Klimaatadaptatie toegevoegd aan RuimteScanner van PBL

Klimaatadaptatie meegenomen in tool om varianten van verstedelijking te evalueren

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Nederland
2018-2019

Klimaatadaptatie toegevoegd aan RuimteScanner van PBL

Klimaatadaptatie meegenomen in tool om varianten van verstedelijking te evalueren

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Nederland
2018-2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt een ex-ante evaluatie voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Een belangrijk onderwerp hierin is de klimaatbestendige samenleving. Via de inrichting van onze toekomstige verstedelijking kan hierop worden gestuurd, door te kijken naar geschikte (of minder geschikte) woningbouwlocaties, gebouw- en wijktypologieën of de manier waarop nieuwbouw wordt ingepast in de bestaande omgeving.

Arjen Koekoek weet alles over dit project

Het PBL gebruikt de tool RuimteScanner om de effecten van verschillende verstedelijkingsstrategieën te operationaliseren en evalueren. CAS heeft in opdracht van het PBL onderzocht hoe klimaatverandering en klimaatadaptatie in deze analyse kunnen worden meegenomen. Het meenemen van klimaatbestendigheid is nieuw voor deze tool. Op basis van gegevens uit de Klimaateffectatlas produceerde CAS kaarten waarmee de effecten tot 2050 van verschillende verstedelijkingsvarianten (denk aan uitleg, verdichting of transformatie) ruimtelijk expliciet konden worden gemaakt. Ook organiseerde CAS meerdere expertsessies waarbij uitgebreid op de effecten van droogte, hitte, wateroverlast en overstroming werd ingegaan en werd gekeken naar de haalbaarheid van maatregelen.

Klimaatadaptatie op zichzelf geeft zelden voldoende aanleiding voor ruimtelijke ontwikkelingen, maar wanneer een gebied wordt (her)ontwikkeld biedt dat kansen om klimaatadaptatie mee te nemen. Doelstelling van dit project was het ontwerpen en evalueren van vier min of meer klimaatbestendige verstedelijkingsopties.

Het PBL gebruikt de tool RuimteScanner om de effecten van verschillende verstedelijkingsstrategieën te operationaliseren en evalueren. CAS heeft in opdracht van het PBL onderzocht hoe klimaatverandering en klimaatadaptatie in deze analyse kunnen worden meegenomen. Het meenemen van klimaatbestendigheid is nieuw voor deze tool. Op basis van gegevens uit de Klimaateffectatlas produceerde CAS kaarten waarmee de effecten tot 2050 van verschillende verstedelijkingsvarianten (denk aan uitleg, verdichting of transformatie) ruimtelijk expliciet konden worden gemaakt. Ook organiseerde CAS meerdere expertsessies waarbij uitgebreid op de effecten van droogte, hitte, wateroverlast en overstroming werd ingegaan en werd gekeken naar de haalbaarheid van maatregelen.

Klimaatadaptatie op zichzelf geeft zelden voldoende aanleiding voor ruimtelijke ontwikkelingen, maar wanneer een gebied wordt (her)ontwikkeld biedt dat kansen om klimaatadaptatie mee te nemen. Doelstelling van dit project was het ontwerpen en evalueren van vier min of meer klimaatbestendige verstedelijkingsopties.

Partners

Delen via: