DNA van de stad en omgeving

We maken data over bodem en ondergrond toegankelijk voor klimaatadaptatie

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond
Nederland
2019-2020

DNA van de stad en omgeving

We maken data over bodem en ondergrond toegankelijk voor klimaatadaptatie

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond
Nederland
2019-2020

In het consortium van het onderzoeksproject DNA van de stad en omgeving hebben we onderzocht hoe je de grote hoeveelheid data en informatie uit de bodem- en ondergrondsector toegankelijk kunt maken in de klimaatsector. Hoe kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ontwerpers, adviseurs en studenten deze kennis zelf kunnen toepassen?

In het project stonden praktijkvragen vanuit zes pilots centraal. Het onderzoek in deze pilots gebeurde vanuit verschillende perspectieven: de schaal, het landschap en de problematiek van elke pilot was anders. Alle pilots onderzochten wat de kansen en beperkingen van bodem en ondergrond voor klimaatadaptatie zijn en hoe je die kennis kunt toepassen. Ook werd onderzocht hoe je klimaatadaptatie kunt afwegen met andere boven- en ondergrondse ruimtelijke claims. Aan de pilots deden verschillende gemeenten, provincies en waterschappen mee.

Marit Heinen weet alles over dit project

Wat was het doel van het project?

Met dit project wilde het consortium de verbindingen tussen kennis en praktijk versterken. Ook was het doel om de relaties tussen de verschillende klimaatthema’s en maatschappelijke opgaven inzichtelijk te maken. Het consortium bestond naast CAS uit Wageningen University & Research, Deltares en STOWA.

Wat hield het project in?

In het project DNA van de Stad stonden de praktijkvragen vanuit zes pilots centraal. Het onderzoek in deze pilots gebeurde vanuit verschillende perspectieven qua schaal, landschap en problematiek. In alle pilots werd onderzocht wat de kansen en beperkingen van bodem en ondergrond voor klimaatadaptatie zijn en hoe je de kennis daarover kunt benutten. Ook werd onderzocht hoe je een afweging kunt maken met andere boven- en ondergrondse ruimtelijke claims. Aan de pilots deden verschillende gemeenten, provincies en waterschappen mee.

Wat is het resultaat?

Het project heeft twee concrete resultaten opgeleverd:

  • De resultaten van de verschillende pilots zijn ontsloten in een interactieve storymap. Deze kun je gebruiken als inspiratie om visies mee op te stellen, maar bijvoorbeeld ook om er inrichtingsplannen, tools of kansenkaarten mee te maken.
  • Op basis van het onderzoek in de pilots heeft het consortium een DNA-aanpak ontwikkeld. Deze aanpak kun je voor verschillende doeleinden gebruiken. Je kunt hem bijvoorbeeld gebruiken om specialistische kennis op een begrijpelijke manier te communiceren, bijvoorbeeld via een storymap. Ook kun je de aanpak gebruiken bij het opstellen van een visie, zoals een omgevingsvisie of adaptatiestrategie.

Wat houdt de DNA-aanpak in?

De DNA-aanpak is een structurele aanpak om de leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Met deze aanpak zorg je ervoor dat je de juiste adaptatiemaatregelen neemt op de juiste plek, door gebruik te maken van het unieke karakter en de eigenheid van bodem, ondergrond, landschap, water en cultuurhistorie. Al deze eigenschappen samen noemen we ook wel het ‘DNA van de stad en omgeving’. De aanpak bestaat uit drie onderdelen: systeemanalyse, redeneerlijnen, en kansenkaarten of ontwerpprincipes. Deze onderdelen variëren in schaal (van stad en omgeving tot wijk of straat), in toepassing en in doelgroepen.

Wat was onze rol?

CAS was verantwoordelijk voor het ontsluiten van de resultaten van de individuele pilots en heeft samen met de pilottrekkers de interactieve storymap gemaakt. Daarnaast hebben we bijgedragen aan de publicatie over de DNA-aanpak.

Wat was het doel van het project?

Met dit project wilde het consortium de verbindingen tussen kennis en praktijk versterken. Ook was het doel om de relaties tussen de verschillende klimaatthema’s en maatschappelijke opgaven inzichtelijk te maken. Het consortium bestond naast CAS uit Wageningen University & Research, Deltares en STOWA.

Wat hield het project in?

In het project DNA van de Stad stonden de praktijkvragen vanuit zes pilots centraal. Het onderzoek in deze pilots gebeurde vanuit verschillende perspectieven qua schaal, landschap en problematiek. In alle pilots werd onderzocht wat de kansen en beperkingen van bodem en ondergrond voor klimaatadaptatie zijn en hoe je de kennis daarover kunt benutten. Ook werd onderzocht hoe je een afweging kunt maken met andere boven- en ondergrondse ruimtelijke claims. Aan de pilots deden verschillende gemeenten, provincies en waterschappen mee.

Wat is het resultaat?

Het project heeft twee concrete resultaten opgeleverd:

  • De resultaten van de verschillende pilots zijn ontsloten in een interactieve storymap. Deze kun je gebruiken als inspiratie om visies mee op te stellen, maar bijvoorbeeld ook om er inrichtingsplannen, tools of kansenkaarten mee te maken.
  • Op basis van het onderzoek in de pilots heeft het consortium een DNA-aanpak ontwikkeld. Deze aanpak kun je voor verschillende doeleinden gebruiken. Je kunt hem bijvoorbeeld gebruiken om specialistische kennis op een begrijpelijke manier te communiceren, bijvoorbeeld via een storymap. Ook kun je de aanpak gebruiken bij het opstellen van een visie, zoals een omgevingsvisie of adaptatiestrategie.

Wat houdt de DNA-aanpak in?

De DNA-aanpak is een structurele aanpak om de leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Met deze aanpak zorg je ervoor dat je de juiste adaptatiemaatregelen neemt op de juiste plek, door gebruik te maken van het unieke karakter en de eigenheid van bodem, ondergrond, landschap, water en cultuurhistorie. Al deze eigenschappen samen noemen we ook wel het ‘DNA van de stad en omgeving’. De aanpak bestaat uit drie onderdelen: systeemanalyse, redeneerlijnen, en kansenkaarten of ontwerpprincipes. Deze onderdelen variëren in schaal (van stad en omgeving tot wijk of straat), in toepassing en in doelgroepen.

Wat was onze rol?

CAS was verantwoordelijk voor het ontsluiten van de resultaten van de individuele pilots en heeft samen met de pilottrekkers de interactieve storymap gemaakt. Daarnaast hebben we bijgedragen aan de publicatie over de DNA-aanpak.

Delen via: