DeltaCAP

We geven trainingen over klimaatinformatiediensten voor het Bangladesh Deltaplan

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Nuffic
Bangladesh
2016-2020

DeltaCAP

We geven trainingen over klimaatinformatiediensten voor het Bangladesh Deltaplan

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Nuffic
Bangladesh
2016-2020

In september 2018 is het Deltaplan Bangladesh 2100 (BDP2100) goedgekeurd. Dit plan is gericht op een integraal, holistisch en adaptief watermanagement in Bangladesh voor de lange termijn. Vanuit het project DeltaCAP hebben we bijgedragen aan de capaciteitsopbouw voor de implementatie van dit plan.

Een belangrijk onderdeel van de capaciteitsopbouw is dat de watermanagers en ruimtelijke planners leren hoe ze klimaatinformatiediensten kunnen gebruiken, zodat zij informatie over het toekomstig klimaat kunnen meenemen in hun plannen. Om hen daarbij te helpen, hebben we trainingen gegeven over verschillende klimaatdiensten, een online cursus (MOOC) ontwikkeld voor watermanagers en ruimtelijke planners, en een projectenkaart gemaakt.

 

Eva Boon weet alles over dit project

Wat was onze rol in het project?

CAS was verantwoordelijk voor het werkpakket Information Services for Adaptive Delta Management. Dat pakket bestond uit drie onderdelen: trainingen geven, een MOOC ontwikkelen en een projectenkaart maken.

Hoe zagen de trainingen eruit?

We ontwikkelden en gaven trainingen over informatiediensten, zoals het Bangladesh Knowledge Portal, de Delta Atlas en de Touch Table. In de trainingen hebben we voor de Delta Atlas de Touch Table gebruikt: op dit grote scherm kun je met behulp van kaartlagen heel goed samen de gegevens over klimaateffecten in een gebied bekijken. Omdat je er daarnaast ook op kunt tekenen en schrijven, heeft de Touch Table bijgedragen aan veel interactie tijdens de trainingen.

Wat kwam er aan bod in de MOOC?

We hebben ook een online cursus voor watermanagers en ruimtelijke planners ontwikkeld: de Massive Open Online Course (MOOC). Deze cursus helpt (toekomstige) watermanagers en ruimtelijke planners om klimaatinformatie te gebruiken voor hun planningsvraagstukken en watermanagement. Ze leren welke klimaatinformatiediensten er allemaal zijn in Bangladesh, en wat de uitgangspunten en doelen zijn van het Deltaplan Bangladesh 2100. Met deze kennis kunnen ze hun plannen voor de delta in Bangladesh beter afstemmen op het toekomstige, extremere klimaat. Deelnemers worden door deze cursus geleid met teksten, filmpjes en vragen.

Wat is het doel van de projectenkaart?

Op de projectenkaart die we hebben ontwikkeld, staan adaptieve deltaprojecten van Bangladesh. Met deze kaart kunnen watermanagers en ruimtelijk planners zien wat er allemaal al is gedaan op het gebied van klimaatadaptatie in de delta. Daarnaast kunnen de initiatiefnemers van verschillende projecten van elkaar leren en kunnen de projecten ook als inspiratie dienen voor anderen.

Wat was onze rol in het project?

CAS was verantwoordelijk voor het werkpakket Information Services for Adaptive Delta Management. Dat pakket bestond uit drie onderdelen: trainingen geven, een MOOC ontwikkelen en een projectenkaart maken.

Hoe zagen de trainingen eruit?

We ontwikkelden en gaven trainingen over informatiediensten, zoals het Bangladesh Knowledge Portal, de Delta Atlas en de Touch Table. In de trainingen hebben we voor de Delta Atlas de Touch Table gebruikt: op dit grote scherm kun je met behulp van kaartlagen heel goed samen de gegevens over klimaateffecten in een gebied bekijken. Omdat je er daarnaast ook op kunt tekenen en schrijven, heeft de Touch Table bijgedragen aan veel interactie tijdens de trainingen.

Wat kwam er aan bod in de MOOC?

We hebben ook een online cursus voor watermanagers en ruimtelijke planners ontwikkeld: de Massive Open Online Course (MOOC). Deze cursus helpt (toekomstige) watermanagers en ruimtelijke planners om klimaatinformatie te gebruiken voor hun planningsvraagstukken en watermanagement. Ze leren welke klimaatinformatiediensten er allemaal zijn in Bangladesh, en wat de uitgangspunten en doelen zijn van het Deltaplan Bangladesh 2100. Met deze kennis kunnen ze hun plannen voor de delta in Bangladesh beter afstemmen op het toekomstige, extremere klimaat. Deelnemers worden door deze cursus geleid met teksten, filmpjes en vragen.

Wat is het doel van de projectenkaart?

Op de projectenkaart die we hebben ontwikkeld, staan adaptieve deltaprojecten van Bangladesh. Met deze kaart kunnen watermanagers en ruimtelijk planners zien wat er allemaal al is gedaan op het gebied van klimaatadaptatie in de delta. Daarnaast kunnen de initiatiefnemers van verschillende projecten van elkaar leren en kunnen de projecten ook als inspiratie dienen voor anderen.

Delen via: