Nieuwe methode om klimaatrisico’s voor vastgoed in te schatten

Nieuws vanuit CAS

Door Felix van Veldhoven

04 / 08 / 2021

Samen met verschillende vastgoedpartijen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we aan een standaard aanpak om het fysieke klimaatrisico voor Nederlandse vastgoedportefeuilles in te schatten. Met ‘fysiek klimaatrisico’ bedoelen we het risico op waardeverlies van panden als gevolg van schade door klimaatverandering, zoals extreme neerslag, natuurbrand of overstroming. Een standaard aanpak is wenselijk om te komen tot een gelijk speelveld waarin transparantie is over de gebruikte methode en gegevens, en de aannames die daaraan ten grondslag liggen.

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Inschatting klimaatrisico’s voor vastgoed verplicht

De klimaatcrisis vormt een enorme bedreiging voor mens en economie. Ook voor vastgoedpartijen wordt deze bedreiging steeds belangrijker, vooral nu zij te maken krijgen met verplichtingen rond duurzaamheid. Zo moeten ze zich sinds maart 2021 houden aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dat betekent dat ze in hun beleid moeten beschrijven hoe ze met duurzaamheid omgaan en wat de gevolgen daarvan zijn. Denk bijvoorbeeld aan de CO2-voetafdruk van een gebouw. Hoe milieuvriendelijk zijn de gebouwen in een vastgoedportefeuille? Dat moeten vastgoedpartijen nu vanuit de SFDR beschrijven. Daarnaast moeten ze voor diezelfde gebouwen een inschatting maken van de risico’s van klimaatverandering. Deze verplichting zal zeker gaan leiden tot grote verschuivingen in investeringen.

 

Speelveld niet gelijk door blackbox-syndroom

De klimaatrisico-tools op de internationale markt verschillen erg van elkaar en zijn vaak niet transparant. Dat maakt het moeilijk om resultaten van verschillende tools met elkaar te vergelijken. Er bestaat soms ook bezorgdheid over de betrouwbaarheid van de resultaten. Dit ‘black box’-syndroom leidt tot grote frustratie bij wetenschappers. Meer hierover kun je lezen in het eindverslag van ClimINVEST, een project dat wetenschappelijke kennis over klimaatverandering toegankelijk maakt voor bedrijven uit de financiële sector.

Standaard aanpak helpt

Wetenschappers en vastgoedpartijen snakken naar een gelijk speelveld, gebaseerd op open, toegankelijke en transparante gegevens. Om dat te bereiken, werken we samen met verschillende vastgoedpartijen aan een standaard aanpak om fysieke klimaatrisico’s voor vastgoed in te schatten. Partijen met wie we samenwerken zijn onder andere Altera, Amvest, CBRE Global Investors, Finance Ideas, Syntrus Achmea en Vesteda. Eerder hebben we ook samengewerkt met APG Asset Management, om aanbieders van fysieke klimaatrisico-analyses te evalueren en de verschillen in methodes, modellen en tools te duiden. Met de ontwikkeling van een standaard aanpak willen we ook borgen dat partijen de meest recente gegevens gebruiken, en voorkomen dat er verouderde versies in omloop komen.

Methode gebaseerd op de Klimaateffectatlas

Samen met deze vastgoedpartijen hebben we al een methode ontwikkeld om fysieke klimaatrisico’s in te schatten voor vastgoedportefeuilles. Deze methode vormt een eerste stap om tot een gelijk speelveld te komen en is gebaseerd op landelijke gegevens uit de Klimaateffectatlas. Dit open platform is voor iedereen toegankelijk: de gegevens zijn openbaar en je kunt ze gratis downloaden. Verschillende kennisinstellingen hebben de kaarten uit de Klimaateffectatlas ontwikkeld. De kaartverhalen lichten de kaarten toe en verwijzen ook naar de achterliggende documentatie.

Methode geeft eerste beeld van risico’s

Let op: de kaarten in de Klimaateffectatlas zijn ontwikkeld met landelijke modellen en geven een beeld op regionaal schaalniveau. Op lokaal niveau, bijvoorbeeld op het niveau van een pand, zijn sommige kaarten grof en indicatief. De huidige methode kan een eerste, algemeen beeld van de risico’s binnen een vastgoedportefeuille geven. Om het risico goed te kunnen beoordelen, zul je ook altijd naar de lokale situatie moeten kijken. Het is onze ambitie en hoop om de komende jaren samen met de kennisinstellingen een aanpak te ontwikkelen waarmee we de lokale situatie nog beter kunnen analyseren.

Inschatting klimaatrisico’s voor vastgoed verplicht

De klimaatcrisis vormt een enorme bedreiging voor mens en economie. Ook voor vastgoedpartijen wordt deze bedreiging steeds belangrijker, vooral nu zij te maken krijgen met verplichtingen rond duurzaamheid. Zo moeten ze zich sinds maart 2021 houden aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dat betekent dat ze in hun beleid moeten beschrijven hoe ze met duurzaamheid omgaan en wat de gevolgen daarvan zijn. Denk bijvoorbeeld aan de CO2-voetafdruk van een gebouw. Hoe milieuvriendelijk zijn de gebouwen in een vastgoedportefeuille? Dat moeten vastgoedpartijen nu vanuit de SFDR beschrijven. Daarnaast moeten ze voor diezelfde gebouwen een inschatting maken van de risico’s van klimaatverandering. Deze verplichting zal zeker gaan leiden tot grote verschuivingen in investeringen.

 

Speelveld niet gelijk door blackbox-syndroom

De klimaatrisico-tools op de internationale markt verschillen erg van elkaar en zijn vaak niet transparant. Dat maakt het moeilijk om resultaten van verschillende tools met elkaar te vergelijken. Er bestaat soms ook bezorgdheid over de betrouwbaarheid van de resultaten. Dit ‘black box’-syndroom leidt tot grote frustratie bij wetenschappers. Meer hierover kun je lezen in het eindverslag van ClimINVEST, een project dat wetenschappelijke kennis over klimaatverandering toegankelijk maakt voor bedrijven uit de financiële sector.

Standaard aanpak helpt

Wetenschappers en vastgoedpartijen snakken naar een gelijk speelveld, gebaseerd op open, toegankelijke en transparante gegevens. Om dat te bereiken, werken we samen met verschillende vastgoedpartijen aan een standaard aanpak om fysieke klimaatrisico’s voor vastgoed in te schatten. Partijen met wie we samenwerken zijn onder andere Altera, Amvest, CBRE Global Investors, Finance Ideas, Syntrus Achmea en Vesteda. Eerder hebben we ook samengewerkt met APG Asset Management, om aanbieders van fysieke klimaatrisico-analyses te evalueren en de verschillen in methodes, modellen en tools te duiden. Met de ontwikkeling van een standaard aanpak willen we ook borgen dat partijen de meest recente gegevens gebruiken, en voorkomen dat er verouderde versies in omloop komen.

Methode gebaseerd op de Klimaateffectatlas

Samen met deze vastgoedpartijen hebben we al een methode ontwikkeld om fysieke klimaatrisico’s in te schatten voor vastgoedportefeuilles. Deze methode vormt een eerste stap om tot een gelijk speelveld te komen en is gebaseerd op landelijke gegevens uit de Klimaateffectatlas. Dit open platform is voor iedereen toegankelijk: de gegevens zijn openbaar en je kunt ze gratis downloaden. Verschillende kennisinstellingen hebben de kaarten uit de Klimaateffectatlas ontwikkeld. De kaartverhalen lichten de kaarten toe en verwijzen ook naar de achterliggende documentatie.

Methode geeft eerste beeld van risico’s

Let op: de kaarten in de Klimaateffectatlas zijn ontwikkeld met landelijke modellen en geven een beeld op regionaal schaalniveau. Op lokaal niveau, bijvoorbeeld op het niveau van een pand, zijn sommige kaarten grof en indicatief. De huidige methode kan een eerste, algemeen beeld van de risico’s binnen een vastgoedportefeuille geven. Om het risico goed te kunnen beoordelen, zul je ook altijd naar de lokale situatie moeten kijken. Het is onze ambitie en hoop om de komende jaren samen met de kennisinstellingen een aanpak te ontwikkelen waarmee we de lokale situatie nog beter kunnen analyseren.

Inzich in klimaatrisico’s op particuliere woningmarkt?

Op de particuliere woningmarkt is het nog niet verplicht om inzicht te geven in de klimaatrisico’s. Dat leidt ertoe dat kopers vaak meer risico’s nemen bij de aankoop van een huis dan ze zich realiseren. De auteurs van een artikel in NRC dat op 3 augustus 2021 verscheen, pleiten ervoor dat de Nederlandse overheid huizenverkopers verplicht om een rapportage op te stellen over klimaatrisico’s. Ook stellen ze dat dit niet moeilijk hoeft te zijn: die informatie is open toegankelijk via de Klimaateffectatlas.

Inzich in klimaatrisico’s op particuliere woningmarkt?

Op de particuliere woningmarkt is het nog niet verplicht om inzicht te geven in de klimaatrisico’s. Dat leidt ertoe dat kopers vaak meer risico’s nemen bij de aankoop van een huis dan ze zich realiseren. De auteurs van een artikel in NRC dat op 3 augustus 2021 verscheen, pleiten ervoor dat de Nederlandse overheid huizenverkopers verplicht om een rapportage op te stellen over klimaatrisico’s. Ook stellen ze dat dit niet moeilijk hoeft te zijn: die informatie is open toegankelijk via de Klimaateffectatlas.

Delen via: