ClimINVEST

Inzicht in klimaatrisico’s voor de financiële sector

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
ERA4CS
Wereldwijd
2017-2021

ClimINVEST

Inzicht in klimaatrisico’s voor de financiële sector

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
ERA4CS
Wereldwijd
2017-2021

Klimaatverandering veroorzaakt nu al grote schades, ook voor bedrijven. Denk maar aan wateroverlast door hoosbuien, en verzakkingen van panden en scheuring van rioolaansluitingen door droogte. Als we niets doen, zullen klimaatschades in de toekomst erger worden. Om daarop voorbereid te zijn, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de risico’s. ClimINVEST maakt wetenschappelijke kennis over klimaatverandering toegankelijk voor bedrijven uit de financiële sector.

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Wat houdt het project in?

In het project ClimINVEST komen klimaatwetenschappers en investeerders bij elkaar om indicatoren, methoden en visualisaties over fysieke klimaatrisico’s te ontwikkelen. Samen met Wageningen University & Research zijn wij verantwoordelijk voor het communiceren en visualiseren van klimaatgegevens die relevant zijn voor de financiële sector. Dat doen we voor een aantal bedrijven uit deze sector, waaronder MVGM en PGGM. We maken voor hen indicatoren, kaarten en stappenplannen op maat. Zo krijgen zij meer inzicht in de klimaatrisico’s en kunnen ze betere financiële besluiten nemen. Daarnaast proberen we de communicatie tussen klimaatwetenschap en de financiële sector verder te verbeteren.

De afbeelding hieronder laat in het kort zien hoe klimaatwetenschappers en investeerders in ClimINVEST samenwerken en tot resultaten komen.

Serie presentaties met casestudies

In een serie presentaties leggen we aan investeerders in de vastgoedsector uit hoe ze in hun eigen organisatie het beste over klimaatrisico’s kunnen communiceren. Hoe vertaal je de wetenschappelijke kennis over klimaatrisico’s naar de vastgoedsector? Wanneer werken visualisaties en andere communicatiemiddelen wel, en wanneer juist niet? Dat laten we zien aan de hand van verschillende casestudies. Zie bijvoorbeeld de presentatie hieronder over de casestudie van winkelcentrum ‘The Wall’ aan de A2 bij Utrecht.

Wat houdt het project in?

In het project ClimINVEST komen klimaatwetenschappers en investeerders bij elkaar om indicatoren, methoden en visualisaties over fysieke klimaatrisico’s te ontwikkelen. Samen met Wageningen University & Research zijn wij verantwoordelijk voor het communiceren en visualiseren van klimaatgegevens die relevant zijn voor de financiële sector. Dat doen we voor een aantal bedrijven uit deze sector, waaronder MVGM en PGGM. We maken voor hen indicatoren, kaarten en stappenplannen op maat. Zo krijgen zij meer inzicht in de klimaatrisico’s en kunnen ze betere financiële besluiten nemen. Daarnaast proberen we de communicatie tussen klimaatwetenschap en de financiële sector verder te verbeteren.

De afbeelding hieronder laat in het kort zien hoe klimaatwetenschappers en investeerders in ClimINVEST samenwerken en tot resultaten komen.

Serie presentaties met casestudies

In een serie presentaties leggen we aan investeerders in de vastgoedsector uit hoe ze in hun eigen organisatie het beste over klimaatrisico’s kunnen communiceren. Hoe vertaal je de wetenschappelijke kennis over klimaatrisico’s naar de vastgoedsector? Wanneer werken visualisaties en andere communicatiemiddelen wel, en wanneer juist niet? Dat laten we zien aan de hand van verschillende casestudies. Zie bijvoorbeeld de presentatie hieronder over de casestudie van winkelcentrum ‘The Wall’ aan de A2 bij Utrecht.

Eindverslag

In februari 2021 is het eindverslag van dit project verschenen. In dit verslag staat samengevat wat we van het project hebben geleerd en hoe we verdere vooruitgang kunnen boeken met het inschatten van fysieke klimaatrisico’s voor de financiële sector. Tijdens het project bleek dat we in ieder geval te maken hebben met vier grote uitdagingen: de tijdshorizon van klimaatrisico’s en financiële beslissingen, de betrouwbaarheid van methodes en gegevens, de toegankelijkheid van gegevens en de kwantificering van financiële effecten.

Eindverslag

In februari 2021 is het eindverslag van dit project verschenen. In dit verslag staat samengevat wat we van het project hebben geleerd en hoe we verdere vooruitgang kunnen boeken met het inschatten van fysieke klimaatrisico’s voor de financiële sector. Tijdens het project bleek dat we in ieder geval te maken hebben met vier grote uitdagingen: de tijdshorizon van klimaatrisico’s en financiële beslissingen, de betrouwbaarheid van methodes en gegevens, de toegankelijkheid van gegevens en de kwantificering van financiële effecten.

Delen via: