Waterbestendige steden

Onderzoek naar de gevolgen van overstromingen en droogte in wereldsteden

Klant
Plaats
Tijd
Meer weten

Door klimaatverandering krijgen steden met steeds grotere klimaatrisico’s te maken. De meeste risico’s ontstaan doordat de waterkringloop op mondiaal en lokaal niveau verandert. De gevolgen kunnen groot zijn: steden kunnen onder water komen te staan door extreme buien, kusten kunnen overstromen door de stijgende zeespiegel en zwaardere stormen. Maar steden kunnen ook juist te maken krijgen met droogte en watertekorten. Om steden voor te bereiden op deze risico’s hebben we samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) in opdracht van C40 Cities het project Waterbestendige Steden opgezet. Daarin brengen we de risico’s op overstroming en droogte in kaart voor 97 wereldsteden.

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Wat houdt het project in?

We maken een risicoanalyse van de situatie onder het huidige klimaat, maar kijken ook vooruit naar 2050. Daarvoor gebruiken we verschillende klimaatscenario’s en sociaaleconomische scenario’s. Eerst onderzoeken we de toekomst voor 97 megasteden die we niet willen: een toekomst zonder mitigatie- en adaptatiemaatregelen. Daarna zetten we een volgende stap door te schetsen hoe je de risico’s op droogte en kustoverstromingen kunt beheersen. Hiermee bieden we een perspectief op een toekomst die we wel willen.

Wat willen we met dit project bereiken?

Ons onderzoek bouwt voort op het project ‘The Future We Don’t Want’ (FWDW) dat C40 in 2018 heeft uitgevoerd. Volgens dit onderzoek kunnen meer dan 570 laaggelegen kuststeden in 2050 te maken krijgen met een zeespiegelstijging van minstens een halve meter. Dat kan voor ruim 800 miljoen mensen grote gevolgen hebben. C40 heeft in 2018 onderzocht welke gevolgen verschillende klimaatdreigingen zoals extreme hitte en zeespiegelstijging in 2050 kunnen hebben op steden overal ter wereld. De stijging van de zeespiegel zal bijvoorbeeld effect hebben op de energievoorziening, de voedselveiligheid en de beschikbaarheid van drinkwater. Met het project Waterbestendige Steden willen we ook de gevolgen onderzoeken van kustoverstromingen en droogte, en de sociaaleconomische risico’s van klimaatdreigingen analyseren.

Hoe gaan we te werk?

Het risico op overstromingen en droogte bepalen we aan de hand van een algemene definitie van risico. Risico hangt af van dreiging, blootstelling én kwetsbaarheid. Voor rivieroverstromingen gebruiken we een geavanceerd mondiaal overstromingsmodel. We houden daarbij rekening met toekomstige sociaaleconomische scenario’s. Deze scenario’s zijn gebaseerd op projecties van landgebruik uit een model dat is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van mondiale gegevens over wateroverlast (pluvial flooding), gaan we uit van de kans op extreme neerslag. Droogte meten we door een schatting te maken van het jaarlijkse watertekort voor drinkwatervoorzieningen in de stad en in landbouwgebieden. De risico’s drukken we uit in Amerikaanse dollars.

Resultaten

Op 22 juni 2022 is het onderzoeksrapport gepubliceerd. Daaruit blijkt dat zonder dringende maatregelen miljoenen mensen over de hele wereld tegen 2050 ernstige klimaatrisico’s lopen. De grootste risico’s zijn overstromingen van rivieren en de toename van droge periodes. Bij het rapport is ook een klimaatverhaal gemaakt.

Bron achtergrondafbeelding: Henk de Boer (www.henkdeboer.nl)

Wat houdt het project in?

We maken een risicoanalyse van de situatie onder het huidige klimaat, maar kijken ook vooruit naar 2050. Daarvoor gebruiken we verschillende klimaatscenario’s en sociaaleconomische scenario’s. Eerst onderzoeken we de toekomst voor 97 megasteden die we niet willen: een toekomst zonder mitigatie- en adaptatiemaatregelen. Daarna zetten we een volgende stap door te schetsen hoe je de risico’s op droogte en kustoverstromingen kunt beheersen. Hiermee bieden we een perspectief op een toekomst die we wel willen.

Wat willen we met dit project bereiken?

Ons onderzoek bouwt voort op het project ‘The Future We Don’t Want’ (FWDW) dat C40 in 2018 heeft uitgevoerd. Volgens dit onderzoek kunnen meer dan 570 laaggelegen kuststeden in 2050 te maken krijgen met een zeespiegelstijging van minstens een halve meter. Dat kan voor ruim 800 miljoen mensen grote gevolgen hebben. C40 heeft in 2018 onderzocht welke gevolgen verschillende klimaatdreigingen zoals extreme hitte en zeespiegelstijging in 2050 kunnen hebben op steden overal ter wereld. De stijging van de zeespiegel zal bijvoorbeeld effect hebben op de energievoorziening, de voedselveiligheid en de beschikbaarheid van drinkwater. Met het project Waterbestendige Steden willen we ook de gevolgen onderzoeken van kustoverstromingen en droogte, en de sociaaleconomische risico’s van klimaatdreigingen analyseren.

Hoe gaan we te werk?

Het risico op overstromingen en droogte bepalen we aan de hand van een algemene definitie van risico. Risico hangt af van dreiging, blootstelling én kwetsbaarheid. Voor rivieroverstromingen gebruiken we een geavanceerd mondiaal overstromingsmodel. We houden daarbij rekening met toekomstige sociaaleconomische scenario’s. Deze scenario’s zijn gebaseerd op projecties van landgebruik uit een model dat is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van mondiale gegevens over wateroverlast (pluvial flooding), gaan we uit van de kans op extreme neerslag. Droogte meten we door een schatting te maken van het jaarlijkse watertekort voor drinkwatervoorzieningen in de stad en in landbouwgebieden. De risico’s drukken we uit in Amerikaanse dollars.

Resultaten

Op 22 juni 2022 is het onderzoeksrapport gepubliceerd. Daaruit blijkt dat zonder dringende maatregelen miljoenen mensen over de hele wereld tegen 2050 ernstige klimaatrisico’s lopen. De grootste risico’s zijn overstromingen van rivieren en de toename van droge periodes. Bij het rapport is ook een klimaatverhaal gemaakt.

Bron achtergrondafbeelding: Henk de Boer (www.henkdeboer.nl)

Partners

Delen via: