Klimaatateliers Gelderland

We organiseren workshops om gemeenten bij adaptatie op weg te helpen

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Provincie Gelderland
verschillende gemeenten in Gelderland
2012-2014

Klimaatateliers Gelderland

We organiseren workshops om gemeenten bij adaptatie op weg te helpen

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Provincie Gelderland
verschillende gemeenten in Gelderland
2012-2014

Samen met Wageningen Environmental Research en GrondRR hebben we in verschillende Gelderse gemeenten klimaatateliers georganiseerd, in opdracht van de provincie Gelderland. De provincie wil hiermee de urgentie van klimaatverandering onder de aandacht brengen van haar gemeenten. Deze klimaatateliers zijn een eerste en belangrijke stap om gemeenten in het adaptatieproces op de goede weg te helpen.

Hasse Goosen weet alles over dit project

Wat is een klimaatatelier?

Het klimaatatelier is een interactieve ontwerpworkshop waarbij kennis over klimaatverandering wordt ingebracht in gebiedsprocessen of visievormingstrajecten. Doel van het klimaatatelier is om de effecten en gevolgen van klimaatverandering tastbaar te maken en een concreet handelingsperspectief te bieden. Met behulp van de Klimaateffectatlas verkennen onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders samen de belangrijkste effecten. Zo kunnen ze op verschillende schaalniveaus tot een gezamenlijke ruimtelijke adaptatiestrategie komen.

Hoe ziet zo’n atelier eruit?

De duur van een klimaatatelier varieert van een dagdeel tot een hele dag. Ook de vorm van het klimaatatelier en de hulpmiddelen die er gebruikt worden, hangen af van wat de deelnemers willen. Om de effecten en het ontwerpen van adaptatiemaatregelen te verkennen, kunnen de deelnemers bijvoorbeeld gebruikmaken van de Touch Table.

Wat is een klimaatatelier?

Het klimaatatelier is een interactieve ontwerpworkshop waarbij kennis over klimaatverandering wordt ingebracht in gebiedsprocessen of visievormingstrajecten. Doel van het klimaatatelier is om de effecten en gevolgen van klimaatverandering tastbaar te maken en een concreet handelingsperspectief te bieden. Met behulp van de Klimaateffectatlas verkennen onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders samen de belangrijkste effecten. Zo kunnen ze op verschillende schaalniveaus tot een gezamenlijke ruimtelijke adaptatiestrategie komen.

Hoe ziet zo’n atelier eruit?

De duur van een klimaatatelier varieert van een dagdeel tot een hele dag. Ook de vorm van het klimaatatelier en de hulpmiddelen die er gebruikt worden, hangen af van wat de deelnemers willen. Om de effecten en het ontwerpen van adaptatiemaatregelen te verkennen, kunnen de deelnemers bijvoorbeeld gebruikmaken van de Touch Table.

Delen via: