Van muziekdocent tot afstudeerstudent Climate Studies

Nieuws vanuit CAS

Door Lisette Klok

13 / 06 / 2023

Een hartelijk welkom aan Bas van Splunter die sinds een paar weken stage bij ons loopt! Bas is zijn carrière begonnen als muziekdocent en heeft toen het roer omgegooid. Nu studeert hij af binnen de masteropleiding Climate Studies.

Lisette Klok weet alles over dit project

Bas, wil je wat over jezelf vertellen?

Bas: “Ja zeker! Mijn naam is Bas van Splunter, 28 jaar. Ik loop hier stage tot en met oktober 2023. Ik heb eerst vier jaar conservatorium gestudeerd. Daarna werd het tijd om een andere liefde meer aandacht te geven: natuur en omgeving! In mijn bachelor Soil, Water, Atmosphere ben ik vooral bekend geworden met de chemische en fysische processen binnen bodem, water en atmosfeer. Hierna ben ik me in mijn master Climate Studies gaan specialiseren in de interacties tussen mens en omgeving. Door hierop af te studeren en stage te lopen bij CAS wil ik met mijn natuurwetenschappelijke achtergrond nog meer impact te maken.”

En wat ga je bij CAS doen?

Bas: “Mijn drijfveer is om klimaatwetenschap bereikbaar en makkelijker te maken voor het bredere publiek. In mijn stage ga ik daarom vooral onderzoeken hoe klimaatadaptatietools nog beter bereikbaar kunnen worden, juist ook voor het grotere publiek. Ik focus me daarbij op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Verder ga ik vanuit mijn achtergrond als (muziek)docent en mijn lesbevoegdheden voor natuurkunde en aardrijkskunde ook verkennen hoe we klimaatadaptatie een grotere rol kunnen laten spelen in educatieprogramma’s.”

Wat doe je naast je werk en studie?

Bas: “Waar ik mijn ei in kwijt kan? Het dirigeren van twee koren en zingen bij Vocal Group Twelve!”

Delen via: