REACHOUT

We ontwikkelen klimaatdiensten in zeven Europese City Hubs

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Europese Commissie
Europa
2021-2025

REACHOUT

We ontwikkelen klimaatdiensten in zeven Europese City Hubs

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Europese Commissie
Europa
2021-2025

Klimaatverandering leidt nu al tot extreme weergebeurtenissen die steden wereldwijd treffen. CAS wil steden helpen en stimuleren om klimaatbestendig te worden, en werkt daarom met Deltares en een aantal andere partijen aan het grote Europese project REACHOUT. Daarin ontwikkelen we oplossingen om stedelijk gebied in Europa klimaatbestendiger te maken. Dat doen we samen met lokale overheden, ondernemers, financiële instellingen, maatschappelijke organisaties en bewoners.

REACHOUT ontwikkelt verschillende klimaatdiensten in zeven Europese City Hubs: Amsterdam, Athene, Milaan, Cork, Gdynia, Lillestrøm en Logroño. Daarvoor brengt het project deskundige organisaties op het gebied van klimaatadaptatie uit heel Europa bij elkaar die de City Hubs helpen om de volgende stap te zetten met klimaatadaptatie. Hoe dat gebeurt verschilt per City Hub. De ene City Hub heeft bijvoorbeeld behoefte aan risicokaarten om beter te begrijpen voor welke gevolgen van klimaatverandering de stad kwetsbaar is. En een andere City Hub wil liever ondersteuning bij het kiezen van geschikte maatregelen. Het project duurt 3,5 jaar en wordt gefinancierd door de Europese Commissie onder de H2020 Green Deal.

Marit Heinen weet alles over dit project

Klimaatdiensten op maat en Toolkit

REACHOUT biedt elk City Hub op maat gemaakte klimaatdiensten, zoals hittekaarten of een routekaart voor adaptatiemaatregelen. Dit doen we zoveel mogelijk door voort te bouwen op bestaande kennis, data en tools van andere Hor2020 projecten, Copernicus, GEOSS en het Europese Joint Research Centre (JCR). In bijna alle City Hubs is de gemeente de belangrijkste partner. Voor deze gemeentes maken we de klimaatdiensten zoveel mogelijk op maat. Tegelijkertijd proberen we de diensten zo te ontwikkelen dat ze ook bruikbaar zijn voor andere partijen in de City Hub, zoals buurgemeenten en maatschappelijke organisaties. Uiteindelijk komen alle klimaatdiensten die we ontwikkelen beschikbaar in de REACHOUT-toolkit, zodat alle Europe steden en andere geïnteresseerden toegang kunnen krijgen tot deze klimaatdiensten. De toolkit zal onder andere worden verspreid onder steden die aangesloten zijn bij Resilient City Network en C40 Cities.

 

 

Klimaatdiensten op maat en Toolkit

REACHOUT biedt elk City Hub op maat gemaakte klimaatdiensten, zoals hittekaarten of een routekaart voor adaptatiemaatregelen. Dit doen we zoveel mogelijk door voort te bouwen op bestaande kennis, data en tools van andere Hor2020 projecten, Copernicus, GEOSS en het Europese Joint Research Centre (JCR). In bijna alle City Hubs is de gemeente de belangrijkste partner. Voor deze gemeentes maken we de klimaatdiensten zoveel mogelijk op maat. Tegelijkertijd proberen we de diensten zo te ontwikkelen dat ze ook bruikbaar zijn voor andere partijen in de City Hub, zoals buurgemeenten en maatschappelijke organisaties. Uiteindelijk komen alle klimaatdiensten die we ontwikkelen beschikbaar in de REACHOUT-toolkit, zodat alle Europe steden en andere geïnteresseerden toegang kunnen krijgen tot deze klimaatdiensten. De toolkit zal onder andere worden verspreid onder steden die aangesloten zijn bij Resilient City Network en C40 Cities.

 

 

Klimaatverhalen

Een van de klimaatdiensten die we voor elke gemeente ontwikkelen is het klimaatverhaal. Dat is een interactief verhaal waarmee je klimaatverandering en adaptatie dichterbij je doelgroep brengt. We maken deze klimaatverhalen met behulp van storytelling. Samen met de gemeenten werken we een onderwerp uit waar zij graag beter over zouden communiceren met hun doelgroepen. Er zijn inmiddels drie klimaatverhalen gepubliceerd: een verhaal over hitte in de Italiaanse stad Milaan, een verhaal over hitte in de Spaanse stad Logroño en een verhaal over leven met water in de Noorse stad Lillestrøm. In de verhalen verwerken we ook de resultaten van de andere klimaatdiensten die we hebben ontwikkeld, bijvoorbeeld met aantrekkelijke visualisaties en infographics.

Klimaatverhalen

Een van de klimaatdiensten die we voor elke gemeente ontwikkelen is het klimaatverhaal. Dat is een interactief verhaal waarmee je klimaatverandering en adaptatie dichterbij je doelgroep brengt. We maken deze klimaatverhalen met behulp van storytelling. Samen met de gemeenten werken we een onderwerp uit waar zij graag beter over zouden communiceren met hun doelgroepen. Er zijn inmiddels drie klimaatverhalen gepubliceerd: een verhaal over hitte in de Italiaanse stad Milaan, een verhaal over hitte in de Spaanse stad Logroño en een verhaal over leven met water in de Noorse stad Lillestrøm. In de verhalen verwerken we ook de resultaten van de andere klimaatdiensten die we hebben ontwikkeld, bijvoorbeeld met aantrekkelijke visualisaties en infographics.

City Hub Amsterdam

De City Hub Amsterdam is anders dan de andere City Hubs. In Amsterdam is niet de gemeente, maar pensioenuitvoerdersorganisatie APG onze belangrijkste partner. We werken samen met APG om klimaatdiensten voor de financiële sector te verbeteren. Hierbij richten we ons vooral op manieren om de fysieke gegevens van klimaatrisicoanalyses en methodes voor onroerend goed te verbeteren.

Wat is onze rol in het project?

CAS speelt een sleutelrol in REACHOUT. Wij zorgen ervoor dat eindgebruikers de klimaatdiensten krijgen waar ze echt behoefte aan hebben. Dat doen we op een innovatieve manier, onder andere door te laten zien wat stedenbouwkundigen, lokale stakeholders en bewoners allemaal kunnen met behulp van Europese open klimaatdata. Daarnaast leiden we het werkpakket klimaatdiensten en werken we samen met de betrokken steden om hun klimaatverhaal op te stellen. En via het promotieonderzoek van Eva Boon proberen we erachter te komen hoe de verschillende stakeholders van REACHOUT in een samenwerkingsproces bepalen in hoeverre een klimaatdienst succesvol is.

Online lesprogramma

Tijdens het project organiseert Resilient Cities Network in totaal vier keer een online lesprogramma voor de zeven Europese City hubs. Op 8 april 2022 vond het eerste lesprogramma plaats. Wij verzorgden toen twee sessies: één over klimaatrisico-analyses en één over storytelling. Tijdens de sessie over klimaatrisico-analyses legden we uit waaruit zo’n analyse kan bestaan en hoe steden zo’n analyse kunnen uitvoeren. Ook maakten we met alle deelnemers een eerste overzicht van de mogelijke gevolgen in hun eigen stad. De sessie over storytelling ging over de uitdaging om te communiceren over klimaatverandering. We lieten zien hoe je daarbij gebruik kunt maken van klimaatverhalen.

City Hub Amsterdam

De City Hub Amsterdam is anders dan de andere City Hubs. In Amsterdam is niet de gemeente, maar pensioenuitvoerdersorganisatie APG onze belangrijkste partner. We werken samen met APG om klimaatdiensten voor de financiële sector te verbeteren. Hierbij richten we ons vooral op manieren om de fysieke gegevens van klimaatrisicoanalyses en methodes voor onroerend goed te verbeteren.

Wat is onze rol in het project?

CAS speelt een sleutelrol in REACHOUT. Wij zorgen ervoor dat eindgebruikers de klimaatdiensten krijgen waar ze echt behoefte aan hebben. Dat doen we op een innovatieve manier, onder andere door te laten zien wat stedenbouwkundigen, lokale stakeholders en bewoners allemaal kunnen met behulp van Europese open klimaatdata. Daarnaast leiden we het werkpakket klimaatdiensten en werken we samen met de betrokken steden om hun klimaatverhaal op te stellen. En via het promotieonderzoek van Eva Boon proberen we erachter te komen hoe de verschillende stakeholders van REACHOUT in een samenwerkingsproces bepalen in hoeverre een klimaatdienst succesvol is.

Online lesprogramma

Tijdens het project organiseert Resilient Cities Network in totaal vier keer een online lesprogramma voor de zeven Europese City hubs. Op 8 april 2022 vond het eerste lesprogramma plaats. Wij verzorgden toen twee sessies: één over klimaatrisico-analyses en één over storytelling. Tijdens de sessie over klimaatrisico-analyses legden we uit waaruit zo’n analyse kan bestaan en hoe steden zo’n analyse kunnen uitvoeren. Ook maakten we met alle deelnemers een eerste overzicht van de mogelijke gevolgen in hun eigen stad. De sessie over storytelling ging over de uitdaging om te communiceren over klimaatverandering. We lieten zien hoe je daarbij gebruik kunt maken van klimaatverhalen.

Delen via: