Klimaatrisico-analyse voor havens op Curaçao

Verkennend onderzoek naar klimaatdreigingen en -risico’s voor havens op Curaçao

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Curaçao Ports Authority (CPA)
Curaçao
2022

Klimaatrisico-analyse voor havens op Curaçao

Verkennend onderzoek naar klimaatdreigingen en -risico’s voor havens op Curaçao

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Curaçao Ports Authority (CPA)
Curaçao
2022

De Havenautoriteit van Curaçao (CPA) beheert bijna alle havens op Curaçao. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de havens op een duurzame manier te beschermen, wil CPA een klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen. Daarvoor is eerst een verkennend onderzoek nodig naar de dreigingen en risico’s van klimaatverandering. Samen met CPA en EcoVision hebben wij dit verkennend onderzoek uitgevoerd en ook een plan gemaakt voor vervolgstappen.

Timo Kelder weet alles over dit project

Wat hebben we gedaan?

In dit verkennend onderzoek hebben we eerst een klimaatrisicoanalyse uitgevoerd op basis van een Rapid Climate Hazard Assessment en een Qualitative Climate Impact and Risk Assessment:

  • De Rapid Climate Hazard Assessment is een wetenschappelijk onderbouwde analyse van klimaatdreigingen. Die voeren we uit op basis van bureauonderzoek en onderzoek naar bestaande datasets. Ook houden we interviews met deskundigen om relevante kennis op te halen.
  • De Qualitative Climate Impact and Risk assessment is een analyse van de kwetsbare locaties, gebouwen en infrastructuur van de haven. Deel van deze analyse is ook een workshop met interne en externe stakeholders. Deze workshop gebruiken we om de dreigingen van klimaatverandering te verbinden aan de activiteiten van de CPA, bijvoorbeeld op het gebied van zeespiegelstijging en tropische cyclonen. Zo kunnen we bepalen welke gevolgen de hoogste prioriteit hebben om aan te pakken. Daarnaast weten we uit ervaring dat deze workshop een flinke bijdrage zal leveren aan het klimaatbewustzijn van de stakeholders.

Daarna hebben we samen een strategische routekaart ontwikkeld om de prioriteiten voor verder onderzoek in beeld te krijgen. Deze routekaart geeft inzicht in de vraag welke belangrijke kennis er nog ontbreekt en schetst een plan voor vervolgstappen.

 

Wat hebben we gedaan?

In dit verkennend onderzoek hebben we eerst een klimaatrisicoanalyse uitgevoerd op basis van een Rapid Climate Hazard Assessment en een Qualitative Climate Impact and Risk Assessment:

  • De Rapid Climate Hazard Assessment is een wetenschappelijk onderbouwde analyse van klimaatdreigingen. Die voeren we uit op basis van bureauonderzoek en onderzoek naar bestaande datasets. Ook houden we interviews met deskundigen om relevante kennis op te halen.
  • De Qualitative Climate Impact and Risk assessment is een analyse van de kwetsbare locaties, gebouwen en infrastructuur van de haven. Deel van deze analyse is ook een workshop met interne en externe stakeholders. Deze workshop gebruiken we om de dreigingen van klimaatverandering te verbinden aan de activiteiten van de CPA, bijvoorbeeld op het gebied van zeespiegelstijging en tropische cyclonen. Zo kunnen we bepalen welke gevolgen de hoogste prioriteit hebben om aan te pakken. Daarnaast weten we uit ervaring dat deze workshop een flinke bijdrage zal leveren aan het klimaatbewustzijn van de stakeholders.

Daarna hebben we samen een strategische routekaart ontwikkeld om de prioriteiten voor verder onderzoek in beeld te krijgen. Deze routekaart geeft inzicht in de vraag welke belangrijke kennis er nog ontbreekt en schetst een plan voor vervolgstappen.

 

Wat was onze rol?

CAS was verantwoordelijk voor de impact- en risicoanalyses en de analyse van mogelijke klimaatdreigingen. We hebben in dit project samengewerkt met EcoVision dat de kwetsbaarheid van de locaties, gebouwen en infrastructuur van de haven analyseert. Bij onze analyse van mogelijke klimaatdreigingen werden we ondersteund door de Meteorologische Dienst van Curaçao (MDC) en het KNMI.

Wat gebeurt er hierna?

De gevolgen van klimaatverandering voor Curaçao en de Caribische eilanden beginnen nu meer aandacht te krijgen. Volgens de Wereldbank vangen deze eilandstaten als eerste de klappen op van het veranderende klimaat. Met dit verkennend onderzoek naar de risico’s van klimaatverandering is de CPA een voorbeeld voor de regio. Het onderzoek zal duidelijk maken welke vervolgstappen CPA moet gaan nemen. En het laat zien hoe belangrijk kennisontwikkeling is op de Caribische eilanden. De verwachting is ook dat deze verkenning het klimaatbewustzijn in de omgeving en op andere Caribische eilanden vergroot. We hopen dat het andere organisaties inspireert om ook te onderzoeken hoe ze zich kunnen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Wat was onze rol?

CAS was verantwoordelijk voor de impact- en risicoanalyses en de analyse van mogelijke klimaatdreigingen. We hebben in dit project samengewerkt met EcoVision dat de kwetsbaarheid van de locaties, gebouwen en infrastructuur van de haven analyseert. Bij onze analyse van mogelijke klimaatdreigingen werden we ondersteund door de Meteorologische Dienst van Curaçao (MDC) en het KNMI.

Wat gebeurt er hierna?

De gevolgen van klimaatverandering voor Curaçao en de Caribische eilanden beginnen nu meer aandacht te krijgen. Volgens de Wereldbank vangen deze eilandstaten als eerste de klappen op van het veranderende klimaat. Met dit verkennend onderzoek naar de risico’s van klimaatverandering is de CPA een voorbeeld voor de regio. Het onderzoek zal duidelijk maken welke vervolgstappen CPA moet gaan nemen. En het laat zien hoe belangrijk kennisontwikkeling is op de Caribische eilanden. De verwachting is ook dat deze verkenning het klimaatbewustzijn in de omgeving en op andere Caribische eilanden vergroot. We hopen dat het andere organisaties inspireert om ook te onderzoeken hoe ze zich kunnen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Delen via: