Aanpak voor inschatten omgevingsrisico van gebouwen

We werken aan een gelijk speelveld voor klimaatrisico-analyses voor gebouwen

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten

Aanpak voor inschatten omgevingsrisico van gebouwen

We werken aan een gelijk speelveld voor klimaatrisico-analyses voor gebouwen

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten

Vanuit de vastgoedsector is er een toenemende vraag naar klimaatrisico-analyses. Een klimaatrisico-analyse geeft een inschatting van de fysieke risico’s van klimaatverandering voor een gebouw. Maar vastgoedpartijen en wetenschappers willen dat er een gelijk speelveld komt, op basis van open klimaatdata en transparantie over de gebruikte methodes. Meer hierover kun je lezen in een artikel in Nature Communications dat in augustus 2022 verscheen.

Samen met de Dutch Green Building Council (DGBC) ontwikkelen we daarom een aanpak om het omgevingsrisico voor gebouwen in te schatten. Dit heet ook wel het bruto-klimaatrisico voor gebouwen. Deze opdracht maakt deel uit van het grotere project ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’. De DBGC heeft deze aanpak in november 2022 gepubliceerd.

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Eerste resultaten beschikbaar

Deel 1 en 2 van de aanpak zijn nu beschikbaar. Deel 1 beschrijft de eerste stap, die inzicht biedt in de effecten van klimaatverandering op de directe omgeving van het gebouw. Aan dit deel hebben wij bijgedragen. Deel 2 beschrijft de aanpak om de gebouwscore te bepalen. Deel 1 kun je hieronder downloaden en deel 2 vind je op de website van de DGBC.

Download deel 1: de omgevingsscore

Wat houdt het project in?

Samen met de Dutch Green Building Council (DGBC) en veel andere partijen werken we aan een aanpak om voor elk gebouw de klimaatrisico’s in te schatten. Het is een brede samenwerking van financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden. Aan het eind van het project willen we een publiek beschikbaar eindrapport presenteren met een bijbehorende online ‘etalage’. Zo kan iedereen zonder daarvoor te hoeven betalen gebruikmaken van deze aanpak.

Wat is het doel van het project?

Uiteindelijk willen we dat deze gezamenlijke aanpak als basis kan worden gebruikt voor een eerste, grove klimaatrisico-analyse van gebouwen. De aanpak is gebaseerd op de best beschikbare, vrij toegankelijke landelijke gegevens. Doel is ook dat deze aanpak breed wordt gedragen. We willen met dit gezamenlijke ‘framework for climate adaptive buildings’ de basis leggen voor een gemeenschappelijke taal en een gelijk speelveld voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Door te verwijzen naar vrij beschikbare gegevens, met transparantie over de achterliggende methodes, hopen we de vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van klimaatrisico-analyses te verbeteren.

Wat is onze rol?

Samen met verschillende kennisinstellingen en vastgoedpartijen hebben we een aanpak ontwikkeld om het ‘omgevingsrisico’ te bepalen. Deze opdracht is de eerste stap in het project van DGBC. Het omgevingsrisico wordt ook wel het ‘bruto-klimaatrisico’ genoemd. We gebruiken daarbij vrij beschikbare, landelijke gegevens als basis. Deze aanpak is gereviewd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, HKV Lijn in water en Deltares. Zij keken daarbij bijvoorbeeld ook naar nieuwe wetenschappelijke inzichten, nieuwe klimaatscenario’s en nieuwe databronnen.

Wat gebeurt er verder in het project?

Nu er een aanpak is ontwikkeld om het omgevingsrisico te bepalen, zullen de partijen samen een aanpak ontwikkelen om het ‘gebouwrisico’ te bepalen. Dit wordt ook wel het ‘netto-klimaatrisico’ genoemd. De score hiervan wordt bepaald door de omgevingsscore én allerlei kenmerken die het gebouw zelf heeft. Dit gebouwrisico bepaalt de eindscore voor hoe klimaatbestendig een gebouw is. Deze methode wordt getest op verschillende gebouwtypen, zoals kantoren, winkelpanden en woningen. Daarbij willen we ook de geleerde lessen van verschillende banken en beleggers meenemen, die al ervaring hebben opgedaan met het doorrekenen van klimaatrisico’s.

Ook een overzicht met oplossingen

Als voor een gebouw bekend is wat de grootste klimaatrisico’s zijn, is de volgende stap om die risico’s te verkleinen. Daarom wil DGBC we ook een overzicht maken van maatregelen die de risico’s van droogte, wateroverlast, hitte en overstroming kunnen verkleinen. Dit kunnen maatregelen zijn aan het gebouw, maar ook in het gebied. En waar dat mogelijk is, laat het overzicht ook zien hoeveel effect een maatregel heeft.

Eerste resultaten beschikbaar

Deel 1 en 2 van de aanpak zijn nu beschikbaar. Deel 1 beschrijft de eerste stap, die inzicht biedt in de effecten van klimaatverandering op de directe omgeving van het gebouw. Aan dit deel hebben wij bijgedragen. Deel 2 beschrijft de aanpak om de gebouwscore te bepalen. Deel 1 kun je hieronder downloaden en deel 2 vind je op de website van de DGBC.

Download deel 1: de omgevingsscore

Wat houdt het project in?

Samen met de Dutch Green Building Council (DGBC) en veel andere partijen werken we aan een aanpak om voor elk gebouw de klimaatrisico’s in te schatten. Het is een brede samenwerking van financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden. Aan het eind van het project willen we een publiek beschikbaar eindrapport presenteren met een bijbehorende online ‘etalage’. Zo kan iedereen zonder daarvoor te hoeven betalen gebruikmaken van deze aanpak.

Wat is het doel van het project?

Uiteindelijk willen we dat deze gezamenlijke aanpak als basis kan worden gebruikt voor een eerste, grove klimaatrisico-analyse van gebouwen. De aanpak is gebaseerd op de best beschikbare, vrij toegankelijke landelijke gegevens. Doel is ook dat deze aanpak breed wordt gedragen. We willen met dit gezamenlijke ‘framework for climate adaptive buildings’ de basis leggen voor een gemeenschappelijke taal en een gelijk speelveld voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Door te verwijzen naar vrij beschikbare gegevens, met transparantie over de achterliggende methodes, hopen we de vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van klimaatrisico-analyses te verbeteren.

Wat is onze rol?

Samen met verschillende kennisinstellingen en vastgoedpartijen hebben we een aanpak ontwikkeld om het ‘omgevingsrisico’ te bepalen. Deze opdracht is de eerste stap in het project van DGBC. Het omgevingsrisico wordt ook wel het ‘bruto-klimaatrisico’ genoemd. We gebruiken daarbij vrij beschikbare, landelijke gegevens als basis. Deze aanpak is gereviewd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, HKV Lijn in water en Deltares. Zij keken daarbij bijvoorbeeld ook naar nieuwe wetenschappelijke inzichten, nieuwe klimaatscenario’s en nieuwe databronnen.

Wat gebeurt er verder in het project?

Nu er een aanpak is ontwikkeld om het omgevingsrisico te bepalen, zullen de partijen samen een aanpak ontwikkelen om het ‘gebouwrisico’ te bepalen. Dit wordt ook wel het ‘netto-klimaatrisico’ genoemd. De score hiervan wordt bepaald door de omgevingsscore én allerlei kenmerken die het gebouw zelf heeft. Dit gebouwrisico bepaalt de eindscore voor hoe klimaatbestendig een gebouw is. Deze methode wordt getest op verschillende gebouwtypen, zoals kantoren, winkelpanden en woningen. Daarbij willen we ook de geleerde lessen van verschillende banken en beleggers meenemen, die al ervaring hebben opgedaan met het doorrekenen van klimaatrisico’s.

Ook een overzicht met oplossingen

Als voor een gebouw bekend is wat de grootste klimaatrisico’s zijn, is de volgende stap om die risico’s te verkleinen. Daarom wil DGBC we ook een overzicht maken van maatregelen die de risico’s van droogte, wateroverlast, hitte en overstroming kunnen verkleinen. Dit kunnen maatregelen zijn aan het gebouw, maar ook in het gebied. En waar dat mogelijk is, laat het overzicht ook zien hoeveel effect een maatregel heeft.

Delen via: