Klimaateffectatlas Vallei & Veluwe

Een klimaateffectatlas voor de regio

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Waterschap Vallei en Veluwe
Regio Vallei en Veluwe
2018

Klimaateffectatlas Vallei & Veluwe

Een klimaateffectatlas voor de regio

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Waterschap Vallei en Veluwe
Regio Vallei en Veluwe
2018

Voor de regio Vallei en Veluwe hebben we in een consortium met Wageningen Environment Research en Sweco een Klimaateffectatlas ontwikkeld. Deze atlas geeft op een laagdrempelige manier een eerste beeld van de effecten van klimaatverandering voor de regio. Vernieuwend in de aanpak is de focus op het ‘natuurlijke systeem’: welke mogelijkheden bieden het landschap en de bodem voor klimaatadaptatie?

 

Arjen Koekoek weet alles over dit project

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben overheden met elkaar afgesproken dat uiterlijk in 2019 een eerste stresstest wordt uitgevoerd. De regio had aan het consortium  gevraagd om de effecten van klimaatverandering in beeld te brengen en zo invulling te geven aan de stresstest. Binnen het consortium verzorgde Wageningen Environment Research de projectleiding en landschappelijke kennis, Sweco de stedelijke wateroverlastanalyses en wij de visualisatie en synthese in de atlas.

De geomorfologie van de regio Vallei en Veluwe in beeld.

De Klimaateffectatlas Vallei en Veluwe is nadrukkelijk samen met de regio ontwikkeld. In verschillende sessies met betrokken gemeenten zijn keuzes gemaakt over de opzet en invulling van de atlas. Het resultaat is een online Klimaateffectatlas voor de regio. De atlas bevat infographics en kaartinformatie voor de thema’s wateroverlast, droogte en hitte.

Binnen dit project is ook de geomorfologie van de regio in kaart gebracht. Op basis van enkele kenmerken van een locatie, zoals het grondwaterprofiel en de capaciteit voor bodemberging, geeft de atlas een suggestie voor een geschikte adaptatiestrategie op die locatie. De atlas toont de resultaten en biedt daarmee een mogelijke bouwsteen voor klimaatadaptatie. De atlas wordt regelmatig vernieuwd met nieuw beschikbare informatie.

Ga naar de Klimaateffectatlas Vallei en Veluwe

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben overheden met elkaar afgesproken dat uiterlijk in 2019 een eerste stresstest wordt uitgevoerd. De regio had aan het consortium  gevraagd om de effecten van klimaatverandering in beeld te brengen en zo invulling te geven aan de stresstest. Binnen het consortium verzorgde Wageningen Environment Research de projectleiding en landschappelijke kennis, Sweco de stedelijke wateroverlastanalyses en wij de visualisatie en synthese in de atlas.

De geomorfologie van de regio Vallei en Veluwe in beeld.

De Klimaateffectatlas Vallei en Veluwe is nadrukkelijk samen met de regio ontwikkeld. In verschillende sessies met betrokken gemeenten zijn keuzes gemaakt over de opzet en invulling van de atlas. Het resultaat is een online Klimaateffectatlas voor de regio. De atlas bevat infographics en kaartinformatie voor de thema’s wateroverlast, droogte en hitte.

Binnen dit project is ook de geomorfologie van de regio in kaart gebracht. Op basis van enkele kenmerken van een locatie, zoals het grondwaterprofiel en de capaciteit voor bodemberging, geeft de atlas een suggestie voor een geschikte adaptatiestrategie op die locatie. De atlas toont de resultaten en biedt daarmee een mogelijke bouwsteen voor klimaatadaptatie. De atlas wordt regelmatig vernieuwd met nieuw beschikbare informatie.

Ga naar de Klimaateffectatlas Vallei en Veluwe

Delen via: