Handreiking voor klimaatbestendige rijksgebouwen

Handreiking om klimaatadaptatie op te nemen in Ambitieweb Duurzaam GWW

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten

Handreiking voor klimaatbestendige rijksgebouwen

Handreiking om klimaatadaptatie op te nemen in Ambitieweb Duurzaam GWW

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het vastgoed van de rijksoverheid, zoals de gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Het RVB zorgt voor beheer en onderhoud, koop en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling van deze gebouwen en terreinen. Het RVB wil zijn vastgoed en terreinen klimaatbestendig maken en wil deze ambitie opnemen in het Ambitieweb Duurzaam GWW. Samen met GrondRR en Atelier Groenblauw heeft CAS daarvoor een handreiking gemaakt.

Eva Boon weet alles over dit project

Wat is het Ambitieweb Duurzaam GWW?

GWW staat voor grond-, weg- en waterbouw. Het Ambitieweb Duurzaam GWW is een visuele tool waarmee je bepaalt en inzichtelijk maakt hoe hoog je ambities zijn voor verschillende duurzame thema’s. Dit kan per project verschillen, dus je vult de ambities voor elk project opnieuw in. Het thema klimaatadaptatie staat nog niet in dit ambitieweb. Daarom heeft het RVB aan ons gevraagd om een handreiking te maken waarmee het klimaatadaptatie in dit ambitieweb kan opnemen.

Hoe hebben we het aangepakt?

Samen met GrondRR, Atelier Groenblauw en het RVB hebben we verkend hoe klimaatadaptatie het beste kan worden opgenomen in het Ambitieweb. Daar kwam uit dat het RVB het meest zou hebben aan een handreiking, zodat het per project de ambities voor klimaatadaptatie in het Ambitieweb kan invullen. Deze handleiding is als volgt opgebouwd:

 1. De eerste stap is: bekijk hoe kwetsbaar het gebouw of terrein is voor klimaatverandering, met behulp van de kaarten in de landelijke Klimaateffectatlas. Met die kaarten zie je heel snel welke klimaateffecten mogelijk een risico vormen voor het gebouw of terrein. Is de kans bijvoorbeeld groot dat het gebouw te maken krijgt met hinder en schade door wateroverlast? Of is er een grote kans op hittestress binnen en buiten het gebouw? Of op verzakkingen door droogte en bodemdaling?
 2. Het tweede deel van de handreiking gaat over kansen. Welke oplossingen zijn er mogelijk om de gebouwen en terreinen klimaatbestendige te maken.
 3. Op basis van de kwetsbaarheden en de kansen kunnen de betrokkenen bij het project een ambitie vormen. Hoe hoog is je ambitie voor het project? De handreiking onderscheidt drie ambitieniveaus voor klimaatadaptatie:
  • Je wilt de effecten van klimaatverandering niet verergeren.
  • Je wilt de kans op overlast en schade verminderen.
  • Je wilt de kans op overlast en schade flink verminderen en je wilt meerwaarde creëren voor de omgeving of regio.

De handreiking geeft voor de verschillende klimaateffecten inspirerende voorbeeldmaatregelen die je kunt toepassen. We testen en evalueren de handreiking in verschillende workshops, op basis waarvan we hem verder verbeteren.

Wat is het Ambitieweb Duurzaam GWW?

GWW staat voor grond-, weg- en waterbouw. Het Ambitieweb Duurzaam GWW is een visuele tool waarmee je bepaalt en inzichtelijk maakt hoe hoog je ambities zijn voor verschillende duurzame thema’s. Dit kan per project verschillen, dus je vult de ambities voor elk project opnieuw in. Het thema klimaatadaptatie staat nog niet in dit ambitieweb. Daarom heeft het RVB aan ons gevraagd om een handreiking te maken waarmee het klimaatadaptatie in dit ambitieweb kan opnemen.

Hoe hebben we het aangepakt?

Samen met GrondRR, Atelier Groenblauw en het RVB hebben we verkend hoe klimaatadaptatie het beste kan worden opgenomen in het Ambitieweb. Daar kwam uit dat het RVB het meest zou hebben aan een handreiking, zodat het per project de ambities voor klimaatadaptatie in het Ambitieweb kan invullen. Deze handleiding is als volgt opgebouwd:

 1. De eerste stap is: bekijk hoe kwetsbaar het gebouw of terrein is voor klimaatverandering, met behulp van de kaarten in de landelijke Klimaateffectatlas. Met die kaarten zie je heel snel welke klimaateffecten mogelijk een risico vormen voor het gebouw of terrein. Is de kans bijvoorbeeld groot dat het gebouw te maken krijgt met hinder en schade door wateroverlast? Of is er een grote kans op hittestress binnen en buiten het gebouw? Of op verzakkingen door droogte en bodemdaling?
 2. Het tweede deel van de handreiking gaat over kansen. Welke oplossingen zijn er mogelijk om de gebouwen en terreinen klimaatbestendige te maken.
 3. Op basis van de kwetsbaarheden en de kansen kunnen de betrokkenen bij het project een ambitie vormen. Hoe hoog is je ambitie voor het project? De handreiking onderscheidt drie ambitieniveaus voor klimaatadaptatie:
  • Je wilt de effecten van klimaatverandering niet verergeren.
  • Je wilt de kans op overlast en schade verminderen.
  • Je wilt de kans op overlast en schade flink verminderen en je wilt meerwaarde creëren voor de omgeving of regio.

De handreiking geeft voor de verschillende klimaateffecten inspirerende voorbeeldmaatregelen die je kunt toepassen. We testen en evalueren de handreiking in verschillende workshops, op basis waarvan we hem verder verbeteren.

Delen via: