We zetten klimaatverandering op de kaart

We maken klimaatvisualisaties

We ontwikkelen klimaatportalen

We helpen om klimaatadaptatie te monitoren

We maken klimaatverhalen

We brengen klimaatrisico’s in beeld

We geven trainingen over klimaatadaptatie

We maken handreikingen over klimaatadaptatie

We bouwen aan de publieke kennisinfrastructuur voor klimaatadaptatie