Gooise Meren duurzaam en klimaatbestendig

Tool stimuleert klimaatbestendig en duurzaam (ver)bouwen in gemeente Gooise Meren

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Gemeente Gooise Meren
Gooise Meren
2018-2020

Gooise Meren duurzaam en klimaatbestendig

Tool stimuleert klimaatbestendig en duurzaam (ver)bouwen in gemeente Gooise Meren

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Gemeente Gooise Meren
Gooise Meren
2018-2020

De gemeente Gooise Meren wil haar inwoners en professionals stimuleren om duurzaam te bouwen en verbouwen. Maar duurzaam bouwen kan op verschillende manieren. En ‘duurzaam’ is een breed begrip: je kunt duurzame keuzes maken op het gebied van klimaatadaptatie, energie, materiaalgebruik en biodiversiteit. CAS heeft daarom samen met NIBE, Wageningen Environmental Research en Atelier GroenBlauw twee tools voor Gooise Meren ontwikkeld: één voor inwoners en één voor professionals. Deze tools helpen om bouw- en verbouwkeuzes te maken die op meer gebieden duurzaam zijn.

Eva Boon weet alles over dit project

Op meer gebieden duurzaam

Veel maatregelen voor klimaatadaptatie zijn ook op andere gebieden duurzaam, zoals op het gebied van energiebesparing of biodiversiteit. Een voorbeeld daarvan is een groen dak: dat kan niet alleen water bufferen, het isoleert ook en het biedt ruimte voor biodiversiteit. Aan de andere kant zijn er ook maatregelen die een ander duurzaam doel kunnen tegenwerken, denk bijvoorbeeld aan een spouwmuur isoleren: daarbij gaan nestelplekken voor huismussen verloren. Daarnaast is niet elke maatregel even effectief op elke plek. Heeft een gebouw bijvoorbeeld een grote kans op wateroverlast en ligt het op zandgrond, dan zijn infiltratiemaatregelen een goed idee. Terwijl je bij een gebouw op kleigrond regenwater tijdens extreme buien beter kunt vasthouden, bijvoorbeeld met een groen dak of in een regenton.

Tool voor inwoners

Met de tool Duurzaam en Klimaatbestendig kunnen inwoners voor hun eigen huis opzoeken hoe kwetsbaar het is voor wateroverlast en hittestress, wat het energielabel is en hoe het staat met de biodiversiteit in de buurt. Daarnaast geeft de tool voor elk huis geschikte maatregelen om de situatie te verbeteren. Kun je bijvoorbeeld het beste de tegels uit je tuin halen zodat het regenwater kan infiltreren, of is het beter om het regenwater op te vangen? Op deze manier krijgen huiseigenaren een concreet advies om maatregelen te nemen.

De afbeelding hieronder toont de tool voor inwoners.

Tool voor professionals

De tool voor professionals is bedoeld voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Deze tool laat met een risicokaart zien wat de risico’s zijn op verschillende locaties.  Daarnaast laat de tool ook zien welke strategieën professionals kunnen toepassen en welke maatregelen daarbij passen. Op basis daarvan kunnen professionals hun eigen ontwerp maken. Deze tool is nog in ontwikkeling.

Op meer gebieden duurzaam

Veel maatregelen voor klimaatadaptatie zijn ook op andere gebieden duurzaam, zoals op het gebied van energiebesparing of biodiversiteit. Een voorbeeld daarvan is een groen dak: dat kan niet alleen water bufferen, het isoleert ook en het biedt ruimte voor biodiversiteit. Aan de andere kant zijn er ook maatregelen die een ander duurzaam doel kunnen tegenwerken, denk bijvoorbeeld aan een spouwmuur isoleren: daarbij gaan nestelplekken voor huismussen verloren. Daarnaast is niet elke maatregel even effectief op elke plek. Heeft een gebouw bijvoorbeeld een grote kans op wateroverlast en ligt het op zandgrond, dan zijn infiltratiemaatregelen een goed idee. Terwijl je bij een gebouw op kleigrond regenwater tijdens extreme buien beter kunt vasthouden, bijvoorbeeld met een groen dak of in een regenton.

Tool voor inwoners

Met de tool Duurzaam en Klimaatbestendig kunnen inwoners voor hun eigen huis opzoeken hoe kwetsbaar het is voor wateroverlast en hittestress, wat het energielabel is en hoe het staat met de biodiversiteit in de buurt. Daarnaast geeft de tool voor elk huis geschikte maatregelen om de situatie te verbeteren. Kun je bijvoorbeeld het beste de tegels uit je tuin halen zodat het regenwater kan infiltreren, of is het beter om het regenwater op te vangen? Op deze manier krijgen huiseigenaren een concreet advies om maatregelen te nemen.

De afbeelding hieronder toont de tool voor inwoners.

Tool voor professionals

De tool voor professionals is bedoeld voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Deze tool laat met een risicokaart zien wat de risico’s zijn op verschillende locaties.  Daarnaast laat de tool ook zien welke strategieën professionals kunnen toepassen en welke maatregelen daarbij passen. Op basis daarvan kunnen professionals hun eigen ontwerp maken. Deze tool is nog in ontwikkeling.

Delen via: