Klimaateffectatlas Ede

Een eigen atlas voor de gemeente Ede

Klimaateffectatlas Ede

Een eigen atlas voor de gemeente Ede

Welke plekken binnen de gemeente Ede zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering? Deze vraag staat voorop in de Klimaateffectatlas die we voor de gemeente Ede hebben gemaakt. Daarnaast biedt de atlas aanknopingspunten voor mogelijke oplossingsrichtingen. De Klimaateffectatlas is parallel ontwikkeld aan de Klimaateffectatlas voor Vallei en Veluwe (de regionale stresstest).

Arjen Koekoek weet alles over dit project

De gemeentelijke atlas maakt gebruik van materiaal dat voor de regionale atlas is ontwikkeld, maar gaat een stap dieper. Op basis van behoeften en gegevens van de gemeente is de atlas uitgebreid en aangepast. Voor een aantal klimaateffecten is daarnaast ook een eerste grove schatting gemaakt van de mogelijke extra schadekosten door klimaatverandering in Ede.

Binnen dit project heeft een gemeentelijk klimaatatelier plaatsgevonden met 80 deelnemers. In dit atelier is op verschillende schaalniveaus gekeken naar kansen en bedreigingen van klimaatverandering. Resultaten uit het atelier zijn in de atlas opgenomen.

Klimaatatelier in de gemeente Ede. Ruim 80 deelnemers identificeren kansen en bedreigingen van klimaatverandering.

De atlas geeft ook handvatten voor adaptatie. Deze liggen van nature al in de bodem en ondergrond van het gebied. Tot dusver was de stad Ede, net als de andere stedelijke gebieden in Nederland, een witte vlek op de geomorfologiekaart. Binnen dit project is de geomorfologie van de stad ingevuld door Wageningen Environmental Research. Op basis van enkele kenmerken van een locatie, zoals het grondwaterprofiel en de capaciteit voor bodemberging, geeft de atlas een suggestie voor een geschikte adaptatiestrategie op die locatie.

De gemeentelijke atlas maakt gebruik van materiaal dat voor de regionale atlas is ontwikkeld, maar gaat een stap dieper. Op basis van behoeften en gegevens van de gemeente is de atlas uitgebreid en aangepast. Voor een aantal klimaateffecten is daarnaast ook een eerste grove schatting gemaakt van de mogelijke extra schadekosten door klimaatverandering in Ede.

Binnen dit project heeft een gemeentelijk klimaatatelier plaatsgevonden met 80 deelnemers. In dit atelier is op verschillende schaalniveaus gekeken naar kansen en bedreigingen van klimaatverandering. Resultaten uit het atelier zijn in de atlas opgenomen.

Klimaatatelier in de gemeente Ede. Ruim 80 deelnemers identificeren kansen en bedreigingen van klimaatverandering.

De atlas geeft ook handvatten voor adaptatie. Deze liggen van nature al in de bodem en ondergrond van het gebied. Tot dusver was de stad Ede, net als de andere stedelijke gebieden in Nederland, een witte vlek op de geomorfologiekaart. Binnen dit project is de geomorfologie van de stad ingevuld door Wageningen Environmental Research. Op basis van enkele kenmerken van een locatie, zoals het grondwaterprofiel en de capaciteit voor bodemberging, geeft de atlas een suggestie voor een geschikte adaptatiestrategie op die locatie.

Delen via: