Droogteketen

We maken klimaatvisualisaties

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nederland
2021-2022
https://klimaatadaptatienederland.nl/thema-sector/droogte/gevolgen-toenemende-droogte/droogteketen/

Droogte kent verschillende oorzaken en effecten, die met elkaar samenhangen en die grote impact kunnen hebben op verschillende sectoren. Van deze keten van oorzaken, effecten en impacts hebben we samen met Deltares een visualisatie gemaakt in de vorm van een cirkel. Deze visualisatie noemen we de Droogteketen.

Arjen Koekoek weet alles over dit project

Wat laat de Droogteketen zien?

In de buitenste ring van de cirkel staan de impacts die droogte voor de verschillende sectoren kan hebben. De binnenste ring laat zien wat de meteorologische oorzaken van droogte zijn. De ring daaromheen toont de mogelijke effecten op de waterbeschikbaarheid. En de ring daaromheen toont de mogelijke effecten op het water- en bodemsysteem. De pijlen tussen de oorzaken, effecten en impacts laten zien hoe ze met elkaar samenhangen.

Waar vind je de Droogteketen?

De Droogteketen staat op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. De tool is onderdeel van het themadossier Droogte, waarin je meer kunt lezen over de oorzaken en gevolgen van droogte, en mogelijke maatregelen die je kunt nemen. Wil je weten hoe je de tool gebruikt? Op de hulpmiddelpagina van het kennisportaal vind je een stappenplan en meer informatie.

Waarom hebben we deze tool ontwikkeld?

Het wordt steeds belangrijker om ons voor te bereiden op periodes van droogte. Door klimaatverandering kunnen we namelijk vaker te maken krijgen met droogtes zoals we die meemaakten in 2018, 2019 en 2020. Omdat het probleem in Nederland vrij nieuw is, hebben we nog niet veel ervaring met maatregelen op dit gebied. Naast een nieuw probleem is het ook een complex probleem, omdat droogte uit een hele keten van oorzaken en effecten bestaat. Goed inzicht in die keten helpt om de juiste maatregelen te kunnen nemen tegen de gevolgen van droogte.

Wat kun je ermee?

Je kunt deze tool voor verschillende doelen gebruiken. Beleidsmakers kunnen de tool bijvoorbeeld gebruiken als startpunt voor een stresstest, om inzicht te krijgen in de droogteproblemen in hun eigen gebied. De tool is ook handig als je een droogteprobleem in je eigen sector wilt onderzoeken. Daarnaast kan de Droogteketen helpen om te bepalen welke partijen wat kunnen doen om droogteproblemen te beperken. Verder kunnen ook docenten en studenten de tool gebruiken om beter inzicht te krijgen in de oorzaken, effecten en impact van droogte.

Wat was onze rol in het project?

Wij hebben de visualisatie ontwikkeld. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van de feedback van een gebruikersgroep, die uit een aantal gemeenten bestond. Ook hebben we de tool met hulp van Cardan digitaal toegankelijk gemaakt, zodat ook bezoekers met een beperking er gebruik van kunnen maken. Deltares is verantwoordelijk voor de inhoud van de Droogteketen, waarvoor ze kennis heeft verzameld uit een grote hoeveelheid publicaties rond droogte van de afgelopen jaren.

Wat laat de Droogteketen zien?

In de buitenste ring van de cirkel staan de impacts die droogte voor de verschillende sectoren kan hebben. De binnenste ring laat zien wat de meteorologische oorzaken van droogte zijn. De ring daaromheen toont de mogelijke effecten op de waterbeschikbaarheid. En de ring daaromheen toont de mogelijke effecten op het water- en bodemsysteem. De pijlen tussen de oorzaken, effecten en impacts laten zien hoe ze met elkaar samenhangen.

Waar vind je de Droogteketen?

De Droogteketen staat op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. De tool is onderdeel van het themadossier Droogte, waarin je meer kunt lezen over de oorzaken en gevolgen van droogte, en mogelijke maatregelen die je kunt nemen. Wil je weten hoe je de tool gebruikt? Op de hulpmiddelpagina van het kennisportaal vind je een stappenplan en meer informatie.

Waarom hebben we deze tool ontwikkeld?

Het wordt steeds belangrijker om ons voor te bereiden op periodes van droogte. Door klimaatverandering kunnen we namelijk vaker te maken krijgen met droogtes zoals we die meemaakten in 2018, 2019 en 2020. Omdat het probleem in Nederland vrij nieuw is, hebben we nog niet veel ervaring met maatregelen op dit gebied. Naast een nieuw probleem is het ook een complex probleem, omdat droogte uit een hele keten van oorzaken en effecten bestaat. Goed inzicht in die keten helpt om de juiste maatregelen te kunnen nemen tegen de gevolgen van droogte.

Wat kun je ermee?

Je kunt deze tool voor verschillende doelen gebruiken. Beleidsmakers kunnen de tool bijvoorbeeld gebruiken als startpunt voor een stresstest, om inzicht te krijgen in de droogteproblemen in hun eigen gebied. De tool is ook handig als je een droogteprobleem in je eigen sector wilt onderzoeken. Daarnaast kan de Droogteketen helpen om te bepalen welke partijen wat kunnen doen om droogteproblemen te beperken. Verder kunnen ook docenten en studenten de tool gebruiken om beter inzicht te krijgen in de oorzaken, effecten en impact van droogte.

Wat was onze rol in het project?

Wij hebben de visualisatie ontwikkeld. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van de feedback van een gebruikersgroep, die uit een aantal gemeenten bestond. Ook hebben we de tool met hulp van Cardan digitaal toegankelijk gemaakt, zodat ook bezoekers met een beperking er gebruik van kunnen maken. Deltares is verantwoordelijk voor de inhoud van de Droogteketen, waarvoor ze kennis heeft verzameld uit een grote hoeveelheid publicaties rond droogte van de afgelopen jaren.

Partners

Delen via: