Klimaatschadeschatter

brengt schadekosten door klimaatverandering in kaart

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2017-2020

Klimaatschadeschatter

brengt schadekosten door klimaatverandering in kaart

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2017-2020

Extreme buien, hitte en droogte komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Deze klimaateffecten zorgen op allerlei niveaus voor schade. De Klimaatschadeschatter geeft een inschatting van verwachte schadekosten als er niets aan klimaatadaptatie zou gebeuren. De schadeschatter creƫert bewustwording over klimaateffecten en kan als input dienen voor risicodialogen en de omgevingsvisie.

Arjen Koekoek weet alles over dit project

De Klimaatschadeschatter is een tool die inschat hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken in de periode 2018 tot 2050. De tool geeft per inwoner van een gemeente een schatting voor verschillende schades, zoals extra ziekenhuisopnames door hitte, schade aan panden door wateroverlast en droogteschade in de landbouw. Daarnaast presenteert de tool hoeveel overstromingsschade je kunt vermijden door maatregelen te nemen.

De resultaten van de Klimaatschadeschatter worden ontsloten in een interactieve viewer. Met behulp van factsheets zie je welke methode er gebruikt is om een schade te berekenen. Je kunt alle data downloaden in Excel of pdf. En je ziet welk stappenplan je kunt volgen om een preciezere berekening te maken voor je eigen gebied.

CAS werkt vanaf 2017 met een consortium binnen het onderzoeksprogramma van NKWK klimaatbestendige stad aan de Klimaatschadeschatter. De meest recente versie van de tool kwam in december 2020 gratis beschikbaar.

De Klimaatschadeschatter is een tool die inschat hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken in de periode 2018 tot 2050. De tool geeft per inwoner van een gemeente een schatting voor verschillende schades, zoals extra ziekenhuisopnames door hitte, schade aan panden door wateroverlast en droogteschade in de landbouw. Daarnaast presenteert de tool hoeveel overstromingsschade je kunt vermijden door maatregelen te nemen.

De resultaten van de Klimaatschadeschatter worden ontsloten in een interactieve viewer. Met behulp van factsheets zie je welke methode er gebruikt is om een schade te berekenen. Je kunt alle data downloaden in Excel of pdf. En je ziet welk stappenplan je kunt volgen om een preciezere berekening te maken voor je eigen gebied.

CAS werkt vanaf 2017 met een consortium binnen het onderzoeksprogramma van NKWK klimaatbestendige stad aan de Klimaatschadeschatter. De meest recente versie van de tool kwam in december 2020 gratis beschikbaar.

Delen via: