Waterbestendige steden

Onderzoek naar de gevolgen van overstromingen en droogte in wereldsteden

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten

Waterbestendige steden

Onderzoek naar de gevolgen van overstromingen en droogte in wereldsteden

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten

Door klimaatverandering krijgen steden met steeds grotere klimaatrisico’s te maken. De meeste risico’s ontstaan doordat de waterkringloop op mondiaal en lokaal niveau verandert. De gevolgen kunnen groot zijn: steden kunnen onder water komen te staan door extreme buien, kusten kunnen overstromen door de stijgende zeespiegel en zwaardere stormen. Maar steden kunnen ook juist te maken krijgen met droogte en watertekorten. Om steden voor te bereiden op deze risico’s hebben we samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) in opdracht van C40 Cities het project Waterbestendige Steden opgezet. Daarin hebben we de risico’s op overstroming en droogte in kaart gebracht voor 97 wereldsteden.

Felix van Veldhoven weet alles over dit project

Wat hield het project in?

We maakten een risicoanalyse van de situatie in het huidige klimaat, maar keken ook vooruit naar 2050. Daarvoor gebruikten we verschillende klimaatscenario’s en sociaaleconomische scenario’s. Eerst onderzochten we de toekomst voor 97 megasteden die we niet willen: een toekomst zonder mitigatie- en adaptatiemaatregelen. Daarna zetten we een volgende stap door te schetsen hoe je de risico’s op droogte en kustoverstromingen kunt beheersen. Hiermee bieden we een perspectief op een toekomst die we wel willen.

Wat wilden we met dit project bereiken?

Ons onderzoek bouwt voort op het project ‘The Future We Don’t Want’ (FWDW) dat C40 in 2018 heeft uitgevoerd. Volgens dit onderzoek kunnen meer dan 570 laaggelegen kuststeden in 2050 te maken krijgen met een zeespiegelstijging van minstens een halve meter. Dat kan voor ruim 800 miljoen mensen grote gevolgen hebben. C40 heeft in 2018 onderzocht welke gevolgen verschillende klimaatdreigingen zoals extreme hitte en zeespiegelstijging in 2050 kunnen hebben op steden overal ter wereld. De stijging van de zeespiegel zal bijvoorbeeld effect hebben op de energievoorziening, de voedselveiligheid en de beschikbaarheid van drinkwater. Met het project Waterbestendige Steden wilden we ook de gevolgen onderzoeken van kustoverstromingen en droogte, en de sociaaleconomische risico’s van klimaatdreigingen analyseren.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Het risico op overstromingen en droogte hebben we bepaald aan de hand van een algemene definitie van risico. Risico hangt af van dreiging, blootstelling én kwetsbaarheid. Voor rivieroverstromingen gebruikten we een geavanceerd mondiaal overstromingsmodel. We hielden daarbij rekening met toekomstige sociaaleconomische scenario’s. Deze scenario’s zijn gebaseerd op projecties van landgebruik uit een model dat is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van mondiale gegevens over wateroverlast (pluvial flooding), gingen we uit van de kans op extreme neerslag. Droogte hebben we gemeten door een schatting te maken van het jaarlijkse watertekort voor drinkwatervoorzieningen in de stad en in landbouwgebieden. De risico’s hebben we uitgedrukt in Amerikaanse dollars.

Resultaten

Op 22 juni 2022 is het onderzoeksrapport gepubliceerd. Daaruit blijkt dat zonder dringende maatregelen miljoenen mensen over de hele wereld tegen 2050 ernstige klimaatrisico’s lopen. De grootste risico’s zijn overstromingen van rivieren en de toename van droge periodes. Bij het rapport is ook een klimaatverhaal gemaakt.

Bron achtergrondafbeelding: Henk de Boer (www.henkdeboer.nl)

Wat hield het project in?

We maakten een risicoanalyse van de situatie in het huidige klimaat, maar keken ook vooruit naar 2050. Daarvoor gebruikten we verschillende klimaatscenario’s en sociaaleconomische scenario’s. Eerst onderzochten we de toekomst voor 97 megasteden die we niet willen: een toekomst zonder mitigatie- en adaptatiemaatregelen. Daarna zetten we een volgende stap door te schetsen hoe je de risico’s op droogte en kustoverstromingen kunt beheersen. Hiermee bieden we een perspectief op een toekomst die we wel willen.

Wat wilden we met dit project bereiken?

Ons onderzoek bouwt voort op het project ‘The Future We Don’t Want’ (FWDW) dat C40 in 2018 heeft uitgevoerd. Volgens dit onderzoek kunnen meer dan 570 laaggelegen kuststeden in 2050 te maken krijgen met een zeespiegelstijging van minstens een halve meter. Dat kan voor ruim 800 miljoen mensen grote gevolgen hebben. C40 heeft in 2018 onderzocht welke gevolgen verschillende klimaatdreigingen zoals extreme hitte en zeespiegelstijging in 2050 kunnen hebben op steden overal ter wereld. De stijging van de zeespiegel zal bijvoorbeeld effect hebben op de energievoorziening, de voedselveiligheid en de beschikbaarheid van drinkwater. Met het project Waterbestendige Steden wilden we ook de gevolgen onderzoeken van kustoverstromingen en droogte, en de sociaaleconomische risico’s van klimaatdreigingen analyseren.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Het risico op overstromingen en droogte hebben we bepaald aan de hand van een algemene definitie van risico. Risico hangt af van dreiging, blootstelling én kwetsbaarheid. Voor rivieroverstromingen gebruikten we een geavanceerd mondiaal overstromingsmodel. We hielden daarbij rekening met toekomstige sociaaleconomische scenario’s. Deze scenario’s zijn gebaseerd op projecties van landgebruik uit een model dat is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van mondiale gegevens over wateroverlast (pluvial flooding), gingen we uit van de kans op extreme neerslag. Droogte hebben we gemeten door een schatting te maken van het jaarlijkse watertekort voor drinkwatervoorzieningen in de stad en in landbouwgebieden. De risico’s hebben we uitgedrukt in Amerikaanse dollars.

Resultaten

Op 22 juni 2022 is het onderzoeksrapport gepubliceerd. Daaruit blijkt dat zonder dringende maatregelen miljoenen mensen over de hele wereld tegen 2050 ernstige klimaatrisico’s lopen. De grootste risico’s zijn overstromingen van rivieren en de toename van droge periodes. Bij het rapport is ook een klimaatverhaal gemaakt.

Bron achtergrondafbeelding: Henk de Boer (www.henkdeboer.nl)

Partners

Delen via: