We helpen om klimaatadaptatie te monitoren

Monitoring is een belangrijk onderdeel van klimaatadaptatie. Wij spelen daarin een belangrijke rol door te pionieren, te innoveren en aan te moedigen, samen met kennisinstellingen en gebruikers.

Liggen we op koers met onze klimaatambities? Op basis van de vragen van beleidsmakers helpen we om daar inzicht in te krijgen

Met plannen maken en maatregelen nemen ben je er nog niet. Om klimaatbestendig te worden moet je ook in de gaten houden of alles volgens plan loopt,of maatregelen goed werken en of je op koers ligt. Met ons Monitoring Lab Klimaatadaptatie werken we samen met verschillende partijen aan een monitoringsystematiek.

Liggen we op koers met onze klimaatambities? Op basis van de vragen van beleidsmakers helpen we om daar inzicht in te krijgen

Met plannen maken en maatregelen nemen ben je er nog niet. Om klimaatbestendig te worden moet je ook in de gaten houden of alles volgens plan loopt,of maatregelen goed werken en of je op koers ligt. Met ons Monitoring Lab Klimaatadaptatie werken we samen met verschillende partijen aan een monitoringsystematiek.

Wat doen wij nog meer

Vorige
Volgende