Klimaatatlas voor kleinschalige landbouw in Kenia

Klimaatatlas voor boeren en opleidingsprogramma voor ambtenaren

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
ECMWF en Nuffic
Kenia
2019-2022

Klimaatatlas voor kleinschalige landbouw in Kenia

Klimaatatlas voor boeren en opleidingsprogramma voor ambtenaren

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
ECMWF en Nuffic
Kenia
2019-2022

Klimaatverandering is een probleem voor boeren in Kenia. In de toekomst krijgen zij waarschijnlijk nog vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Om hen te helpen zich aan het veranderende klimaat aan te passen, hebben we in dit Copernicus Demo Case project een klimaatatlas voor boeren opgezet. Met deze atlas wilden we de kloof dichten tussen de abstracte en complexe wetenschappelijke klimaatmodellen en de dagelijkse praktijk van de Keniaanse boer. Een klimaatatlas kan hen helpen om te kiezen voor klimaatbestendige gewassen. Ook kan zo’n atlas laten zien in welke periode van het jaar ze deze gewassen het beste kunnen telen, zodat ze meer kans hebben op een hogere opbrengst.

Naast boeren kunnen ook beleidsmakers de atlas goed gebruiken, bijvoorbeeld om te bepalen welke maatregelen ze kunnen nemen om de gevolgen van extreme neerslag of droogte te beperken. Voor hen hebben we vanuit het Orange Knowledge Programme van Nuffic ook een opleidingsprogramma ontwikkeld. Hiervoor maakten we gebruik van de Climate Data Store (CDS) van de Copernicus Climate Change Service (C3S), die wereldwijde en openbaar toegankelijke klimaatinformatie biedt. De klimaatatlas en het opleidingsprogramma krijgen uiteindelijk ook een plek in het nieuw opgerichte ‘Centre of Exellence on Climate Adaptation’ van JKUAT.

Sophie van der Horst weet alles over dit project

Hoe zijn we te werk gegaan?

We werkten eerst samen met onderzoekers van Wageningen Environmental Research (WEnR) en het Zweeds meteorologisch en hydrologisch instituut SMHI. Zij hebben de data die beschikbaar is via de Copernicus Climate Change Service (C3S) bewerkt op basis van de wensen van kleinschalige boeren, de eindgebruikers. Daarna hebben wij samen met de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT) in Juja en met lokale overheden ‘Climate Field Schools’ georganiseerd. Dit waren trainingen voor (landbouw)ambtenaren en studenten waarin ze leerden om te gaan met klimaatinformatie. Daarin leerden we ze ook om met open data zelf een klimaatatlas te maken.

Atlas uitgebreid voor heel Kenia

We begonnen de atlas met seizoens- en klimaatvoorspellingen voor twee regio’s: Kiambu en Kajiado. Daarna hebben we de expert tool in de klimaatatlas uitgebreid naar heel Kenia. Ook hebben we lesmateriaal toegevoegd over klimaatverandering en informatie over maatregelen die boeren kunnen nemen. Eén van de doelen is dat de Kenianen in de toekomst zelf hun eigen klimaatatlas kunnen ontwikkelen.

Wat is het Orange Knowledge Programme?

Het Orange Knowledge Programme is een Nederlands programma voor mondiale ontwikkeling in 30 ontwikkelingslanden. Het programma wordt beheerd door Nuffic, een Nederlandse non-profitorganisatie voor internationalisering in het onderwijs. Het programma is in 2017 van start gegaan. Het heeft als doel om eind 2024 tienduizenden mensen de mogelijkheid te bieden hun toekomst te veranderen door middel van onderwijs en training. Het programma wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aandacht in de media

Dit project kreeg aandacht in een nieuwsbericht van de Thomson Reuters Foundation. Daarnaast heeft het project op 15 oktober 2021 een prijs op het Copernicus Climate Change Service Gala gewonnen.

Wat is de Copernicus Climate Change Service?

De Copernicus Climate Change Service (C3S) is één van de zes thema’s voor informatiediensten van het Copernicus Earth Observation Programme en wordt uitgevoerd door het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), gemandateerd door de Europese Unie.

Lees ook het artikel

In het artikel ‘Co-creation of a scalable climate service for Kenyan smallholder farmers’ beschrijven we hoe we de klimaatatlas voor de regio’s Kajiado en Kiambu hebben ontwikkeld.

Hoe zijn we te werk gegaan?

We werkten eerst samen met onderzoekers van Wageningen Environmental Research (WEnR) en het Zweeds meteorologisch en hydrologisch instituut SMHI. Zij hebben de data die beschikbaar is via de Copernicus Climate Change Service (C3S) bewerkt op basis van de wensen van kleinschalige boeren, de eindgebruikers. Daarna hebben wij samen met de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT) in Juja en met lokale overheden ‘Climate Field Schools’ georganiseerd. Dit waren trainingen voor (landbouw)ambtenaren en studenten waarin ze leerden om te gaan met klimaatinformatie. Daarin leerden we ze ook om met open data zelf een klimaatatlas te maken.

Atlas uitgebreid voor heel Kenia

We begonnen de atlas met seizoens- en klimaatvoorspellingen voor twee regio’s: Kiambu en Kajiado. Daarna hebben we de expert tool in de klimaatatlas uitgebreid naar heel Kenia. Ook hebben we lesmateriaal toegevoegd over klimaatverandering en informatie over maatregelen die boeren kunnen nemen. Eén van de doelen is dat de Kenianen in de toekomst zelf hun eigen klimaatatlas kunnen ontwikkelen.

Wat is het Orange Knowledge Programme?

Het Orange Knowledge Programme is een Nederlands programma voor mondiale ontwikkeling in 30 ontwikkelingslanden. Het programma wordt beheerd door Nuffic, een Nederlandse non-profitorganisatie voor internationalisering in het onderwijs. Het programma is in 2017 van start gegaan. Het heeft als doel om eind 2024 tienduizenden mensen de mogelijkheid te bieden hun toekomst te veranderen door middel van onderwijs en training. Het programma wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aandacht in de media

Dit project kreeg aandacht in een nieuwsbericht van de Thomson Reuters Foundation. Daarnaast heeft het project op 15 oktober 2021 een prijs op het Copernicus Climate Change Service Gala gewonnen.

Wat is de Copernicus Climate Change Service?

De Copernicus Climate Change Service (C3S) is één van de zes thema’s voor informatiediensten van het Copernicus Earth Observation Programme en wordt uitgevoerd door het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), gemandateerd door de Europese Unie.

Lees ook het artikel

In het artikel ‘Co-creation of a scalable climate service for Kenyan smallholder farmers’ beschrijven we hoe we de klimaatatlas voor de regio’s Kajiado en Kiambu hebben ontwikkeld.

Delen via: