Bijsluiter voor de landelijke stresstest

Handreiking met instructies over hoe je de stresstest kunt uitvoeren

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2018-2019

Bijsluiter voor de landelijke stresstest

Handreiking met instructies over hoe je de stresstest kunt uitvoeren

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2018-2019

Om in beeld te krijgen hoe kwetsbaar Nederland is voor klimaatverandering, hebben alle overheden afgesproken dat ze uiterlijk in 2019 een stresstest zouden uitvoeren. Zo’n stresstest laat zien hoe kwetsbaar een gebied is voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Maar hoe voer je zo’n stresstest precies uit? Om gemeenten daarbij op weg te helpen, is vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) een uitgebreide Bijsluiter ontwikkeld. Hierin staan instructies en adviezen over hoe je de stresstest kunt uitvoeren.

Menno van Bijsterveldt weet alles over dit project

Hoe helpt de Bijsluiter?

De eerste stap van de stresstest is meestal: verken hoe kwetsbaar het gebied is voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Daarbij kun je gebruikmaken van informatie uit de Klimaateffectatlas en de bijbehorende kaartverhalen. Deze informatie is direct beschikbaar en toegankelijk voor een breed publiek. In de tweede stap bepaal je voor welke thema’s meer verdiepende informatie nodig is. Zie je bijvoorbeeld in stap 1 dat het gebied heel kwetsbaar is voor wateroverlast? Gebruik dan nauwkeurige informatie over wateroverlast in dat gebied om de kwetsbaarheden in meer detail te bepalen. In de Bijsluiter staat hoe je aan die informatie kunt komen. Je vindt er ook adviezen voor het interpreteren en toepassen van de uitkomsten.

Rol van CAS

CAS heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Bijsluiter. De inhoudelijke adviezen per thema zijn door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie ontwikkeld, in samenwerking met een groot aantal partijen. We schreven mee aan de teksten, bedachten de structuur, waren betrokken bij de gebruikersbijeenkomsten en hebben de Bijsluiter op het Kennisportaal Klimaatadaptatie gezet.

Hoe helpt de Bijsluiter?

De eerste stap van de stresstest is meestal: verken hoe kwetsbaar het gebied is voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Daarbij kun je gebruikmaken van informatie uit de Klimaateffectatlas en de bijbehorende kaartverhalen. Deze informatie is direct beschikbaar en toegankelijk voor een breed publiek. In de tweede stap bepaal je voor welke thema’s meer verdiepende informatie nodig is. Zie je bijvoorbeeld in stap 1 dat het gebied heel kwetsbaar is voor wateroverlast? Gebruik dan nauwkeurige informatie over wateroverlast in dat gebied om de kwetsbaarheden in meer detail te bepalen. In de Bijsluiter staat hoe je aan die informatie kunt komen. Je vindt er ook adviezen voor het interpreteren en toepassen van de uitkomsten.

Rol van CAS

CAS heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Bijsluiter. De inhoudelijke adviezen per thema zijn door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie ontwikkeld, in samenwerking met een groot aantal partijen. We schreven mee aan de teksten, bedachten de structuur, waren betrokken bij de gebruikersbijeenkomsten en hebben de Bijsluiter op het Kennisportaal Klimaatadaptatie gezet.

Partner

Delen via: