Strategie klimaatadaptatie voor eiland Voorne-Putten

We helpen om een adaptatiestrategie op te stellen

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten

Strategie klimaatadaptatie voor eiland Voorne-Putten

We helpen om een adaptatiestrategie op te stellen

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten

Eiland Voorne-Putten is kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering, zowel voor overstroming vanuit zee en wateroverlast als voor droogte en hittestress. Dit bleek niet alleen uit de stresstest light die werd uitgevoerd in 2015, maar ook uit concrete gebeurtenissen zoals ondergelopen kelders en wateroverlast door hevige regen. Om te zorgen dat mensen er veilig kunnen blijven wonen en werken, hebben de lokale overheden samen met actieve burgers en organisaties een klimaatadaptatiestrategie opgesteld. Het doel hiervan was een breed gedeelde verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie die ook concrete maatregelen oplevert. 

Arjen Koekoek weet alles over dit project

CAS ondersteunde hoofdaannemer Wing in drie werksessies bij het opstellen van een strategie voor de middellange termijn en bij het formuleren van concrete maatregelen die vanaf morgen kunnen worden toegepast.

CAS ondersteunde hoofdaannemer Wing in drie werksessies bij het opstellen van een strategie voor de middellange termijn en bij het formuleren van concrete maatregelen die vanaf morgen kunnen worden toegepast.

Partners

Delen via: