Sterre en Bas lopen stage bij CAS

Nieuws vanuit CAS

Door Menno van Bijsterveldt

16 / 02 / 2023

Deze maand verwelkomen we twee studenten in ons team: Bas van den Dool en Sterre Raven. Beide zijn voor hun afstudeerstage bij CAS terechtgekomen. Welkom, Bas en Sterre! Hieronder stellen ze zich voor.

Menno van Bijsterveldt weet alles over dit project

Sterre gaat aan de slag met kaarten voor de Klimaateffectatlas

Sterre: “Ik ben Sterre, 21 jaar en ik loop tot begin juli stage bij CAS. Ik zit nu in de afstudeerfase van mijn hbo-opleiding Geo, Media & Design in Almere. Tijdens deze opleiding heb ik geleerd om geodata te analyseren en te visualiseren met behulp van verschillende tools en onderzoeksmethodes. Hierbij lag steeds de focus op duurzame ontwikkeling en klimaatverandering. Deze combinatie van GIS, design en duurzaamheid vind ik erg interessant. Bij CAS kan ik al die aspecten toepassen en daarom is dit de ideale plek voor mijn afstudeerstage.

Komend halfjaar zal ik bij CAS kaarten ontwikkelen voor de Klimaateffectatlas, waarin de samenhang tussen sociale kwetsbaarheid en klimaatverandering wordt weergegeven. In de Klimaateffectatlas staat al wel veel informatie over welke gebieden blootstaan aan de gevolgen van klimaatverandering, maar er is nog weinig informatie over hoe kwetsbaar de bevolking daarvoor is. Ik kijk ernaar uit om aan dit project te werken en een mooi eindresultaat op te leveren!”

Bas onderzoekt hoe de voorbeeldenkaart gebruiksvriendelijker kan

Bas: “Mijn naam is Bas van den Dool en ik volg de opleiding Ruimtelijke ontwikkeling & Climate Management aan de Haagse Hogeschool. Ik zit in mijn afstudeerfase. Tijdens de opleiding heb ik me gespecialiseerd in de thema’s klimaatadaptatie, circulariteit, informatiemanagement en publiekelijk groen/biodiversiteit door middel van stages en minors. Ik ben opgegroeid in Boskoop, het oude kwekerscentrum van Europa. Daar komt mijn passie voor planten vandaan. Ook werk ik in mijn vrije tijd bij een hoveniersbedrijf.

Bij CAS ga ik onderzoeken wat we kunnen doen om de voorbeeldenkaart van het Kennisportaal Klimaatadaptatie gebruiksvriendelijker te maken en beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeftes van de gebruikers. Dat wil ik doen door te onderzoeken wat volgens gebruikers beter kan en of ze nog andere wensen hebben bij de kaart. Op basis van de uitkomsten van mijn onderzoek zal ik dan voorstellen doen voor verbeteringen van de voorbeeldenkaart, zodat deze nog meer inspiratie biedt om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.”

Delen via: