Quickscan klimaatrisico’s voor erfgoed in Noord-Holland

Een eerste beeld van de klimaatrisico’s voor cultureel erfgoed

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Provincie Noord-Holland
provincie Noord-Holland
2022

Quickscan klimaatrisico’s voor erfgoed in Noord-Holland

Een eerste beeld van de klimaatrisico’s voor cultureel erfgoed

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Provincie Noord-Holland
provincie Noord-Holland
2022

De provincie Noord-Holland is rijk aan cultureel erfgoed. Je vindt er een grote diversiteit aan historische landschappen en archeologische vindplaatsen, en in de historische steden staan veel monumenten. Maar de provincie is ook erg kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Hoe zit dat met het erfgoed? Wat zijn de risico’s van klimaatverandering voor het erfgoed in Noord-Holland? Deze Quickscan geeft hier een eerste beeld van.

De resultaten van de Quickscan zijn verwerkt tot kaarten en een kaartverhaal. Je kunt voor verschillende soorten erfgoed in Noord-Holland bekijken hoe hoog het risico is op hitte, wateroverlast, overstroming en droogte. Een huis of winkelpand kan erfgoed zijn, maar bijvoorbeeld ook een burcht, een dijk of zelfs een heel landschap. Daarom is het erfgoed ingedeeld in drie verschillende hoofdvormen: punten, lijnen en vlakken. Op de kaarten kun je kiezen wat voor erfgoed je wilt bekijken door in de kaartlagen voor punten, lijnen en/of vlakken te kiezen.

Ga naar de Quickscan

Koen Veenenbos weet alles over dit project

Hoe hebben we de quickscan uitgevoerd?

We hebben de Quickscan uitgevoerd samen met adviesorganisatie MOOI Noord-Holland. De Quickscan bestond uit vijf stappen:

  1. Erfgoedobjecten in de provincie verzamelen.
  2. Klimaatdata uit de Klimaateffectatlas verzamelen.
  3. Datamodel uitvoeren, zodat erfgoedobjecten een risicoscore krijgen.
  4. De resultaten uit het datamodel verzamelen.
  5. De resultaten van geobestanden omzetten in thematische risicokaarten.

Twee workshops met bollenschema’s

Ook hebben we twee workshops georganiseerd waarin verschillende experts op het gebied van erfgoed, cultuurhistorie en archeologie hun bijdrage leverden. We hebben toen samen met deze experts de effecten en gevolgen voor het erfgoed visueel in beeld gebracht met behulp van bollenschema’s. De uitkomsten hiervan hebben we laten meewegen in onze selectie van de themakaarten. Verder hebben we in de workshops de risicoklassen voor de quickscan vastgesteld.

Hoe hebben we de quickscan uitgevoerd?

We hebben de Quickscan uitgevoerd samen met adviesorganisatie MOOI Noord-Holland. De Quickscan bestond uit vijf stappen:

  1. Erfgoedobjecten in de provincie verzamelen.
  2. Klimaatdata uit de Klimaateffectatlas verzamelen.
  3. Datamodel uitvoeren, zodat erfgoedobjecten een risicoscore krijgen.
  4. De resultaten uit het datamodel verzamelen.
  5. De resultaten van geobestanden omzetten in thematische risicokaarten.

Twee workshops met bollenschema’s

Ook hebben we twee workshops georganiseerd waarin verschillende experts op het gebied van erfgoed, cultuurhistorie en archeologie hun bijdrage leverden. We hebben toen samen met deze experts de effecten en gevolgen voor het erfgoed visueel in beeld gebracht met behulp van bollenschema’s. De uitkomsten hiervan hebben we laten meewegen in onze selectie van de themakaarten. Verder hebben we in de workshops de risicoklassen voor de quickscan vastgesteld.

Delen via: