Hitte- en eenzaamheidskaart voor gemeenten

We zetten klimaatverandering op de kaart

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten

Hitte- en eenzaamheidskaart voor gemeenten

We zetten klimaatverandering op de kaart

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten

Een nieuwe kaart maakt in één oogopslag duidelijk in welke stadswijken eenzame ouderen risico lopen bij hitte. Veertig grote gemeenten in Nederland, de G40, hebben nu allemaal een eigen hitte- en eenzaamheidskaart. De hitte- en eenzaamheidskaart komt voort uit de proeftuin Hitte en Gezondheid die advies- en ingenieursbureau Tauw en Klimaatverbond Nederland dit voorjaar in vier gemeenten hebben uitgevoerd, in opdracht van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

Arjen Koekoek weet alles over dit project

Wat laat de kaart zien?

CAS heeft voor elk van de 40 gemeenten een hitte- en eenzaamheidskaart gemaakt. De kaart laat zien in welke wijken het risico door hitte voor eenzame 75-plussers het grootst is. Daarmee kan de kaart gemeenten helpen tijdens de risicodialoog, wanneer ze afwegingen maken voor de aanpak van hitte. Die dialoog kan leiden tot – of deel uitmaken van – het lokaal hitteplan van een gemeente. Zo kan de hitte- en eenzaamheidskaart gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen om de gezondheidsrisico’s tijdens een hitteperiode nog meer te beperken.

Arjen Koekoek (CAS): ‘In bijna de helft van de 40 gemeenten zijn hotspots te vinden waar een hoog risico op hittestress samenkomt met een hoog aantal eenzame 75-plussers.’

Hoe is de kaart gemaakt?

De kaart is een combinatie van hittekaarten uit de Klimaateffectatlas en eenzaamheidskaarten van het RIVM. CAS heeft de analyse uitgevoerd en de resultaten gevisualiseerd op buurtniveau.

Waar vind je de kaart?

Inmiddels hebben we de hitte- en eenzaamheidskaart geüpdatet en uitgebreid: er is nu een kaart voor álle gemeenten met stedelijk gebied in Nederland. Meer hierover lees je in het nieuwsbericht over deze update op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Daar vind je ook de lijst met kaarten voor alle gemeenten. Deze kaarten kun je gratis downloaden.

Wat laat de kaart zien?

CAS heeft voor elk van de 40 gemeenten een hitte- en eenzaamheidskaart gemaakt. De kaart laat zien in welke wijken het risico door hitte voor eenzame 75-plussers het grootst is. Daarmee kan de kaart gemeenten helpen tijdens de risicodialoog, wanneer ze afwegingen maken voor de aanpak van hitte. Die dialoog kan leiden tot – of deel uitmaken van – het lokaal hitteplan van een gemeente. Zo kan de hitte- en eenzaamheidskaart gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen om de gezondheidsrisico’s tijdens een hitteperiode nog meer te beperken.

Arjen Koekoek (CAS): ‘In bijna de helft van de 40 gemeenten zijn hotspots te vinden waar een hoog risico op hittestress samenkomt met een hoog aantal eenzame 75-plussers.’

Hoe is de kaart gemaakt?

De kaart is een combinatie van hittekaarten uit de Klimaateffectatlas en eenzaamheidskaarten van het RIVM. CAS heeft de analyse uitgevoerd en de resultaten gevisualiseerd op buurtniveau.

Waar vind je de kaart?

Inmiddels hebben we de hitte- en eenzaamheidskaart geüpdatet en uitgebreid: er is nu een kaart voor álle gemeenten met stedelijk gebied in Nederland. Meer hierover lees je in het nieuwsbericht over deze update op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Daar vind je ook de lijst met kaarten voor alle gemeenten. Deze kaarten kun je gratis downloaden.

Delen via: