Bangladesh Deltaplan 2100

Bangladesh heeft ons betrokken bij het opstellen van hun deltaplan

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Overheden van Bangladesh en Nederland
Bangladesh
2014-2018

Bangladesh Deltaplan 2100

Bangladesh heeft ons betrokken bij het opstellen van hun deltaplan

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Overheden van Bangladesh en Nederland
Bangladesh
2014-2018

Net als Nederland moet ook Bangladesh haar hoofd boven water zien te houden in een dynamische delta. Bangladesh hoopt voor 2030 de status van midden-inkomensland te bereiken en extreme armoede te bestrijden. Tegelijkertijd lopen Bangladesh en haar delta een risico op natuurrampen door onder andere overstroming, oevererosie, zeespiegelstijging, verzilting, cyclonen en bodemverdichting. Het droge seizoen, watertekorten en de stijgende vraag naar water door urbanisatie en industrialisatie veroorzaken uitputting van grondwaterbronnen.

Hasse Goosen weet alles over dit project

De overheid van Bangladesh besloot om het lange termijn Bangladesh Deltaplan 2100 op te stellen. In 2014 startte ze met assistentie van de Nederlandse overheid met het opstellen van het plan. CAS was betrokken bij het voorbereidingen van het Bangladesh Deltaplan 2100 en zal betrokken worden bij de volgende fase van implementatie van het Deltaplan 2100.

Informatiediensten

Wij hielpen bij de opstelling van het plan door informatiediensten te ontwikkelen die deltaplanning en deltamanagement ondersteunen. We ontwikkelden een interactieve Delta Atlas die bewustwording creëert en de complexiteit op een praktische en begrijpelijke manier in beeld brengt. En we hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het Kennisportaal. Ook hebben we door het hele land klimaatateliers georganiseerd. Klimaatateliers zijn creatieve en interactieve sessies die zorgen voor een dialoog over de huidige problemen en mogelijke oplossingen. Met de klimaatateliers konden we regionale informatie verzamelen op basis waarvan we strategieën konden formuleren voor het Deltaplan.

De Snelle Beoordelingstool

Om een klimaatadaptatiestrategie op te stellen, is het nodig om keuzes te maken en verschillende belangen af te wegen. Doordat er veel stakeholders betrokken zijn, er conflicterende belangen spelen in de Bangladesh Delta en de precieze klimaateffecten onzeker zijn, is dit een complex proces. De ‘Snelle Beoordelingstool’ ondersteunt de ontwikkeling van robuuste adaptatiestrategieën. De tool is gebaseerd op een multicriteria-analyse en beoordeelt adaptatiestrategieën op hun effectiviteit, duurzaamheid en mogelijkheid tot implementatie. De tool is ontwikkeld in Excel, waardoor hij toegankelijk is voor veel gebruikers en makkelijk met anderen te delen is. De tool is bruikbaar in een eendaagse workshop.

De overheid van Bangladesh besloot om het lange termijn Bangladesh Deltaplan 2100 op te stellen. In 2014 startte ze met assistentie van de Nederlandse overheid met het opstellen van het plan. CAS was betrokken bij het voorbereidingen van het Bangladesh Deltaplan 2100 en zal betrokken worden bij de volgende fase van implementatie van het Deltaplan 2100.

Informatiediensten

Wij hielpen bij de opstelling van het plan door informatiediensten te ontwikkelen die deltaplanning en deltamanagement ondersteunen. We ontwikkelden een interactieve Delta Atlas die bewustwording creëert en de complexiteit op een praktische en begrijpelijke manier in beeld brengt. En we hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het Kennisportaal. Ook hebben we door het hele land klimaatateliers georganiseerd. Klimaatateliers zijn creatieve en interactieve sessies die zorgen voor een dialoog over de huidige problemen en mogelijke oplossingen. Met de klimaatateliers konden we regionale informatie verzamelen op basis waarvan we strategieën konden formuleren voor het Deltaplan.

De Snelle Beoordelingstool

Om een klimaatadaptatiestrategie op te stellen, is het nodig om keuzes te maken en verschillende belangen af te wegen. Doordat er veel stakeholders betrokken zijn, er conflicterende belangen spelen in de Bangladesh Delta en de precieze klimaateffecten onzeker zijn, is dit een complex proces. De ‘Snelle Beoordelingstool’ ondersteunt de ontwikkeling van robuuste adaptatiestrategieën. De tool is gebaseerd op een multicriteria-analyse en beoordeelt adaptatiestrategieën op hun effectiviteit, duurzaamheid en mogelijkheid tot implementatie. De tool is ontwikkeld in Excel, waardoor hij toegankelijk is voor veel gebruikers en makkelijk met anderen te delen is. De tool is bruikbaar in een eendaagse workshop.

Delen via: