voeren de pilot in co-creatie uit met onder andere Interpolis, andere verzekeringsmaatschappijen en dakeigenaren (particulier en zakelijk). In de pilot analyseren we wat de stimulansen en drempels zijn om een groen dak aan te leggen en trekken we ook lessen voor andere EU-landen. CAS begeleidt het proces. VU-IVM ontwikkelt voor deze pilot keuze-experimenten. Deze moeten inzicht geven in de afwegingen die mensen maken in hun keuze om wel of geen groen dak aan te schaffen. Dit is vergelijkbaar met een kosten-batenanalyse.

Wat is het doel van het PIISA-project?

Het PIISA-project is een Horizon Europe-missie. Op dit moment zijn we niet genoeg aangepast aan klimaatverandering om de schades binnen de perken te houden. Anders gezegd: het gat tussen klimaatadaptatie en klimaatrisico’s is te groot. Doel van het project is om via nieuwe verzekeringsconcepten dit gat in Europese regio’s te helpen dichten.

Hoe is het PIISA-project opgebouwd?

In totaal werken er 12 partners vanuit 8 landen in het project. Wij houden ons bezig met de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsconcepten in de stedelijke sector, andere partners in het project richten zich op de landbouw- of bosbouwsector. Hiervoor worden literatuur- en modelstudies uitgevoerd. Daarnaast worden de verzekeringsconcepten getest en uitgewerkt in pilots. De pilots bestaan uit twee stappen:

  1. Er wordt een verzekeringsconcept uitgewerkt en getest in een specifieke Europese regio.
  2. Er wordt onderzocht of en zo ja hoe dit concept ook kan worden toegepast in de andere Europese regio’s.

Wat is onze rol in het project?

Samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit (VU-IVM) en verzekeraar Interpolis werken we aan een pilot rond groene daken. Het doel van deze pilot is om verzekeringsarrangementen te ontwikkelen voor de Europese verzekeringsindustrie die de aanleg van groene daken doen toenemen. Daarvoor onderzoeken we het succes van de actie van Interpolis waarmee ze klanten stimuleert om platte daken te vergroenen. Ook onderzoeken we wat het succes verder kan vergroten en hoe andere verzekeraars in Nederland en Europa deze actie kunnen gebruiken.

Hoe gaan we te werk?

We voeren de pilot in co-creatie uit met onder andere Interpolis, andere verzekeringsmaatschappijen en dakeigenaren (particulier en zakelijk). In de pilot analyseren we wat de stimulansen en drempels zijn om een groen dak aan te leggen en trekken we ook lessen voor andere EU-landen. CAS begeleidt het proces. VU-IVM ontwikkelt voor deze pilot keuze-experimenten. Deze moeten inzicht geven in de afwegingen die mensen maken in hun keuze om wel of geen groen dak aan te schaffen. Dit is vergelijkbaar met een kosten-batenanalyse.

Delen via: