We bouwen aan de publieke kennisinfrastructuur voor klimaatadaptatie

We bouwen aan de publieke kennisinfrastructuur voor klimaatadaptatie, zowel in Nederland als daarbuiten. Daarvoor werken we veel samen met overheden, kennisinstellingen en adviesbureaus. Deze samenwerking vinden we belangrijk, omdat iedereen een rol heeft bij de ontwikkeling en het gebruik van de kennisinfrastructuur.

We ondersteunen overheden bij het ontwikkelen van de kennisinfrastructuur voor klimaatadaptatie

Om klimaatadaptatie effectief en succesvol toe te kunnen passen, is in de eerste plaats de juiste kennis nodig. Het is daarom cruciaal om te investeren in een goede kennisinfrastructuur voor klimaatadaptatie. Dat doen we niet alleen door te werken aan producten, zoals portalen, atlassen en tools. Maar ook door de vaardigheden en netwerken van professionals te versterken. De kennisinfrastructuur zit volgens ons voor een belangrijk deel ‘in de hoofden van mensen’. We werken graag met volharding en een langetermijnvisie aan de investeringen die hiervoor nodig zijn.

We ondersteunen overheden bij het ontwikkelen van de kennisinfrastructuur voor klimaatadaptatie

Om klimaatadaptatie effectief en succesvol toe te kunnen passen, is in de eerste plaats de juiste kennis nodig. Het is daarom cruciaal om te investeren in een goede kennisinfrastructuur voor klimaatadaptatie. Dat doen we niet alleen door te werken aan producten, zoals portalen, atlassen en tools. Maar ook door de vaardigheden en netwerken van professionals te versterken. De kennisinfrastructuur zit volgens ons voor een belangrijk deel ‘in de hoofden van mensen’. We werken graag met volharding en een langetermijnvisie aan de investeringen die hiervoor nodig zijn.

Wat doen wij nog meer

Vorige
Volgende