Kennisbank Groenblauwe Netwerken

We ontwikkelen een databank met adaptatiemaatregelen

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2021-heden

Kennisbank Groenblauwe Netwerken

We ontwikkelen een databank met adaptatiemaatregelen

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2021-heden

Er worden steeds vaker maatregelen genomen om wateroverlast, droogte en hitte tegen te gaan. Maar werken die adaptatiemaatregelen ook goed? Welke maatregelen kun je waar toepassen en hoe? En welke ervaringen zijn er in de praktijk met verschillende maatregelen? Om overheden en andere organisaties te helpen bij hun keuze uit verschillende maatregelen, is er nu de Kennisbank Groenblauwe Netwerken. Hiermee willen we informatie over maatregelen en de effectiviteit ervan samenbrengen en voor een brede doelgroep beschikbaar maken. We hebben de Kennisbank Groenblauwe Netwerken opgezet samen met Atelier Groenblauw, Deltares, Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Amsterdam.

Menno van Bijsterveldt weet alles over dit project

Voor wie is de Kennisbank Groenblauwe Netwerken bedoeld?

De Kennisbank Groenblauwe Netwerken is in de eerste plaats bedoeld voor professionals die zich bezighouden met klimaatadaptatie. Dat kunnen professionals zijn die werken vanuit een gemeente of andere overheid, maar ook professionals uit andere organisaties. Daarnaast is deze kennisbank een informatiebron voor docenten en studenten die onderzoek doen naar klimaatadaptatie.

Wat vind je in de kennisbank?

De Kennisbank Groenblauwe Netwerken bestaat uit drie onderdelen:

  • Onderzoeken: In de kennisbank staan verschillende wetenschappelijke onderzoeken over adaptatiemaatregelen, inclusief een samenvatting per onderzoek.
  • Effecten: De kennisbank bevat een databank met maatregelen. Per maatregel lees je wat de effecten ervan kunnen zijn, waar je ze kunt aanleggen en waar je op moet letten bij de aanleg en het onderhoud.
  • Praktijk: Je vindt in de kennisbank ook ervaringen met maatregelen in de praktijk.

Wat kun je met de kennisbank?

De Kennisbank Groenblauwe Netwerken kan helpen om te bepalen welke adaptatiemaatregelen je ergens gaat nemen. Door je via deze kennisbank te verdiepen in onderzoeken en praktijkvoorbeelden over de effectiviteit van maatregelen, kun je tot een betere afweging komen.

Wat is onze rol in het project?

Samen met Atelier Groenblauw en Deltares zijn wij de ontwikkelaar van de kennisbank en vormen we het kernteam voor het beheer ervan. De opdrachtgever is het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat, via de onderzoekslijn NKWK Klimaatbestendige Stad. En Deltares en de hogescholen leveren via onderzoeken en ervaringen de kennis die in de kennisbank te vinden is. In november 2021 is de eerste versie van de kennisbank online gekomen. Het is de bedoeling om de kennisbank de komende jaren uit te breiden.

Voor wie is de Kennisbank Groenblauwe Netwerken bedoeld?

De Kennisbank Groenblauwe Netwerken is in de eerste plaats bedoeld voor professionals die zich bezighouden met klimaatadaptatie. Dat kunnen professionals zijn die werken vanuit een gemeente of andere overheid, maar ook professionals uit andere organisaties. Daarnaast is deze kennisbank een informatiebron voor docenten en studenten die onderzoek doen naar klimaatadaptatie.

Wat vind je in de kennisbank?

De Kennisbank Groenblauwe Netwerken bestaat uit drie onderdelen:

  • Onderzoeken: In de kennisbank staan verschillende wetenschappelijke onderzoeken over adaptatiemaatregelen, inclusief een samenvatting per onderzoek.
  • Effecten: De kennisbank bevat een databank met maatregelen. Per maatregel lees je wat de effecten ervan kunnen zijn, waar je ze kunt aanleggen en waar je op moet letten bij de aanleg en het onderhoud.
  • Praktijk: Je vindt in de kennisbank ook ervaringen met maatregelen in de praktijk.

Wat kun je met de kennisbank?

De Kennisbank Groenblauwe Netwerken kan helpen om te bepalen welke adaptatiemaatregelen je ergens gaat nemen. Door je via deze kennisbank te verdiepen in onderzoeken en praktijkvoorbeelden over de effectiviteit van maatregelen, kun je tot een betere afweging komen.

Wat is onze rol in het project?

Samen met Atelier Groenblauw en Deltares zijn wij de ontwikkelaar van de kennisbank en vormen we het kernteam voor het beheer ervan. De opdrachtgever is het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat, via de onderzoekslijn NKWK Klimaatbestendige Stad. En Deltares en de hogescholen leveren via onderzoeken en ervaringen de kennis die in de kennisbank te vinden is. In november 2021 is de eerste versie van de kennisbank online gekomen. Het is de bedoeling om de kennisbank de komende jaren uit te breiden.

Delen via: