Hoe kan klimaatinformatie spoorweg-organisaties helpen?

Publicaties

Door Eva Boon, Merlijn van Selm en Hasse Goosen

30 / 11 / 2022

Ga naar publicatie

Voor een Europees project hebben we de behoefte aan klimaatinformatie onderzocht bij spoorwegorganisaties in drie landen: Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In het artikel Climate services for the railway sector: A synthesis of adaptation information needs in Europe in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Climate verkennen we op welke manier de organisaties zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. En we onderzochten of Europese klimaatdata van de Copernicus Climate Service hen kunnen helpen. Het gebruik van Europese data zou problemen op de grens kunnen voorkomen voor de internationale spoorverbindingen.

Afbeelding: ProRail – Stefan Verkerk

Hasse Goosen weet alles over dit project

Aanpak verschilt per land

Het artikel geeft een overzicht van alle mogelijke klimaatrisico’s voor het spoorwegennet. We vonden opvallende verschillen tussen de aanpakken in de landen. Zo heeft Network Rail in het Verenigd Koninkrijk een uitgebreid programma voor klimaatadaptatie en weerbaarheid, maar gedetailleerde ruimtelijke informatie over risico’s ontbreekt. In Nederland heeft ProRail wel een heel duidelijke ruimtelijke stresstest uitgevoerd. De Oostenrijkse ÖBB is vooral sterk ontwikkeld op het gebied van herstel na calamiteiten.

Standaarden nog gebaseerd op klimaat in verleden

De standaarden die de spoorwegorganisaties gebruiken voor hun ontwikkeling, beheer en onderhoud zijn nu vaak nog gebaseerd op het klimaat in het verleden. Deze standaarden kijken dus nog niet vooruit.

Organisaties gebruiken nationale gegevens

Daarnaast gebruiken de organisaties liever nationale gegevens in plaats van Europese gegevens. Dat komt omdat nationale gegevens nauwkeuriger zijn en beter rekening houden met lokale risico’s. Wel missen de nationale gegevens bepaalde klimaatinformatie die relevant is voor het spoor. Welke informatie er mist, verschilt bovendien per land.

Behoefte aan uitwisseling van kennis

De organisaties kunnen veel van elkaar leren. En vooral voor internationale spoorverbindingen zou het goed zijn om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak. Daarvoor zou er meer kennis tussen de landen uitgewisseld moeten worden, aldus de organisaties die meededen aan het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek stimuleren ProRail in ieder geval om te blijven werken aan een klimaatrobuust spoorsysteem. En als het mogelijk is, werkt ze hierbij samen met andere spoorbeheerders in Europa.

PRIME Taskforce Climate Change

Er is vanuit de Europese Unie kort geleden besloten tot de oprichting van een PRIME Taskforce Climate Change. PRIME is een officiële ‘EU Expert Group’ waarin alle spoorbeheerders uit de EU aan tafel zitten met de Europese Commissie. Een belangrijk onderdeel van de Taskforce Climate Change wordt het bundelen van kennis en een mogelijke aanpak voor klimaatadaptatie rond het spoor op Europees niveau. Het gebruik van Europese klimaatdata en die informatie meer op maat maken, kan hier onderdeel van worden.

Aanpak verschilt per land

Het artikel geeft een overzicht van alle mogelijke klimaatrisico’s voor het spoorwegennet. We vonden opvallende verschillen tussen de aanpakken in de landen. Zo heeft Network Rail in het Verenigd Koninkrijk een uitgebreid programma voor klimaatadaptatie en weerbaarheid, maar gedetailleerde ruimtelijke informatie over risico’s ontbreekt. In Nederland heeft ProRail wel een heel duidelijke ruimtelijke stresstest uitgevoerd. De Oostenrijkse ÖBB is vooral sterk ontwikkeld op het gebied van herstel na calamiteiten.

Standaarden nog gebaseerd op klimaat in verleden

De standaarden die de spoorwegorganisaties gebruiken voor hun ontwikkeling, beheer en onderhoud zijn nu vaak nog gebaseerd op het klimaat in het verleden. Deze standaarden kijken dus nog niet vooruit.

Organisaties gebruiken nationale gegevens

Daarnaast gebruiken de organisaties liever nationale gegevens in plaats van Europese gegevens. Dat komt omdat nationale gegevens nauwkeuriger zijn en beter rekening houden met lokale risico’s. Wel missen de nationale gegevens bepaalde klimaatinformatie die relevant is voor het spoor. Welke informatie er mist, verschilt bovendien per land.

Behoefte aan uitwisseling van kennis

De organisaties kunnen veel van elkaar leren. En vooral voor internationale spoorverbindingen zou het goed zijn om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak. Daarvoor zou er meer kennis tussen de landen uitgewisseld moeten worden, aldus de organisaties die meededen aan het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek stimuleren ProRail in ieder geval om te blijven werken aan een klimaatrobuust spoorsysteem. En als het mogelijk is, werkt ze hierbij samen met andere spoorbeheerders in Europa.

PRIME Taskforce Climate Change

Er is vanuit de Europese Unie kort geleden besloten tot de oprichting van een PRIME Taskforce Climate Change. PRIME is een officiële ‘EU Expert Group’ waarin alle spoorbeheerders uit de EU aan tafel zitten met de Europese Commissie. Een belangrijk onderdeel van de Taskforce Climate Change wordt het bundelen van kennis en een mogelijke aanpak voor klimaatadaptatie rond het spoor op Europees niveau. Het gebruik van Europese klimaatdata en die informatie meer op maat maken, kan hier onderdeel van worden.

Delen via: