Kwetsbaarheidsanalyse voor klimaatverandering in Bangladesh

Nationale klimaatkwetsbaarheidsanalyse van acht sectoren

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Bangladesh
2016-2019

Kwetsbaarheidsanalyse voor klimaatverandering in Bangladesh

Nationale klimaatkwetsbaarheidsanalyse van acht sectoren

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Bangladesh
2016-2019

Bangladesh wordt door zijn geografische ligging bedreigd door verschillende klimaateffecten, zoals overstromingen, droogte en oevererosie. Om Bangladesh te helpen prioriteiten te stellen in zijn adaptatiebudget en maatregelen te nemen in het hele land, is er tussen 2016 en 2019 een nationale klimaatkwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd. Pas recent, in november 2023, is het rapport officieel vastgesteld en gepubliceerd. Klik op de link hieronder om het rapport te lezen.

Eindrapport Nationwide Climate Vulnerability Assessment (NCVA)

Hasse Goosen weet alles over dit project

Wat was het doel van de kwetsbaarheidsanalyse?

Het doel van de kwetsbaarheidsanalyse was om de Bengaalse regering een tool te geven waarmee ze duidelijk kan zien hoe kwetsbaar het land is voor de verschillende gevolgen van klimaatverandering. Deze tool moest verder kunnen kijken dan standaard domeinen, zoals overstromingsrisico’s en watermanagement. Om tot een zo compleet mogelijke analyse van de kwetsbaarheid te komen zijn de volgende acht sectoren in samenhang geanalyseerd: akkerbouw, veeteelt, visserij, navigatie, transport en infrastructuur, waterbeheer, biodiversiteit en natuurrampen, en gezondheid.

Door wie is de analyse uitgevoerd?

De kwetsbaarheidsanalyse is uitgevoerd door een team van nationale en internationale experts en kwam tot stand door een systematische aanpak. Hierbij zijn verschillende participatiemethodes gebruikt. Hasse Goosen leidde het team van internationale experts.

Eindrapport kwetsbaarheidsanalyse

Uit de analyse van de Nationwide Climate Vulnerability Assessment (NCVA) blijkt onder andere dat de landbouw en sectoren die afhankelijk zijn van zoetwater heel kwetsbaar zijn. De kustlijn is daarnaast heel kwetsbaar voor natuurrampen en in steden zal hittestress de komende decennia toenemen. Bangladesh is nog beperkt in staat om zich aan te passen aan klimaatverandering, maar wordt daar wel steeds beter in. Deze analyse draagt hieraan bij.

Wat was het doel van de kwetsbaarheidsanalyse?

Het doel van de kwetsbaarheidsanalyse was om de Bengaalse regering een tool te geven waarmee ze duidelijk kan zien hoe kwetsbaar het land is voor de verschillende gevolgen van klimaatverandering. Deze tool moest verder kunnen kijken dan standaard domeinen, zoals overstromingsrisico’s en watermanagement. Om tot een zo compleet mogelijke analyse van de kwetsbaarheid te komen zijn de volgende acht sectoren in samenhang geanalyseerd: akkerbouw, veeteelt, visserij, navigatie, transport en infrastructuur, waterbeheer, biodiversiteit en natuurrampen, en gezondheid.

Door wie is de analyse uitgevoerd?

De kwetsbaarheidsanalyse is uitgevoerd door een team van nationale en internationale experts en kwam tot stand door een systematische aanpak. Hierbij zijn verschillende participatiemethodes gebruikt. Hasse Goosen leidde het team van internationale experts.

Eindrapport kwetsbaarheidsanalyse

Uit de analyse van de Nationwide Climate Vulnerability Assessment (NCVA) blijkt onder andere dat de landbouw en sectoren die afhankelijk zijn van zoetwater heel kwetsbaar zijn. De kustlijn is daarnaast heel kwetsbaar voor natuurrampen en in steden zal hittestress de komende decennia toenemen. Bangladesh is nog beperkt in staat om zich aan te passen aan klimaatverandering, maar wordt daar wel steeds beter in. Deze analyse draagt hieraan bij.

Delen via: