Klimaateffectatlas Antwerpen

We zetten klimaatverandering op de kaart van de provincie Antwerpen

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten

Klimaateffectatlas Antwerpen

We zetten klimaatverandering op de kaart van de provincie Antwerpen

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten

De provincie Antwerpen in België tekende de ‘Mayors Adapt’ ambitie om haar regio klaar te maken voor klimaatverandering. De provincie had al een plan voor klimaatmitigatie, en keurde eind 2016 haar eerste klimaatadaptatieplan goed. CAS heeft samen met Wageningen Environmental Research en KU Leuven bijgedragen aan de voorbereiding van dit plan. We brachten voor de provincie de effecten van klimaatverandering in kaart en formuleerden strategieën die de gevolgen van klimaatverandering beperken.

 

Arjen Koekoek weet alles over dit project

In een klimaatgrafiekenatlas voor Antwerpen visualiseerden we voor verschillende klimaatscenario’s de ontwikkelingen rond temperatuur en neerslag in 2030, 2050 en 2100. Deze scenario’s werden gemodelleerd door de KU Leuven. Vervolgens is geïnventariseerd welke gebieden in de provincie kwetsbaar zijn voor overstroming, droogte en hitte. Hiervoor is gebruik gemaakt van ruimtelijke resultaten van bestaande studies. De resultaten van deze inventarisatie hebben we verwerkt in de Klimaateffectatlas Antwerpen. Deze atlas is, anders dan de klimaatgrafiekenatlas, niet online beschikbaar. Met behulp van de atlas wordt duidelijk welke gebieden kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.

Uitsnede uit de grafiekenatlas. De veranderingen van de maandgemiddelde dagtemperatuur in de zomer in Antwerpen.

In een klimaatatelier met ruim dertig stakeholders hebben we de resultaten in de atlas besproken en verrijkt. Tijdens deze sessie is er ingezoomd op uitdagingen voor de verschillende gebieden in de provincie en zijn mogelijke adaptatiestrategieën en maatregelen besproken. Deze zijn uitgewerkt in een rapportage.

Ga naar de Klimaatgrafiekenatlas Antwerpen

In een klimaatgrafiekenatlas voor Antwerpen visualiseerden we voor verschillende klimaatscenario’s de ontwikkelingen rond temperatuur en neerslag in 2030, 2050 en 2100. Deze scenario’s werden gemodelleerd door de KU Leuven. Vervolgens is geïnventariseerd welke gebieden in de provincie kwetsbaar zijn voor overstroming, droogte en hitte. Hiervoor is gebruik gemaakt van ruimtelijke resultaten van bestaande studies. De resultaten van deze inventarisatie hebben we verwerkt in de Klimaateffectatlas Antwerpen. Deze atlas is, anders dan de klimaatgrafiekenatlas, niet online beschikbaar. Met behulp van de atlas wordt duidelijk welke gebieden kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.

Uitsnede uit de grafiekenatlas. De veranderingen van de maandgemiddelde dagtemperatuur in de zomer in Antwerpen.

In een klimaatatelier met ruim dertig stakeholders hebben we de resultaten in de atlas besproken en verrijkt. Tijdens deze sessie is er ingezoomd op uitdagingen voor de verschillende gebieden in de provincie en zijn mogelijke adaptatiestrategieën en maatregelen besproken. Deze zijn uitgewerkt in een rapportage.

Ga naar de Klimaatgrafiekenatlas Antwerpen

Delen via: