Signaalportaal

Landelijke monitor houdt bij hoe het klimaat verandert

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Staf Deltacommissaris
Nederland
2021

Signaalportaal

Landelijke monitor houdt bij hoe het klimaat verandert

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Staf Deltacommissaris
Nederland
2021

De Signaalgroep Deltaprogramma monitort, signaleert en adviseert de Deltacommissaris. Sinds 2021 maakt de Signaalgroep hiervoor gebruik van een Signaalportaal, waaraan wij hebben meegewerkt. Door veranderingen in klimaat, zeespiegel, hydrologie en ruimtegebruik te monitoren, wordt inzichtelijk of het nodig is om deltabeslissingen en voorkeursstrategieën aan te passen. Op basis van de informatie uit dit portaal kan dus worden besloten om de focus en het tempo van het Deltaprogramma te verschuiven.

 

Arjen Koekoek weet alles over dit project

Wat vind je in het Signaalportaal?

Het Signaalportaal bevat vijf thema’s: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Per thema presenteert het dashboard datasets en geeft het een algemene conclusie. Voor elke dataset is een figuur beschikbaar. Sommige figuren bevatten naast historische informatie ook informatie over de toekomst op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI. In het Signaalportaal vind je ook meer informatie over de verschillende datasets. Het Signaalportaal wordt jaarlijks geüpdatet rond november.

Wat is onze rol in het project?

CAS heeft de figuren in het portaal vormgegeven. Dat hebben we gedaan op basis van datasets die de kennisinstellingen uit de Signaalgroep beschikbaar hebben gesteld. De figuren hebben we in samenwerking met de Signaalgroep ontwikkeld en vormgegeven. Naast grafieken hebben we ook infographics ontwikkeld voor de Signaalgroep, over woningbouw op kwetsbare locaties.

Wat vind je in het Signaalportaal?

Het Signaalportaal bevat vijf thema’s: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Per thema presenteert het dashboard datasets en geeft het een algemene conclusie. Voor elke dataset is een figuur beschikbaar. Sommige figuren bevatten naast historische informatie ook informatie over de toekomst op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI. In het Signaalportaal vind je ook meer informatie over de verschillende datasets. Het Signaalportaal wordt jaarlijks geüpdatet rond november.

Wat is onze rol in het project?

CAS heeft de figuren in het portaal vormgegeven. Dat hebben we gedaan op basis van datasets die de kennisinstellingen uit de Signaalgroep beschikbaar hebben gesteld. De figuren hebben we in samenwerking met de Signaalgroep ontwikkeld en vormgegeven. Naast grafieken hebben we ook infographics ontwikkeld voor de Signaalgroep, over woningbouw op kwetsbare locaties.

Delen via: