Informatiesysteem voor klimaatbestendige infrastructuur

We bouwen aan de publieke kennisinfrastructuur voor klimaatadaptatie

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
ECMWF
Europa
2019-2020

Informatiesysteem voor klimaatbestendige infrastructuur

We bouwen aan de publieke kennisinfrastructuur voor klimaatadaptatie

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
ECMWF
Europa
2019-2020

Om de kwaliteit en veiligheid van onze infrastructuur te garanderen maken de organisaties binnen de infrastructuursector gebruik van standaarden. Standaarden beschrijven de regels en richtlijnen voor het ontwerp en beheer van de infrastructuur. Maar deze standaarden houden vaak geen rekening met klimaatverandering, waardoor de infrastructuur mogelijk niet goed voorbereid is op de toekomst. Hoe kunnen partijen uit de infrastructuursector wél rekening houden met klimaatverandering, en welke klimaatinformatie hebben zij daarvoor nodig? Dat onderzoeken we in dit project.

Eva Boon weet alles over dit project

Hoe ziet het project eruit?

Het project is in het najaar van 2019 gestart. We hebben interviews gehouden met verschillende partijen uit de infrastructuursector en workshops georganiseerd. Daarmee hebben we in kaart gebracht aan welke informatie de partijen behoefte hebben en we hebben kansen geïdentificeerd voor het aanpassen van de standaarden. Op basis van de geïnventariseerde behoeften en kansen, leiden we in 2020 relevante indicatoren af van data uit het klimaatdataportaal van de Copernicus Climate Change Service (C3S). Deze indicatoren komen beschikbaar in een informatiesysteem voor infrastructuur. De partijen uit de infrastructuursector testen het systeem, waarna we het systeem samen met hen verbeteren. Dit informatiesysteem is bedoeld om de partijen uit de infrastructuursector te helpen om hun standaarden aan te passen aan klimaatverandering.

Wat is C3S?

De Copernicus Climate Change Service (C3S) is één van de zes thema’s voor informatiediensten van het Copernicus Earth Observation Programme. Het ‘European Centre for Medium-Range Weather Forecasts’ (ECMWF) voert deze informatiedienst uit, in opdracht van door de Europese Unie.

Wat is de rol van CAS?

CAS inventariseert de informatiebehoefte en test het ontwikkelde informatiesysteem bij twee typen infrastructuur: spoorinfrastructuur en stedelijke infrastructuur. Voor de spoorinfrastructuur zijn de spoororganisaties ProRail (NL) en Network Rail (UK) betrokken als mogelijke gebruikers van het informatiesysteem. Voor stedelijke infrastructuur is dat de gemeente Amersfoort.

Hoe ziet het project eruit?

Het project is in het najaar van 2019 gestart. We hebben interviews gehouden met verschillende partijen uit de infrastructuursector en workshops georganiseerd. Daarmee hebben we in kaart gebracht aan welke informatie de partijen behoefte hebben en we hebben kansen geïdentificeerd voor het aanpassen van de standaarden. Op basis van de geïnventariseerde behoeften en kansen, leiden we in 2020 relevante indicatoren af van data uit het klimaatdataportaal van de Copernicus Climate Change Service (C3S). Deze indicatoren komen beschikbaar in een informatiesysteem voor infrastructuur. De partijen uit de infrastructuursector testen het systeem, waarna we het systeem samen met hen verbeteren. Dit informatiesysteem is bedoeld om de partijen uit de infrastructuursector te helpen om hun standaarden aan te passen aan klimaatverandering.

Wat is C3S?

De Copernicus Climate Change Service (C3S) is één van de zes thema’s voor informatiediensten van het Copernicus Earth Observation Programme. Het ‘European Centre for Medium-Range Weather Forecasts’ (ECMWF) voert deze informatiedienst uit, in opdracht van door de Europese Unie.

Wat is de rol van CAS?

CAS inventariseert de informatiebehoefte en test het ontwikkelde informatiesysteem bij twee typen infrastructuur: spoorinfrastructuur en stedelijke infrastructuur. Voor de spoorinfrastructuur zijn de spoororganisaties ProRail (NL) en Network Rail (UK) betrokken als mogelijke gebruikers van het informatiesysteem. Voor stedelijke infrastructuur is dat de gemeente Amersfoort.

Delen via: