Droogteketen

Visualisatie van de oorzaken, effecten en impacts van droogte

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten

Droogteketen

Visualisatie van de oorzaken, effecten en impacts van droogte

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten

Het wordt steeds belangrijker om ons voor te bereiden op periodes van droogte. Door klimaatverandering kunnen we namelijk vaker te maken krijgen met droogtes zoals we die meemaakten in 2018, 2019, 2020 en 2022. Het probleem van droogte in Nederland is vrij nieuw en we hebben nog niet veel ervaring met maatregelen op dit gebied. Naast een nieuw probleem is het ook een complex probleem, omdat droogte uit een hele keten van oorzaken en effecten bestaat, die grote impact kunnen hebben op verschillende sectoren. Goed inzicht in die keten helpt om de juiste maatregelen te kunnen nemen tegen de gevolgen van droogte. Daarom hebben we van deze keten van oorzaken, effecten en impacts samen met Deltares een visualisatie gemaakt in de vorm van een cirkel. Deze visualisatie noemen we de Droogteketen.

Arjen Koekoek weet alles over dit project

Wat laat de Droogteketen zien?

In de buitenste ring van de cirkel staan de impacts die droogte voor de verschillende sectoren kan hebben. De binnenste ring laat zien wat de meteorologische oorzaken van droogte zijn. De ring daaromheen toont de mogelijke effecten op de waterbeschikbaarheid. En de ring daaromheen toont de mogelijke effecten op het water- en bodemsysteem. De pijlen tussen de oorzaken, effecten en impacts laten zien hoe ze met elkaar samenhangen.

Waar vind je de Droogteketen?

De Droogteketen staat op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. De tool is onderdeel van het themadossier Droogte, waarin je meer kunt lezen over de oorzaken en gevolgen van droogte, en mogelijke maatregelen die je kunt nemen. Wil je weten hoe je de tool gebruikt? Op de hulpmiddelpagina van het kennisportaal vind je een stappenplan en meer informatie.

Wat kun je met deze tool?

Je kunt de Droogteketen voor verschillende doelen gebruiken. Beleidsmakers kunnen de tool bijvoorbeeld gebruiken als startpunt voor een stresstest, om inzicht te krijgen in de droogteproblemen in hun eigen gebied. De tool is ook handig als je een droogteprobleem in je eigen sector wilt onderzoeken. Daarnaast kan de Droogteketen helpen om te bepalen welke partijen wat kunnen doen om droogteproblemen te beperken. Verder kunnen ook docenten en studenten de tool gebruiken om beter inzicht te krijgen in de oorzaken, effecten en impact van droogte.

Wat was onze rol in het project?

Wij hebben de visualisatie ontwikkeld. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van de feedback van een gebruikersgroep, die uit een aantal gemeenten bestond. Ook hebben we de tool met hulp van Cardan digitaal toegankelijk gemaakt, zodat ook bezoekers met een beperking er gebruik van kunnen maken. Deltares is verantwoordelijk voor de inhoud van de Droogteketen, waarvoor ze kennis heeft verzameld uit een grote hoeveelheid publicaties rond droogte van de afgelopen jaren.

Wat laat de Droogteketen zien?

In de buitenste ring van de cirkel staan de impacts die droogte voor de verschillende sectoren kan hebben. De binnenste ring laat zien wat de meteorologische oorzaken van droogte zijn. De ring daaromheen toont de mogelijke effecten op de waterbeschikbaarheid. En de ring daaromheen toont de mogelijke effecten op het water- en bodemsysteem. De pijlen tussen de oorzaken, effecten en impacts laten zien hoe ze met elkaar samenhangen.

Waar vind je de Droogteketen?

De Droogteketen staat op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. De tool is onderdeel van het themadossier Droogte, waarin je meer kunt lezen over de oorzaken en gevolgen van droogte, en mogelijke maatregelen die je kunt nemen. Wil je weten hoe je de tool gebruikt? Op de hulpmiddelpagina van het kennisportaal vind je een stappenplan en meer informatie.

Wat kun je met deze tool?

Je kunt de Droogteketen voor verschillende doelen gebruiken. Beleidsmakers kunnen de tool bijvoorbeeld gebruiken als startpunt voor een stresstest, om inzicht te krijgen in de droogteproblemen in hun eigen gebied. De tool is ook handig als je een droogteprobleem in je eigen sector wilt onderzoeken. Daarnaast kan de Droogteketen helpen om te bepalen welke partijen wat kunnen doen om droogteproblemen te beperken. Verder kunnen ook docenten en studenten de tool gebruiken om beter inzicht te krijgen in de oorzaken, effecten en impact van droogte.

Wat was onze rol in het project?

Wij hebben de visualisatie ontwikkeld. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van de feedback van een gebruikersgroep, die uit een aantal gemeenten bestond. Ook hebben we de tool met hulp van Cardan digitaal toegankelijk gemaakt, zodat ook bezoekers met een beperking er gebruik van kunnen maken. Deltares is verantwoordelijk voor de inhoud van de Droogteketen, waarvoor ze kennis heeft verzameld uit een grote hoeveelheid publicaties rond droogte van de afgelopen jaren.

Partner

Delen via: