PIISA: Europees onderzoek naar hoe verzekeraars kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie

Wat kunnen verzekeraars doen om het succes van natuurlijke adaptatiemaatregelen te vergroten?

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Europese Unie
Europa
2023-2026

PIISA: Europees onderzoek naar hoe verzekeraars kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie

Wat kunnen verzekeraars doen om het succes van natuurlijke adaptatiemaatregelen te vergroten?

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Europese Unie
Europa
2023-2026

De uitkeringen die schadeverzekeraars in Europa uitbetalen aan klanten, hebben vaak te maken met water en extreem weer. Door klimaatverandering neemt het risico op dit soort schades toe. Bestaande verzekeringen kunnen hun klanten hier niet altijd genoeg bescherming tegen bieden. Het Europese project PIISA wil nieuwe verzekeringsconcepten ontwikkelen die bijdragen aan klimaatadaptatie. PIISA staat voor Piloting Innovative Insurance Solutions for Adaptation.

In dit project onderzoeken we wat verzekeraars kunnen doen om het succes te vergroten van adaptatiemaatregelen waarbij de natuur wordt ingezet (ook wel: Nature-based solutions). Hoe kunnen verzekeraars hun klanten aanmoedigen om de risico’s op schade door het veranderende klimaat te verminderen met deze natuurlijke adaptatiemaatregelen? Werkt het bijvoorbeeld om korting te geven op premies? Of om een handreiking aan te bieden waarin duidelijk staat hoe klanten zelf de risico’s op schade kunnen verminderen?

Lisette Klok weet alles over dit project

Wat is het doel van het PIISA-project?

Het PIISA-project is een Horizon Europe-missie. Op dit moment zijn we niet genoeg aangepast aan klimaatverandering om de schades binnen de perken te houden. Anders gezegd: het gat tussen klimaatadaptatie en klimaatrisico’s is te groot. Doel van het project is om via nieuwe verzekeringsconcepten dit gat te helpen dichten.

Hoe is het PIISA-project opgebouwd?

In totaal werken er 12 partners vanuit 8 landen in het project. Wij houden ons bezig met de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsconcepten voor bebouwd gebied. Andere partners in het project richten zich op de landbouw- en bosbouwsector. Voor deze sectoren worden literatuur- en modelstudies uitgevoerd. Daarnaast worden de verzekeringsconcepten uitgewerkt en getest in pilots. Eerst in een specifieke Europese regio. Daarna wordt onderzocht of en zo ja hoe dit concept ook kan worden toegepast in de andere Europese regio’s.

Wat is onze rol in het project?

Onze rol in het project is onderzoeken wat schadeverzekeraars in Europa kunnen doen om het succes van natuurlijke adaptatiemaatregelen te vergroten in bebouwd gebied. Want ook al is duidelijk dat deze maatregelen veel voordelen bieden, toch worden ze nog niet standaard in Europese steden toegepast. Dat komt doordat de drempel voor inwoners en bedrijven vaak te hoog is om natuurlijke adaptatiemaatregelen te nemen, bijvoorbeeld omdat ze denken dat de aanleg of het onderhoud te duur is. En zelf investeren verzekeraars niet graag in grootschalige maatregelen, omdat ze bang zijn om hun concurrentiepositie te verliezen. Er zijn in Nederland al wel verzekeraars die zoeken naar manieren om bij hun klanten de keuze voor natuurlijke adaptatiemaatregelen te vergroten. Eén daarvan is Interpolis. Deze verzekeraar biedt haar klanten groene daken en geeft ze daarbij 10% korting in de premie.

Hoe gaan we te werk?

Het onderzoek voeren we uit samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit (VU-IVM). In het onderzoek maken we een onderscheid tussen interne en externe acties van schadeverzekeraars:

  • intern: wat kunnen schadeverzekeraars in hun eigen organisatie doen om het succes van natuurlijke adaptatiemaatregelen in Europa te vergroten?
  • extern: wat kunnen schadeverzekeraars samen met klanten doen om het succes van natuurlijke adaptatiemaatregelen bij bedrijven in Europa te vergroten?

Om hier antwoord op te kunnen geven, houden we interviews met verzekeraars. Ook onderzoeken we het succes van de actie van Interpolis waarmee ze klanten stimuleert om hun daken te vergroenen. Dat doen we door te analyseren wat de stimulansen en drempels zijn om een groen dak aan te leggen. CAS begeleidt dit proces, VU-IVM ontwikkelt hiervoor keuze-experimenten. Deze moeten inzicht geven in de afwegingen die mensen maken in hun keuze om wel of geen groen dak aan te schaffen. Tot slot onderzoeken we wat het succes van natuurlijke adaptatiemaatregelen verder kan vergroten en hoe andere verzekeraars in Nederland en Europa deze actie kunnen gebruiken. De resultaten van het project zullen we verwerken in adviezen en praktische tools voor verzekeraars.

Meer weten?

Wil je meer weten? Dan kun je je aanmelden voor de PIISA-nieuwsbrief via de website van PIISA.

Wat is het doel van het PIISA-project?

Het PIISA-project is een Horizon Europe-missie. Op dit moment zijn we niet genoeg aangepast aan klimaatverandering om de schades binnen de perken te houden. Anders gezegd: het gat tussen klimaatadaptatie en klimaatrisico’s is te groot. Doel van het project is om via nieuwe verzekeringsconcepten dit gat te helpen dichten.

Hoe is het PIISA-project opgebouwd?

In totaal werken er 12 partners vanuit 8 landen in het project. Wij houden ons bezig met de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsconcepten voor bebouwd gebied. Andere partners in het project richten zich op de landbouw- en bosbouwsector. Voor deze sectoren worden literatuur- en modelstudies uitgevoerd. Daarnaast worden de verzekeringsconcepten uitgewerkt en getest in pilots. Eerst in een specifieke Europese regio. Daarna wordt onderzocht of en zo ja hoe dit concept ook kan worden toegepast in de andere Europese regio’s.

Wat is onze rol in het project?

Onze rol in het project is onderzoeken wat schadeverzekeraars in Europa kunnen doen om het succes van natuurlijke adaptatiemaatregelen te vergroten in bebouwd gebied. Want ook al is duidelijk dat deze maatregelen veel voordelen bieden, toch worden ze nog niet standaard in Europese steden toegepast. Dat komt doordat de drempel voor inwoners en bedrijven vaak te hoog is om natuurlijke adaptatiemaatregelen te nemen, bijvoorbeeld omdat ze denken dat de aanleg of het onderhoud te duur is. En zelf investeren verzekeraars niet graag in grootschalige maatregelen, omdat ze bang zijn om hun concurrentiepositie te verliezen. Er zijn in Nederland al wel verzekeraars die zoeken naar manieren om bij hun klanten de keuze voor natuurlijke adaptatiemaatregelen te vergroten. Eén daarvan is Interpolis. Deze verzekeraar biedt haar klanten groene daken en geeft ze daarbij 10% korting in de premie.

Hoe gaan we te werk?

Het onderzoek voeren we uit samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit (VU-IVM). In het onderzoek maken we een onderscheid tussen interne en externe acties van schadeverzekeraars:

  • intern: wat kunnen schadeverzekeraars in hun eigen organisatie doen om het succes van natuurlijke adaptatiemaatregelen in Europa te vergroten?
  • extern: wat kunnen schadeverzekeraars samen met klanten doen om het succes van natuurlijke adaptatiemaatregelen bij bedrijven in Europa te vergroten?

Om hier antwoord op te kunnen geven, houden we interviews met verzekeraars. Ook onderzoeken we het succes van de actie van Interpolis waarmee ze klanten stimuleert om hun daken te vergroenen. Dat doen we door te analyseren wat de stimulansen en drempels zijn om een groen dak aan te leggen. CAS begeleidt dit proces, VU-IVM ontwikkelt hiervoor keuze-experimenten. Deze moeten inzicht geven in de afwegingen die mensen maken in hun keuze om wel of geen groen dak aan te schaffen. Tot slot onderzoeken we wat het succes van natuurlijke adaptatiemaatregelen verder kan vergroten en hoe andere verzekeraars in Nederland en Europa deze actie kunnen gebruiken. De resultaten van het project zullen we verwerken in adviezen en praktische tools voor verzekeraars.

Meer weten?

Wil je meer weten? Dan kun je je aanmelden voor de PIISA-nieuwsbrief via de website van PIISA.

Delen via: